Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї ПРОГРАМА ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОГРАМА ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

ПРОГРАМА ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

і рядки віршів, запам'ятовувати їхній зміст. Вчити виразно передавати інтонаційні відтінки: інтонацію повідомлення, прохання, наказу, звернення, радості, суму; окличну та запитальну інтонації
Театралізовано-ігрова діяльність. Учити дітей розігрувати тексти забавлянок, утішок, віршів, пісень; промовляти слова, поєднуючи мовні і немовні засоби виразності (жести, рухи, міміку) у супроводі наочності (іграшок, предметів, речей) і без неї. Залучати дітей до театралізованих ігор та ігор-драматизацій за змістом легких і добре знайомих казок.
Інсценування. Вчити інсценувати тексти знайомих українських народних казок ("Дід та баба", "Ріпка") з використанням декорацій, атрибутів, костюмів, у музичному супроводі.

Перша молодша група (третій рік життя)
Усна народна творчість. Ознайомити дітей з малими поетичними жанрами українського фольклору: утішками, забавлянками, примовками, піснями, віршиками. Призвичаювати дітей до краси й образності народної мови, вчити емоційно відгукуватися на їхній зміст, виховувати бажання запам'ятовувати малі поетичні твори, виконувати дії відповідно до тексту, повторювати звуконаслідувальні вирази, слова, фрази. Відтворювати з допомогою вихователя і самостійно кілька народних пісеньок, віршиків, забавлянок, супроводжуючи читання відповідними рухами, жестами, діями з іграшками.
Ознайомити дітей з українськими народними казками, доступними розумінню дітей як у супроводі ілюстрацій, так і без них. Зумовити а дітей емоційний відгук на зміст казки, співчуття героям, бажання висловитися; наслідувати слова, народні образні вирази, повтори. Впізнавати героїв казок у процесі розглядання ілюстрацій, при повторному розповіданні казки. Залучати дітей до показу окремих дій (з іграшками, з персонажами казок) за змістом казки в процесі повторного розповідання.
Читання. Вчити дітей сприймати прозові твори на слух, розуміти їхній зміст. Ознайомити дітей з доступними до їхнього віку оповіданнями та віршами морально-етичної та гумористичної (розважальної) спрямованості українських письменників і поетів. Учити відповідати на запитання оцінного характеру образами, реченнями. Спонукати дітей до розгляду ілюстрацій в книжках, альбомах, супроводжуючи їх словами, фразами, висловлюваннями. Збагачувати словник дітей новими словами та фразами із тексту художніх творів.
Розповідання вихователя з ілюстративним матеріалом. Розповідати дітям казки і оповідання у супроводі ілюстративного матеріалу: театру іграшок, картонажного, тіньового, байового, лялькового театрів; діафільмів.
Зумовлювати в дітей позитивні емоційні переживання, стимулювати висловлювання за змістом переглянутих театральних дійств, повторювати зачини, кінцівки, повтори, пісні.
Виразне читання. Вчити сприймати на слух і розуміти поетичні віршовані твори українських поетів, спонукати дітей повторювати фрази
Базисна характеристика художньо-мовленнєво! діяльності
Діти впізнають, емоційно позитивно реагують на зміст знайомих творів українського фольклору. Знають напам'ять і виразно розповідають самостійно 2-3 забавлянки, утішки, пісеньки; з допомогою дорослих -2-3 забавлянки.
Розігрують (виконують адекватні рухи, жести) тексти знайомих забавлянок, промовляють слова, імітують рухи, дії поетичних героїв (котика-воркотика, киці, доні тощо); вставляють у текст своє ім'я.
Розуміють, емоційно-позитивно реагують на зміст українських народних казок, повторюють окремі фрази, звуконаслідування, образні вирази. Впізнають знайомих героїв казок у книжці на ілюстраціях.
Звертаються до дорослого з проханням прочитати чи розповісти казку. У дітей з'являється інтерес до повторного слухання знайомих казок, оповідань. Діти намагаються "підказувати" текст, випереджуючи його читання, або промовляють текст разом з дорослим, неначе перевіряють себе. Кожну вільну хвилину дитина готова слухати "читання" чи "розповідання" дорослого.
Діти починають розуміти загальний зміст моралі оповідань, давати першу узагальнюючу адекватну оцінку позитивним і негативним героям одним словом: "хороший", "гарний", "добрий" чи "поганий", "злий", недобрий". Вміють відповідати на запитання вихователя за змістом оповідання, казки словами, реченнями.
З великим інтересом і захопленням дивляться театралізовані вистави, емоційно-виразно і бурхливо виявляють свої почуття (голосно сміються, підстрибують, жестикулюють), намагаються допомогти героям, співчувають позитивним і обурюються вчинками негативних героїв. Повторюють разом з героями звернення, примовки, повтори, пісні.
З допомогою вихователя розігрують уривки добре знайомих казок, віршів, оповідань, інсценують казки. Знають напам'ять 2-3 вірші українських поетів.
Друга молодша група (четвертий рік життя)
Усна народна творчість. Продовжувати знайомити дітей з малими поетичними фольклорними творами, запам'ятовувати їхній зміст: утішки, забавлянки, пісні, заклички, мирилки, голосилки, приказки, прислів'я, загадки, скоромовки. Залучати дітей до розігрування малих форм фольклорних творів. У ході розігрування відтворювати текст напам'ять, емоційно з відповідною інтонацією (радість, сум, здивування, запитання і т.п.) передавати діалог героїв, виконувати відповідні рухи, жести, дії з іграшками, предметами.
Продовжувати знайомити з українськими народними казками про тварин. Ознайомити із зачином і кінцівкою казки. Вчити запам'ятовувати зачини і кінцівки казок, користуватися ними в процесі розповідання казок Відтворювати зміст казки за запитаннями вихователя, розповідати казку за ілюстраціями до неї (чи репродукціями художніх картин), упізнавати героїв на ілюстраціях та картинах; висловлювати своє ставлення до позитивних та негативних героїв казки, формувати етично-моральні, естетичні оцінки та судження. Залучати дітей у вільний час до розповідання знайомих казок своїм товаришам. Запам'ятовувати й передавати повтори (котиться-котиться, стукає-грюкає). образні звернення (вовчику-братику, лисичко-сестричко). Помічати деякі жанрові особливості казки (повтори, олюднення звірів, зачин, кінцівка).
Читання. Ознайомити дітей з творами письменників-класиків української літератури (Т. Г. Шевченко, Л. Українка, М. Коцюбинський, І. Франко), сучасними письменниками та поетами (Н. Забіла, В. Чухліб, П. Воронько, Т. Бойко, П. Тичина та ін.). Вчити емоційно сприймати зміст і деякі елементи художньої форми: риму, ритмічність мови. Розрізняти прозову і віршовану мову (оповідання, казка, вірш, пісня, забавлянка, прислів'я). Розуміти зміст творів, стежити за розвитком подій у творах, співчувати героям, співпереживати. Відповідати на запитання за зміс-том творів, висловлювати своє ставлення (оцінні судження: морапьні. естетичні) до героїв оповідань, віршів. Ознайомити дітей з будовою дитячої книги: обкладинка, сторінки, ілюстрації (малюнки), текст. Вчити обережно поводитися із книжкою: перегортати сторінки, самостійно розглядати ілюстрації, коментуючи їхній зміст. Виховувати інтерес до книги як джерела знань, збагачувати словник дітей новими словами.
Розповідання вихователя з Ілюстративним матеріалом. Розповідати дітям казки в супроводі ілюстрацій та репродукцій художніх картин. Вчити дітей впізнавати героїв на ілюстраціях, висловлювати своє ставлення до них, описувати зовнішній вигляд.
Показувати зміст знайомих казок у різних видах театрів: іграшок, картонажному, тіньовому, байовому, магнітному, театрі Петрушок. Організовувати "відвідування театру" з відповідною атрибутикою. Стимулювати дітей висловлювати свої враження від переглянутих театральних вистав, показу окремих дій.
Показувати діафільми морально-етичної, гумористичної спрямованості за змістом знайомих казок, організовуючи ігри в "Кінотеатр" (зала, каса, квитки, касирка); стимулювати висловлювати своє враження від переглянутих діафільмів.
Виразне читання. Виховувати інтерес до слухання поетичних творів, бажання їх запам'ятовувати. Вчити виразно читати вірші напам'ять, використовуючи відповідно до тексту засоби виразності: інтонацію, що передає радість, подив, сум, захоплення, запитання, звернення, оклик, наказ; силу голосу, темп, ритм. Учити доцільно поєднувати інтонацію з жестами, рухами, мімікою. Розвивати поетичний слух дітей. Спонукати до запам'ятовування прізвища автора вірша.
Театралізовано-ігрова діяльність. Продовжувати залучати дітей до ігор-драматизацій за змістом знайомих казок як у музичному супроводі, так і без нього.
Стежити, щоб діти влучно передавали інтонаційні відтінки мови героїв казки в ігрових діалогах, доречно імітували їхні жести, рухи, міміку з елементами творчої імпровізації.
Вчити дітей розігрувати зміст окремих віршів, забавлянок, пісень, написаних у діалогічно-ігровій формі; залучати до сюжетно-рольових ігор за уривками (окремими епізодами тексту) казки, оповідання чи в зв'язку з прочитаним художнім текстом з творчою імпровізацією сюжету (ігри за сюжетами літературних творів); театралізувати окремі епізоди казок (театралізовані ігри), влаштовуючи імпровізовані "Театри".
Інсценування. Залучати дітей до інсценування знайомих казок, дослівного відтворення тексту, відповідної інтонації, рухів, жестів і міміки героїв казки. Залучати дітей до посильної допомоги у виготовленні декорацій, костюмів та атрибутів майбутньої інсценівки.
Інсценувати та читати за ролями вірші розважального, гумористичного чи морально-етичного змісту, написані в діалогічній формі.

Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності
Діти добре обізнані з малими формами українського фольклору, знають напам'ять і доречно використовують утішки, забавлянки, пісні (4-5), мирилки (1-2), прислів'я (3-4), загадки (3-4), лічилки (1-2), скоромовки (2-3).
Розігрують зміст знайомих забавлянок, пісень, вставляють у текст своє ім'я; вдало використовують інтонаційні засоби виразності, доречно імітують рухи і жести персонажей текстів.
Люблять слухати українські народні казки, особливий інтерес виявляють до повторного слухання знайомих казок Слухання і сприймання казки надзвичайно емоційне, дитина виявляє неабияку активність, переймається життям позитивних героїв казки: сміється, плаче, підстрибує, махає руками, хитає головою, топає ногами, намагаючись застерігати героя від небезпеки, допомогти йому; підказує, шр йому потрібно робити. Діти добре розуміють мораль казки, диференціюють добро і зло, активно стають на сторону добра. В них з'являються первинні узагальнені моральні поняття, які виступають у їхніх первинних самостійних оцінних судженнях, морально-етичних і естетичних оцінках: "добре", "погано", "хороший", "гарний", "красивий", "бридкий", "злий". Вони одразу намагаються (наперед) визначити альтернативу в оцінці героїв казки чи оповідання (Це хороший чи поганий? Це наш чи не наш?). Легко впізнають героїв казки на ілюстраціях, репродукціях художніх картин, розповідають про них. Виявляють ініціативу в малюванні героїв казки, зображають при цьому позитивних героїв яскравими фарбами (червона, зелена, жовта, синя), а негативних - лише чорною, коричневою. Свої малюнки супроводжують розповіданням уривків казки, пояснюють, чому саме такі фарби вони вибрали для своїх малюнків.
Відповідають за змістом казки на запитання вихователя, беруть активну участь у бесіді. Вміють самостійно чи з допомогою вихователя розповісти 1-2 добре знайомі казки, розповідають знайому казку за ілюстраціями.
Виявляють інтерес до слухання і вивчення напам'ять поетичних творів, запам'ятовують прізвище поета, вірші якого читають напам'ять Діти здатні вивчити і запам'ятати впродовж року 4-5 віршів.
З інтересом і захопленням дивляться театральні вистави, діафільми, кінофільми, телепередачі (мультфільми, казки), супроводжують перегляд емоційними вигуками, репліками, жестами, рухами.
З радістю і захопленням беруть участь у іграх-драматизаціях, театралізованих іграх, іграх за сюжетами літературних творів, читають вірші за ролями, при цьому віддають перевагу костюмам, атрибутам, які б підкреслювали казковість персонажу; люблять сюжетно-рольові іфи в Театр", "Кінотеатр". Знають назви 4-5 українських народних казок.

Середня група (п'ятий рік життя)
Усна народна творчість. Розрізняти і впізнавати жанр малих поетичних форм українського фольклору: забавлянка, українська народна пісня, прислів'я, закличка, мирилка, загадка, лічилка, скоромовка. Запам'ятовувати зміст нових фольклорних творів, доречно використовувати їх у спілкуванні. Розігрувати як за вказівкою вихователя на занятті, так і самостійно в повсякденному житті тексти забавлянок, пісень, відтворювати відповідні д« та рухи з іграшками, предметами в самостійній ігровій діяльності.
Залучати дітей до святкових дійств, розваг на матеріалі доступних і знайомих фольклорних творів.
Продовжувати читати і розповідати дітям українські народні казки про тварин, знайомити з новими соціально-побуговими казками. Вчити розуміти їхній зміст, співвідносити казкові елементи з соціально-історичними віхами життя українського народу, розуміти алегорію боротьби правди і кривди, добра і зла. Ознайомити дітей з поняттям "українська народна казка", вчити виділяти (відшукувати самостійно) зачин, кінцівку; знаходити повтори, яскраві специфічні образні вирази, визначати мораль казки. Відповідати на запитання за змістом казки та ілюстрацій до них. Упізнавати знайомих героїв казок на ілюстраціях, співвідносити їх зі змістом казки, описувати, пригадувати зміст казкових ситуацій. Самостійно розповідати добре знайомі казки на прохання вихователя і дітей.
Ознайомити дітей з жартівливими "надокучливими" казками (Розповісти тобі казочку про солом'яного бичка? - Розкажіть. - Ти мовиш "розкажіть" і я мовлю "розкажіть". Розповісти тобі казочку про солом'яного бичка? і т.п.), як жанром народної творчості.
Читання. Продовжувати читати дітям твори морально-етичного, гумористичного, розважального змісту. Ознайомити з жартівливим гумористичним жанром віршованих творів: небилиці, теори-жарти, небувальщини, перевертні. Вчити співвідносити зміст художнього тексту / з власною поведінкою та поведінкою оточуючих; визначати позитивні й негативні риси персонажів, героїв (добрий, злий, смішний, скромний, чемний, чесний, брехливий, підлий, слухняний і т. п), оцінювати вчинки і поведінку твору, авторську інтонацію. Розрізняти жанр твору (казка, жарт, небилиця). Залучати дітей до бесід різного типу: за змістом художнього твору, в зв'язку з прочитаним, морально-оцінного змісту Вчити запам'ятовувати автора (прізвище письменника, скажімо, Тарас Шевченко, Наталя Забіла) твору. Продовжувати вчити дітей бережливо поводитися з дитячою книжкою: розглядати книжку акуратно, чистими руками, обережно перегортати сторінки, розглядати ілюстрації. Залучати до чергування в куточку книги, ручної праці щодо лагодження книг, влаштування тематичних виставок, святкових куточків, які присвячують дням народження письменників. У процесі роботи з книгою та читання художніх творів збагачувати словник дітей новими словами.
Розповідання вихователя з ілюстративним матеріалом. Продовжувати розповідати дітям казки в супроводі ілюстрацій та різних видів театрів (іграшок, тіньовий, байоеий, магнітний, ляльковий - театр Петрушок, пальчиковий, масок). Залучати дітей до показу фрагментів театралізованих розповідей, розповідання за окремими сценками (передавати діалоги дійових осіб, повтори, пісеньки); спонукати впізнавати знайомих героїв, казкові ситуації (театралізовані літературні вікторини).
Показувати діафільми морально-етичного та гумористичного змісту. Залучати дітей до "коментування" змісту окремих кадрів. Організовувати перегляди дитячих кінофільмів.
Виразне читання. Продовжувати знайомити дітей з поезією українських поетів як класиків (Т. Шевченко, Леся Українка та ін.), так і сучасних (Г. Бойко, П. Тичина, Н. Забіла, Л. Костенко, М. Підгірянка та ін). Запам'ятовувати вірш, його автора, виразно передавати за допомогою інтонації різний характер поетичних творів; задушевність, ліризм, гумор, радість, сум, урочистість, піднесеність; правильно користуватися логічними наголосами, паузами, мовним диханням, дотримуючись відповідного темпу, сили голосу, вдало поєднувати мовні та немовні (жести, рухи, міміка) засоби виразності. Вчити знаходити рими в тексті віршів. Знати напам'ять та виразно читати вірші різної тематики, співвідносити зміст вірша з його назвою.
Театралізовано-ігроаа діяльність. Драматизувати з дітьми нові для них казки більш складного змісту в музичному супроводі. Стимулювати до самостійних ігор-драматизацій за змістом добре знайомих художніх творів, казок. Спонукати дітей до вдалої заміни авторських сліз своїми словами, інтонаційно виразно передавати діалоги, виразні рухи героїв.
Продовжувати вчити дітей розігрувати зміст віршів, забавлянок, українських народних пісень, епізоди знайомих казок, оповідань (театралізовані ігри та ігри за змістом художніх творів), творчо імпровізувати їхній зміст у сюжетно-рольових іграх "Наш театр".
Інсценування. Залучати дітей до інсценування віршованих творів (жартівливих, морально-етичного змісту), написаних в діалогічній формі, дотримуючись дослівного відтворення тексту. До свят та ранків інсценувати зміст знайомих казок у супроводі декорацій, костюмів, музики. Вчити" дітей імітувати виразні рухи героїв, інтонаційно передавати їхню мову.
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності
Діти розрізняють жанрові особливості прозових і віршованих творів, упізнають, називають, знають напам'ять утішки, забавлянки, українські народні пісні, лічилки (3-4), скоромовки (3-4), мирилки (1-2), заклички (1-2), прислів'я, приказки (4-5), загадки (4-5). Влаштовують ігри (розігрують) за змістом знайомих малих фольклорних творів, імітують виразні рухи персонажів твору.
Знають, називають українські народні казки (до 5-6 назв), виявляють інтерес до слухання нових казок; впізнають знайомих казкових героїв на ілюстраціях. Визначають і повторюють зачини і кінцівки казок. Розуміють мораль казки, адекватно оцінюють поведінку позитивних і негативних героїв у казках про тварин. З'являються перші узагальнюючі оцінні судження героїв соціально-побутових казок За власною ініціативою малюють за змістом знайомих казок, супроводжують свої малюнки розповідями епізодів із казки. Відповідають на запитання за змістом казки, знаходять яскраві образні вирази, розповідають за змістом ілюстрацій, репродукцій художніх картин, за змістом казки,
Самостійно розповідають 2-3 казки на пропозицію дорослого чи дітей. Знають 2-3 тексти "надокучливих" казок, використовують їх у спілкування з дітьми. Впізнають твори-жарти, небилиці, оповідання, вірші. Знають і називають прізвище письменників і поетів знайомих оповідань, казок, віршів. Упізнають на портреті письменників. Т. Г. Шевченка, Лесю Українку, Г. Бойка, Н. Забілу. Беруть участь у бесідах за змістом вперше прослуханих теоріє. Чергують у куточку книги, складають книжяи, допомагають лагодити їх, підклеювати, влаштовувати виставки. Розуміють призначення книжки: книжка дає нові знання.
Знають і виразно читають напам'ять 5-6 віршів українських поетів.
На прохання вихователя показують фрагменти театральних вистав з іграшками, фігурками тварин, розповідають про них; розповідають за окремими кадрами знайомих діафільмів. Самостійно влаштовують (за підказкою вихователя) ігри в театр (театралізовані ігри та ігри за сюжетами знайомих творів), ігри-драматизації за змістом добре знайомих казок (за наявності ігрових атрибутів). Беруть участь у святкових дійствах, ранках, інсценують тексти художніх творів.
Старша група (шостий рік життя)
Усна народна творчість. Продовжувати прилучати дітей до слухання, вивчення напам'ять та розігрування малих поетичних фольклорних творів. Організовувати тематичні вечори розваг, присвячені українській народній творчості (фольклорні заняття). Ознайомити дітей з щедрівками, колядками, посівалками, спонукати запам'ятовувати їхній зміст, розігрувати "різдв'яні розваги".
Стимулювати до самостійного загадування загадок у відповідних побутових та життєвих ситуаціях Розуміти зміст приказок, прислів'їв, співвідносити їх з реальними життєвими ситуаціями.
Продовжувати знайомити дітей з новими соціально-побутоеими та фантастичними казками. Вчити розуміти, сприймати виразні засоби казки: срантастичні перетворення, чарівні речі, іносказання, афористичність мови, повтори, вставні пісеньки, зачини, кінцівки. Розуміти, що казка - це фантастика, олюднення тварин, речей. Знати напам'ять кілька зачинів, кінцівок, самостійно їх використовувати в процесі розповідання знайомих казок. Відповідати на запитання за змістом казки, самостійно розповідати знайомі казки у вільний час; висловлювати своє ставлення до героїв казок, оцінювати їхні вчинки. Впізнавати назву казки за описом героїв, ілюстраціями та уривками з тексту казки (казкові вікторини). Самостійно знаходити і називати в тексті казки зачин, кінцівку (заміняти їх іншими на прохання вихователя), знаходити повтори, називати чарівні предмети фантастичні події. Продовжувати знайомити дітей з "надокучливими" казками, спонукати використовувати їх у спілкуванні з іншими дітьми. Ознайомити з народними казками інших народів (російські, англійські, французькі тощо).
Читання. Читати дітям твори українських класиків літератури та сучасних українських письменників.
На тематичних заняттях (узагальнюючі бесіди) ознайомити дітей з портретами, життям і творчістю двох-трьох письменників-класиків, одного-двох сучасних українських письменників і поетів. Учити впізнавати їх на портретах, впізнавати їхні твори, які вже знайомі дітям, знати їхні назви. Читати оповідання письменників інших країн. Усвідомлювати особливості оповідання як літературного твору (коротка розповідь, здебільшого реалістичного змісту, з наявністю оповідача). Прилучати дітей до аналізу засобів художньої виразності твору, застосовуючи прийоми уявлюваної ситуації, словесного малюнка, словесної гри, елементів драматизації та інсценування, уявлюваного діалогу з героями творів, інтонаційного перефразування, до етичних бесід. Упізнавати героїв твору, назву і автора оповідання за змістом ілюстрацій чи за уривком твору. Залучати дітей до тривалого чергування (впродовж тижня) в куточку книги; влаштовувати "групову бібліотеку", залучати дітей до роботи в ній. Організовувати самостійну діяльність дітей у куточку книги з лагодження книг, виготовлення альбомів, влаштування виставок книг. Збагачувати словник дітей новими словами.
Продовжувати знайомити дітей з будовою дитячої книжки, на обкладинці є малюнок, зазначено прізвище автора - того, хто написав книжку; назву книжки.
Розповідання вихователя з ілюстративним матеріалом. Продовжувати розповідати дітям казки та казкові сюжети-сценарії в супроводі картин-ілюстрацій, репродукцій, слайдів, фотографій; показу театрів (іграшок, картонажного, тіньового, байового, магнітного, лялькового, пальчикового). Залучати дітей показувати фрагменти іграшкових театрів за знайомими сюжетами, супроводжуючи покази розповідями.
Показувати дітям діафільми, відеофільми.
Ознайомити з будовою фільмоскопа, залучати дітей до самостійного показу знайомих діафільмів, розповідання їхнього змісту.
Виразне читання. Ознайомити дітей з поезією поетів-класиків (Т. Шевченко, Л. Українка, Я. Щоголів, О. Олесь), сучасних поетів (П. Тичина, М. Рильський, В Сосюра, В. Симоненко, Л. Костенко та ін.), творчістю поетів свого регіону (скажімо, П. Ребро - Запоріжжя; М. Підгі-рянка, В. Багірова - Прикарпаття; О Жупанин - Закарпаття тощо). Запам'ятовувати тексти віршів, виразно їх читати, називати назву, автора вірша. Знаходити художні засоби виразності: рими, повторення звуків (голосних, приголосних), переносне значення слів, образні вирази.
Ознайомити дітей з новим поетичним жанром - байкою, з байками Л. Глібова, сучасних байкарів, учити розуміти мораль байки. Залучати дітей відповідно до їхніх інтересів до роботи в поетичному гуртку.
Театралізовано-ігрова діяльність. Спонукати дітей до самостійних ігор-драматизацій, театралізованих ігор та ігор за змістом знайомих художніх творів, влаштовуючи ігри в "Театр".
Продовжувати вчити дітей драматизувати зміст нових казок та віршів у супроводі музики. Залучати до читання-розігрування віршованих творів за ролями на літературних ранках. Відповідно до інтересів дітей залучати їх до роботи в драматичних гуртках.
Інсценування. Продовжувати вчити дітей інсценувати нові художні твори, готувати інсценівки до тематичних занять, свят, літературних ранків, вечорів розваг. Доручати дітям промовляти авторський текст (від автора). Залучати дітей до виготовлення декорацій, атрибутів, костюмів.
Базисна характеристика художньо-мовленнєвої діяльності
Діти цього віку добре орієнтуються в жанрах фольклорних творів, легко впізнають їх, називають жанр. Знають напам'ять і розповідають забавлянки, українські народні пісні (5-7), лічилки (3-4), скоромовки (4-5), мирилки (1-2), заклички (3-4), прислів'я, приказки (5-7), загадки (5-6), щедрівки, колядки, посівалки (3-4). Самостійно розігрують зміст забавлянок, українських народних пісень, використовують малі жанри фольклору в сюжетно-рольових іграх та мовленнєвому спілкуванні з дорослими, з однолітками.
Розрізняють казковий жанр народного епосу. Знають і називають українські народні казки про тварин (4-5), соціально-побутові (2-3), фантастичні (2-3), надокучливі (2-4), казки інших народів (2-3). Визначають у структурі казки зачин, кінцівку, повтори, чарівні предмети, образні вирази, звернення. Впізнають за описом героїв (чи за ілюстраціями) назву казки. Добре розуміють мораль різних типів казок, використовують реалістичні оцінки вчинків і поведінки казкових героїв, зіставляють вчинки казкових героїв із власною поведінкою та поведінкою однолітків. Беруть участь в етичних бесідах за змістом та у зв'язку із змістом казок, у казкових літературних вікторинах, у вечорах української казки. Самостійно розповідають на прохання дорослого чи дітей 3-4 добре знайомі казки.
Діти обізнані з творчістю українських письменників-класиюв (М. Коцюбинського, С. Васильченка, І. Франка, П. Грабовського), поетів (Т. Шевченка, Л. Українки, Л. Глібова, О. Олеся, М. Воробкевича та ін.), сучасних письменників (В. Сухомлинського, М. Вінграновського, В. Чухліб, П. Тичини, П. Воронька, А. Малишка, Л. Костенко та ін.), дитячими письменниками свого регіону, області, міста. Впізнають на портреті Т Г. Шевченка, Лесю Українку, І. Франка, П Тичину, П. Воронька, знають і називають їхні твори для дітей. Відповідають на запитання різного типу за змістом одного чи двох художніх творів (одного чи двох авторів на одну тему), беруть участь у бесідах різного виду: етичних, за запитаннями автора, щодо художніх засобів виразності, композиції або жанрів твору, за змістом твору. Чергують у куточку книги, лагодять книги, разом з вихователем влаштовують виставки, виготовляють альбоми, "працюють" у груповій бібліотеці Звітують про чергування в куточку книги.
Знають і виразно читають 6-7 віршів українських поетів, 1-2 байки. Знають автора вірша, байки, їхню назву.
Можуть самостійно показати виставу театру іграшок, картонажного, тіньового за знайомими сюжетами; вміють користуватися фільмоскопом, показувати діафільм, розповідати за його кадрами; самостійно влаштовувати сюжетно-рольову гру "Кінотеатр".
Організовують самостійно та за вказівкою вихователя театралізовані ігри та ігри за сюжетами добре знайомих дітям художніх творів, ігри-драматизацГі. Беруть участь у інсценуванні знайомих казок, виготовляють разом з вихователем атрибути, костюми, декорації. Влаштовують ігри в "Театр".

Підготовча до школи група (сьомий рік життя)
Усна народа творчість. Продовжувати знайомити дітей з новими текстами українських малих форм фольклору: заклинками, піснями-жартами, колядками, щедрівками, посівалками, лічилками, гагілками, веснянками, скоромовками тощо: вивчати їх напам'ять. Стимулювати їх доцільне використання в мовленнєвому спілкуванні, в самостійних іграх; стимулювати уміння загадувати загадки на прохання вихователя, доречно вживати прислів'я, приказки; розуміння метафоричного змісту загадок, влучність моралі прислів'їв. Привчати дітей брати участь у фольклорних святах, вечорах розваги. Знайомити дітей з усною народною творчістю свого регіону та інших країн.
Знайомити дітей з новими казками про тварин, соціально-побутовими, чарівно-фантастичними, казками-билинами. Ознайомити з новим фольклорним жанром - переказами (легендами), думами. Продовжувати вчити, аналізувати структуру казки (зачин, кінцівка, повтори, діалоги, чарівні предмети, образні вирази), художні засоби виразності, замінювати іншими зачини та кінцівки казок, співвідносити казковість з реальними подіями життя. Ознайомити дітей з авторськими казками як українських письменників (І. Франко, О. Пчілка, В. Симоненко, Н. Забіла, П. Воронько) так і зарубіжних (О. Пушкін, брати Грімм, Ш. Перро, Андерсен та ін,). Стимулювати запам'ятовувати "надокучливі" казки та доречно їх використовувати в спілкуванні з однолітками; відповідати за змістом казки на запитання вихователя, оцінювати поведінку та вчинки І героїв, зіставляти їх із своїми власними та вчинками однолітків; розпо- і відати за ілюстраціями до казок; брати активну участь у етичних бесі- ' дах (групових, колективних), у розігруванні життєвих морально-етичних ситуацій; самостійно розповідати знайомі казки, брати активну участь у вечорах казки, дійствах "Зустріч із казкою", літературних казкових вікторинах; розрізняти і впізнавати за жанрами казку, переказ, думу, забавлянку, щедрівку, колядку, веснянку, прислів'я, лічилку, загадку тощо; розрізняти і впізнавати українські народні казки та казки інших народів, авторські казки, "надокучливі" казки.
Читання. Продовжувати знайомити дітей з творчістю нових письменників, поетів-класиків (3-4), сучасних українських митців слова (4-5), показати їхні портрети, розповісти доступно про життя та творчість. Учити впізнавати на портретах Т. Г Шевченка, І. Франка, Л. Українку, М. Коцюбинського, В. Сосюру, В. Сухомлинського, П. Тичину, П Воронька, Г. Бойка, Н. Забілу, знати і впізнавати їхні твори. Ознайомити дітей з "Кобзарем" Т. Шевченка, розповісти про його значення. Продовжувати знайомити з творчістю зарубіжних письменників. Учити відповідати на запитання різного типу за змістом оповідання, ставити себе на місце героя, діяти за нього в уявлюваній ситуації, вести уявлювані діалоги з героями, листування з негативними та позитивними героями; розігрувати жартівливі сценки за змістом гумористичних творів. Стимулювати дітей до аналізу засобів художньої виразності творів, застосовуючи прийоми психологічного аналізу рис характеру героя, до розповідей за ілюстраціями, співвідношення зображеного на картинках з художнім текстом, до ілюстрування своїми малюнками оповідання. Учити розрізняти жанри: оповідання, вірш, авторська казка.
Робота з книгою. Продовжувати знайомити дітей з різними видами дитячих книжок: книжка-картинка, книжка-ширма, книжка-будинок, книж-ка-скринька, книжка-сюрприз, книжка для розфарбовування картинок "Розфарбуй". Учити працювати з різними видами дитячих книжок.
Закріплювати знання про структуру книжки (обкладинка, сторінка, ілюстрація, текст); розповісти, як друкуються ілюстровані книжки. Ознайомити дітей з дитячою бібліотекою (міською, районною, обласною), провівши екскурсію до неї. Спонукати дітей записатися з батьками до дитячої бібліотеки. Залучати дітей до роботи з дитячою книгою в куточку книги: розглядати ілюстрації та обговорювати їхній зміст; влаштовувати виставки книг, прикрашати портрети письменників, лагодити книги, чергувати в куточку книги; працювати в бібліотеці своєї групової кімнати.
Ознайомити дітей з художниками - ілюстраторами дитячих книг, листівками-ілюстраціями, видами ілюстративного рисунка - світлотіньовий, лінійний, умовний (практично).
Ознайомити з дитячими журналами "Малятко", "Барвінок", "Сонечко" і т. п. Вчити розглядати картинки в журналах, виховувати бажання дізнатися, про що друкується у журналах.
Розповідання вихователя і дітей з ілюстративним матеріалом. Продовжувати розповідати нові казки та сюжети у супроводі ілюстративного матеріалу: ілюстрацій, фотографій, слайдів, репродукцій, художніх картин, театрів (іграшок, картонажного, тіньового, байового, магнітного, лялькового, пальчикового). Залучати дітей до показу вистав театрів іграшок, лялькового, пальчикового за змістом знайомих казок, сюжетів та за сценаріями, які склали самі діти під час сюжетно-рольових ігор в "Театр".
Показувати дітям діафільми, залучати їх до самостійного показу діафільмів з коментуванням сюжету
Відвідувати місцевий кінотеатр задля перегляду дитячих кінофільмів, ляльковий театр та вистави театру Юного глядача. Залучати дітей до перегляду телепередач, відеофільмів.
Виразне читання. Розвивати поетичний слух дітей, сприйнятливість до звучності, ритмічності, співучості, поетичності, віршованої мови. Залежно від характеру твору вчити їх читати вірші дзвінко, весело, сумно, урочисто, м'яко, задумливо, використовуючи відповідні засоби інтонаційної та немовної виразності (міміка, жести, рухи).
Продовжувати знайомити дітей з поезією українських поетів-кла-сиків, сучасних поетів, з поетами свого регіону, поезією зарубіжних поетів. Діти мають знати їх твори, впізнавати на портретах в книжці. Залучати дітей до художнього аналізу віршів. Продовжувати знайомити дітей з віршами-жартами, українським гумором, небилиць.ли, перевертнями, байками. Стимулювати запам'ятовувати байки, пояснювати їх мораль. Залучати дітей до читання віршів та байок за ролями.
Стимулювати дітей до поетичної творчості, занять у поетичних гуртках.
Театралізовано-ігрова діяльність. Підтримувати й розвивати у дітей бажання грати в ігри-драматизацїї, театралізовані ігри та ігри за сюжетами художніх творів; самостійно виготовляти атрибути для ігор, розподіляти ролі. Залучати дітей до участі в театрі живих тіней, театру масок.
Інсценування. Підтримувати бажання та стимулювати дітей брати участь у інсценівках казок, постановці дитячих театральних вистав, у роботі драматичних гуртків. Виготовляти разом з ними атрибути, декорації, костюми. Вчити обговорювати показні вистави, інсценівки, звітувати про свою театральну діяльність.

Базисна характеристика навчально-мовленнєвої діяльності
Випускники дошкільного закладу добре обізнані з творами українського фольклору, легко впізнають жанр малих поетичних творів. Знають напам'ять і розповідають забавлянки, утішки, українські народні пісні (до 10), лічилки (до 5), скоромовки (6-7), мирилки (2-3), заклички (до 5), прислів'я, приказки (до 10), щедрівки, колядки, посівалки (до 5), загадки (до 10). Самостійно використовують малі фольклорні жанри в сюжетно-рольових іграх, у нестимульованому мовленнєвому спілкуванні з однолітками та дорослими. Беруть участь у фольклорних святах, розвагах.
Люблять і знають різні види українських народних казок. Назива-ють українські народні казки про тварин (до 5), соціально-побутові (3-4), чарівні (до 5), казки-билини (1-2), перекази (2-3), казки інших народів (до 5), авторські казки (3-4), "надокучливі" казки (до 5). Легко орієнтуються в структурі казки, визначають зачин, кінцівку, повтори, образні вирази. Знають напам'ять різні варіанти зачинів (до 5), кінцівок (до 5) Самостійно розповідають 3-5 добре знайомих казок, знають якого народу (чи авторська) ця казка. Впізнають героїв казок на ілюстраціях, за описом, у казкових літературних вікторинах. Малюють за змістом казок за власною ініціативою, розповідають за малюнками. Адекватно оцінюють поведінку і вчинки героїв, співвідносять казковість і реальність у сюжетах казки. Беруть активну участь у фольклорних вечорах зустрічі з казкою.
Діти 7 років знають, що Т. Г. Шевченко - великий український письменник іхудожник. Український народ відзначає день народження Шев-ченка в березні "Шевченковим святом". Т. Г. Шевченка називають в Україні Кобзарем, таку назву має збірка його поезій, яка є в кожному дитячому садку, в кожній сім'ї. Знають напам'ять кілька віршів Т Шевченка, впізнають його на портретах, знають його картини ("Автопортрет", "Катерина").
Леся Українка - велика українська поетеса, народилася на Волині, дуже любила українську природу, оспівувала її у своїх віршах. Діти знають кілька віршів поетеси. Олена Пчілка - мати поетеси - теж писала вірші і казки для дітей.
І. Франко - "український казкар", писав багато казок для дітей. Діти знають і називають казки І.Франка.
Л. Глібов писав багато віршів, байок для дітей, казок. Діти знають і інших українських письменників, як класиків, так і сучасних, обізнані з творами своїх місцевих письменників, знають їхні вірші і знають зарубіжних письменників (О. Пушкін, К. Чуковський, С. Михал-ков, Г.-Х. Андерсен, брати Грімм та ін.) і їхні твори.
Відповідають на запитання за змістом оповідань, легко приймають позицію героя, діють в уяелюваній ситуації, ведуть уявлюваний діалог з героями, аналізують художні засоби виразності твору.
Знають і впізнають різні види дитячих книжок: книжка-картинка, кни-жка-ширма, книжка-скринька, сюрприз, книжки, які потрібно розфарбовувати. Знають дитячі журнали "Малятко", "Барвінок", "Сонечко" тощо. Називають і показують в книжці обкладинку, сторінки, ілюстрації. Чергують у куточку книги, лагодять книги, влаштовують виставки кнмг разом з вихователем, звітують про свою роботу в бібліотеці.
Знають вірші українських (до 10) та зарубіжних (2-3) поетів, байки (1-2), їхніх авторів.
Можуть самостійно показати виставу театру іграшок, діафільм, розповідають їхній зміст. Беруть активну участь у театралізованій діяльності: в театралізованих іграх, іграх за сюжетами літературних творів, іграх-драматизаціях, інсценуванні художніх творів. Улаштовують самостійно сюжетно-рольові ігри "Театр", "Кінотеатр". Діти бережливо поводяться з книгою, знають, що вона дає людині знання, у дитини є власна дитяча домашня бібліотечка.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить