Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Основні принципи добору навчального матеріалу

Основні принципи добору навчального матеріалу
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні принципи добору навчального матеріалу

• комунікативної цінності та достатності для реалізації цілей і завдань навчання спіл-
кування у межах кожної теми;
• автентичності мовних (фонетичних, лексичних і граматичних), мовленнєвих (речень,
текстів) одиниць, ілюстративних соціокультурних матеріалів, які використовую ться для
навчання спілкування;
• типовості мовленнєвих зразків і їх відповідності нормам спілкування, прийнятим
у країні, мова якої вивчається;
• частотності використання у сучасному мовленні;
• мінімізації, який узгоджується з психофізіологічними можливостями учнів молодшого
шкільного віку, відповідає цілям і завданням навчання та дає можливість успішно ор-
ганізовувати процес оволодіння іншомовним спілкуванням у межах кожної теми згідно
з вимогами чинної навчальної програми.
Добір навчального матеріалу здійснено раціонально, якщо він повністю відтворює
дидактичну модель освітнього процесу, реалізовану в підручнику як основному засобі
оволодіння мовою. Ця модель розглядається оптимальною за умови, що типи та
види вправ і завдань як засоби навчання мови і мовлення організовуються в такій
послідовності та використовуються в такій кількості, що забезпечують ефективне
формування навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності. Враховуючи ко-
мунікативні цілі навчання іноземної мови, в основу типології вправ доцільно покласти
категорію спілкування та етапи його здійснення в навчальному процесі початкової
школи. Такі вправи і завдання, окрім суто навчальної, виконують ще й розвивальну,
виховну й освітню функції, комплексно впливаючи в такий спосіб на розвиток молодших
школярів.
Відповідно до основних положень комунікативно-діяльнісного підходу до навчання
іноземної мови і з урахуванням вікових психологічних особливостей молодших школярів
оптимальними засобами засвоєння навчального змісту є мовні вправи, що забезпечують
оволодіння учнями фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом і в такий спосіб
готують їх до спілкування; умовно-мовленнєві вправи, що дають учням можливість ус-
відомлювати особливості використання (функції) мовних одиниць у безпосередніх мов-
леннєвих актах у результаті застосування їх у мікровисловлюваннях; мовленнєві вправи,
що сприяють формуванню умінь здійснювати спілкування в чотирьох видах мовленнєвої
діяльності; комунікативні завдання, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів,
самостійності та забезпечують формування готовності до спілкування внаслідок комп -
лексного використання мовних навичок, мовленнєвих умінь і навчального досвіду (за-
гальнонавчальних умінь).


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить