Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Базисна характеристика мовленнєвої о розвитку та спілкування дітей

Базисна характеристика мовленнєвої о розвитку та спілкування дітей
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Базисна характеристика мовленнєвої о розвитку та спілкування дітей

До кінця четвертого року життя у дітей зникає загальна пом'якшеність мовлення, зменшується кількість перестановок та пропусків звуків і складів у багатоскладових словах (поодинокі випадки), зникає уподібнення звуків та складів. Чітко і правильно вимовляють голосні та приголосні звуки (крім "р"). Оволодівають правильною вимовою шиплячих звуків (ш, ж, ч). Темп мовлення швидкий. Мовне дихання переважно верхньогрудне: часте, поверхове, неглибоке (складається враження, що дитина під час розмови наче захлинається, їй не вистачає повітря). Фонематичний слух добре розвинений, дитина диференціюе як далекі, так і близькі фонеми в словах. Оволодіває розповідною, питальною та окличною інтонацією. Мовлення недостатньо виразне - малоемоційне, нечітка дикція, занадто голосне або, навпаки, тихе, швидкий чи уповільнений темп. Переважають номінативна та експресивна (виражальна) функції мовлення. Багато використовує невербальних засобів спілкування (покази, рухи, дії, міміка, жести) Мовлення в повсякденному спілкуванні переважно ситуативне (залежить від ситуації, що призводить до пропусків окремих членів речення) Форма спілкування – діалог. Дитина володіє навичками розмовного мовлення, підтримує розмову, висловлює бажання, прохання, думки простими поширеними та складними реченнями. Звертається із запитаннями до дорослих та дітей, відповідає на запитання. Оволодіває найбільш уживаними формами словесної ввічливості: вітається, прощається, просить вибачення.
У словнику налічується до 1800-2000 слів, переважають іменники (до 50%). дієслова (до 30%) Ще багато слів "універсалізмів" (Гарний -це красивий, добрий, чарівний, чемний тощо), переважають вказівні займенники "ось, тут, цей". Характерна неточність у вживанні абстрактних, узагальнюючих, збірних, часових та просторових понять. Яскраво виражене словотворення (піджакет, малювець, лунник).
Дитина оволодіває основними граматичними формами (рід, число, відмінок), правильно вживає рід та число іменників, засвоює закінчення родового та знахідного відмінків, кличну форму. Легко створює нові слова за допомогою префіксів "за-, з-, на-"; суфіксів зменшувальних, ласкавості, збільшення, добирає однокореневі слова. Яскраво виражені форми словотворення за допомогою суфіксів (ігри в "нові слова"). З'являються складні слова; іменники зі з'єднувальною голосною (пароплав, паровоз) та прикметники (довговухий, довгоногий, жовтогарячий, світло-синій). Правильно вживає теперішній, минулий і майбутній час дієслів та наказову форму дієслова; ступені порівняння прикметників. Користується займенниками.
У мовленні будує прості, поширені речення з прийменниками, сполучниками, однорідними членами речення, з прямою мовою; складносурядні та складнопідрядні речення зі сполучниками та сполучними словами (з 39 наявних сполучників та сполучних слів використовує 20). З'являються мовні самокорекції, граматичне чуття мови (елементи само- та взаємоконтролю мовлення)
Оволодіває начатками монологічного мовлення: відповідає на запитання за змістом сюжетних картин, художніх текстів (оповідань, казок, віршів), діафільмів, театральних вистав. Складає за допомогою дорослих (підказування слів, речень) описові розповіді (з 3-4 речень) про іграшки, овочі, фрукти, дії товаришів, свої  власні, а також сюжетні відповіді-розповіді (спільно з дорослим) за змістом сюжетних картин; переказують з допомогою запитань добре знайомі казки. Знає напам'ять забавлянки, утішки, вірші, загадки. Мовлення набуває перших ознак образності. Використовує образні вирази (із текстів казок, забавлянок), приказки, прислів'я, фразеологічні звороти, вигуки, звуконаслідувальні слова.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить