Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Дошкільник і комп’ютер

Дошкільник і комп’ютер
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Дошкільник і комп’ютер

У сучасному світі комп’ютер є своєрідним «інтелектуальним знаряддям», що дає людині змогу вийти на новий інформаційний рівень. Його можна розглядати і як сучасний засіб діяльності старшого дошкільника. П’ятирічна дитина проявляє інтерес до комп’ютера – його будови, функцій, можливостей, різноманітних комп’ютерних ігор. У цьому віці малюк здатний свідомо обирати спосіб дії, приймати особливі умови, які пропонує комп’ютерна технологія. Це стає можливим завдяки розвитку в дошкільника символічної функції наочно-образного мислення. Працюючи на комп’ютері, дитина шостого року життя діє з наочними екранними образами, якими надає ігрового значення, переходить від звичних практичних дій із предметами до дії з ними в образному плані (уявному, модельному, символічному). Освоєння комп’ютерних засобів формує в дітей передумови теоретичного мислення, здатність свідомо обирати спосіб дії, спрямованій на розв’язання завдання, а також особистісні якості, здатність працювати в індивідуальному темпі. Дитина, яка оволоділа елементарною комп’ютерною технологією краще за інших здатна розміщувати, розв’язувати задачі у внутрішньому плані, почуватися компетентною.
Доцільно ознайомити дітей із можливостями використання обчислювальної техніки в науці, техніці, освіті, охороні здоров’я, побуті та повсякденному житті; сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння елементами комп’ютерної грамотності. Важливо формувати у старших дошкільників елементарне уявлення про комп’ютер як сучасний технічний засіб, що розширює інформаційні обрії, допомагає орієнтуватись у світі в умовах великої технізації життя; створювати передумови для розвитку теоретичного мислення, елементарної рефлексії (усвідомлення) способів дії; ознайомлювати з особливостями комп’ютера, зі способами керування комп’ютером за допомогою клавіатури, «миші»; виховувати здатність розмірковувати, варіювати, використовувати попередній досвід; навчити дотримуватися правил безпечної поведінки під час роботи комп’ютером.
Основна форма організації навчання – заняття. Воно проводиться у вигляді бесіди педагога (який має відповідну підготовку) та практичної діяльності на комп’ютері. Для практичних занять слід використовувати навчально-розвивальні та ігрові комп’ютерні програми, спеціально розроблені для дошкільнят, зміст та оформлення яких відповідає віковим психофізіологічним особливостям дітей. Інше програмне забезпечення не використовується.
Тривалість заняття – не більше 12 хв. Заняття за комп’ютером проводяться не за рахунок сну, прогулянки, оздоровчих заходів. Забороняється одночасно користуватися одним комп’ютером двом або більше дітей. Ефективність організації життєдіяльності старшого дошкільника як користувача комп’ютера засвідчується певним обсягом знань, умінь та навичок, набутих ним у ході засвоєння різних тем.
Навчання дошкільнят комп’ютерної грамотності передбачає такі форми роботи: бесіди про комп’ютер та його значення в житті сучасної людини, про сучасні інформаційні технології, про будову та основні складники комп’ютера; практичні завдання, спрямованні на засвоєння дошкільником елементарних прийомів «спілкування» з комп’ютером розвиток його здібностей, розширення та поглиблення уявлень про навколишній світ за допомогою спеціальних комп’ютерних програм.
Щоб старший дошкільник міг вільно користуватися комп’ютером як засобом ігрової, образотворчої, пізнавальної діяльності, він має набути елементарної комп’ютерної грамотності. В ході індивідуальних бесід педагог пояснює дитині необхідність засвоєння правил дій з робочими пристроями комп’ютера, а в ході занять практичного спрямування навчає користуватися ними. Пояснює значення комп’ютера в сучасній Україні та світі, розповідає, як він використовується у різних сферах життя. Звертає увагу на те, що комп’ютер – складний технічний пристрій, робота з яким вимагає дотримання правил безпечної поведінки.
Не слід боятися вживати в спілкуванні з дошкільниками такі терміни як миша, клавіатура, екран (дисплей), програма, дискета, компакт-диск, вказівник, курсор, клавіша тощо. Зазвичай, діти шостого-сьомого років життя швидко засвоюють ці слова і самі вживають їх у відповідній ситуації. Педагог пояснює, як користуватися клавіатурою для керування положення курсору, навчає робити це; ознайомлює з правилами роботи з «мишею», навчає користуватися її лівою кнопкою.
Педагог подає загальні елементарні відомості про сучасні інформаційні та комунікаційні технології, електронну пошту, комп’ютерні мережі та Інтернет. Він розповідає про застосування обчислювальної техніки в науці, техніці, побуті, охороні здоров’я тощо; узагальнює та збагачує уявлення дітей про використання сучасної обчислювальної техніки та її роль у житті суспільства. Педагог формує у старших дошкільників елементарне уявлення про використання телефонних ліній для зв’язку між комп’ютерами, загальні відомості про електронну пошту, розповідає про важливість зв’язку на відстані в сучасних умовах життя.
Організовуючи роботу старшого дошкільника на комп’ютері, педагог має дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, визначених нормативними документами: добре провітрювати приміщення (не менш, ніж двічі), стежити за відповідністю меблів вимогам: для першої зростової групи (1000-1150мм) висота стільниці має дорівнювати 460мм; стіл, розрахований на одну дитину, має бути завширшки не менш як 700мм, завглибшки – 600-800мм; стілець обов’язково має бути з вертикальною спинкою. Ноги користувача комп’ютера не повинні згинатися більш як на 90, під столом має вистачати місця для вільного їх розміщення. Висоту стола зі стільцем слід добирати таким чином, щоб напівзігнуті руки (наприклад, коли вони лежать на клавіатурі) спиралися або на стіл, або на підлікотник крісла. Хребет при цьому має бути прямим (неприродно нахилений стан хребта порушує легеневе дихання та кровообіг черевної порожнини). Варто спочатку в ігровій формі навчити дітей правильно сидіти за комп’ютером, утримуючи найбільш природну позу, а вже потім дозволяти їм працювати на ньому.
Робоче місце дитини слід підготувати так, щоб їй було зручно працювати з комп’ютером. Для цього треба перевірити розташування клавіатури і маніпулятора «миші» (чи не потребує робота з ними зайвого навантаження на різні групи м’язів, зайвих рухів). Монітор розміщують так, щоб екран був на 10-15 нижче від горизонтальної лінії погляду очей. Відстань від очей дитини до екрана має дорівнювати 40-80см залежно від висоти символів на екрані.
При організації робочого місця дитини особливу увагу слід звернути на розмір та якість роботи «миші» як основного знаряддя, яким користується дитина. Неточна робота цього пристрою призводить до невідповідності переміщення вказівника на екрані рухами руки дитини, що дратує і викликає швидку втому. Не рекомендується використовувати «миші» старих моделей. Розмір «миші» має відповідати розміру руки дитини.
Проведення ігор і занять з використання комп’ютерної технології в умовах дошкільного навчального закладу передбачає організацію комп’ютерно-ігрового комплексу, до складу якого входить комп’ютерна зала (кімната), ігрова зала та зала релаксації.
У комп’ютерній залі (світлому, добре провітрюваному приміщенні) розміщують комп’ютери. За санітарними нормами комп’ютери (монітори-екрани) встановлюються на відстані, не меншій за 1,2м один від одного і не більше, ніж 0,8м від батарей опалювання. Загальне освітлення робочих місць у комп’ютерній залі має підтримуватись у межах 300-500 люкс. Норма площі на один комп’ютер становить не менше 6м2. Не можна встановлювати екрани комп’ютерів навпроти вікон. Природне світло має падати збоку, а штучне – згори. На вікнах мають бути штори або жалюзі. У комп’ютерній залі слід підтримувати певний рівень вологості повітря. Не можна допускати перевищення норм показників електростатичності у приміщенні, захаращувати його сторонніми меблями, іграшками (особливо м’якими). Щодня слід проводити вологе прибирання приміщення.
Робоче місце педагога оснащується комп’ютером такого самого тупу, що й на дитячих робочих місцях, принтером для чорно-білого та кольорового роздруковування методичних матеріалів та дитячих робіт.
Зала релаксації – своєрідна оаза природи, де розміщено квіти, акваріуми з рибками, клітки з декоративними птахами тощо. Тут діти та педагог відпочивають, емоційно розвантажуються, виконують гімнастику для втомлених очей. Ігровий релаксаційний простір комп’ютерно-ігрового комплексу можна використовувати також для ігор та занять природничого циклу в звичному розпорядку дня.
Основна увага приділяється дотриманню старшими дошкільниками правил техніки безпеки. З цією метою складається простий перелік правил користування комп’ютером, обов’язковий для всіх, і з використанням казкових персонажів обігрується кожне з них та всі разом.
Під час роботи дошкільника на комп’ютері загальне освітлення кімнати має наближатися до світіння монітора. Важливо стежити, щоб на екрані не було бліків від вікон або освітлювальних приладів (щоб дитині не доводилось весь час крутити головою, аби розглянути зображення на різних ділянках монітора). По закінченні варто провести комплекс фізичних вправ для профілактики зорової та статичної втоми. Це вправи з тренування акомодації (найпростіша вправа – нанести на віконну шибку кружечок діаметром 5-7мм: дитина протягом кількох хвилин переводить погляд із кружечка – відстань його від очей приблизно 25-30см – на віддалений предмет за вікном і знову – на кружечок). Для дітей із порушенням зору показання до занять із комп’ютером установлює офтальмолог.
Вразливе місце при роботі дошкільника на комп’ютері – порушення постави, це теж постійно має бути в полі зору педагога. Доцільно проводити профілактику порушень постави: розпочинати й закінчувати роботу з комп’ютером невеличким комплексом фізичних вправ, які запобігають розвиткові сколіозу та інших захворювань опорно-рухової системи. Для цього варто ознайомитися з існуючими комплексами вправ для заняття статичної втоми та профілактики порушень постави й скласти власний комплекс вправ, в якому враховуватимуться індивідуальні особливості вихованців.
Робота з «мишею» потребує дуже точних рухів, в яких варто вправляти дитину. Щоб вона не так швидко втомлювалася від цієї роботи, треба виважено поставитися до складності пропонованих їй ігрових та навчальних завдань.
Плануючи ігри та заняття з комп’ютером, слід ураховувати багатофункціональність комп’ютерних програм. Вони допомагають дошкільникові здійснювати режисерську гру, стимулюють креативні здібності, гнучкість мислення, навчають грамоти, конструювання, математики, іноземної мови тощо. За допомогою навчально-розвивальних програм старший дошкільник зможе збагатити свої уявлення і про навколишній світ, і про власне «Я».
Формування навичок роботи з комп’ютером – складний і тривалий процес. Тож цілком імовірно, що виникатимуть проблеми, пов’язані з формуванням неправильних дій, форм поведінки, навичок роботи з програмами тощо, які потім майже неможливо скоригувати. Доцільніше упередити їх, аніж потім перевчати дитину. Тож варто використовувати позитивні оцінки, хвалити за правильно виконані дії, спонукати дітей повторювати їх, радіти своїм успіхам.
Ігри та завдання з використанням комп’ютерних технологій проводяться відповідно до загального плану освітньої роботи з дітьми у дошкільному закладі. Плануючи цю роботу, важливо враховувати, що навчальні комп’ютерні програми є своєрідними дидактичними іграми з математики, мовлення, природничим, людинознавчим змістом, які допомагають ознайомлюватися з довкіллям, конструювати, експериментувати, зображувати тощо. Тому в повсякденній практиці варто поєднувати звичайні та комп’ютерні ігри, які взаємозбагачують одна одну. Підкреслимо: фронтальні та змагальні методи роботи тут неприпустимі.
Вікова специфіка потребує індивідуальної форми організації роботи дошкільника за комп’ютером. Вона будується як співпраця дорослого і дитини, що дає змогу користувачеві-дошкільнику, з одного боку, почуватися самостійним, а з другого – відчувати підтримку дорослого. Важливо, щоб педагог та його вихованці ставилися до комп’ютера як до пізнавального, навчального інструмента, а не як до іграшки або полігона ігор. У ході роботи з ними варто виховувати інтелектуальні, вольові та емоційні якості особливості, культивувати звичку до свідомої та сумлінної праці, вправляти в умінні долати труднощі, переживати радість пізнання та досягнення успіху. Доцільно надавати старшим дошкільникам право вибору, створювати умови для самостійної поведінки та творчої ініціативи, підтримувати їхнє прагнення експериментувати за доброзичливої та компетентної співучасті дорослих.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить