Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ

Програма з розвитку мовлення дітей охоплює як функціональну, так і змістову сторони оволодіння мовою.
В основі роботи з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови лежить поліфункціональність мови та мовлення.
Мова виконує  низку функцій, які є життєво важливими для суспільства, окремих соціальних груп, для кожної людини-мовця. Розглянемо ЇX.
Комунікативна функція - це функція спілкування, яка здійснює інформаційний зв'язок між членами суспільства, задовольняє потребу людини в іншій людині, забезпечує нерозривну єдність людини і мови. Функціональне забезпечення літературної мови 9 житті української нації полягає в обслуговуванні всіх сфер діяльності суспільства: вона є мовою державного функціонування в Україні, спілкування людей у матеріально-виробничій і культурній сферах, мовою науки і освіти, радіо і телебачення, преси, художньої літератури, засобом вираження національної культури, національної самосвідомості українців.
Експресивна функція - це функція вираження внутрішнього світу людини, емоційна насиченість і забарвленість мовлення кожного індивідуального мовця, кожної особистості
Номінативна функція - це "омовлення" реального світу, лінгвалізація його речей та явищ, або інакше - це функція називання. Слова служать для того, щоб ними називали предмети, явища, речі, якості, властивості, ознаки, дії, кількості тощо. Реальний світ, окутий у мовну оболонку, в слова (фрази, речення), існує в свідомості кожної людини.
Гносеологічна функція є засобом пізнання довкілля. Ця функція акумулює досвід попередніх поколінь, фіксує і кодує його в мові і в словнику, граматиці, фонетиці, в текстах. Завдяки мови дитина засвоює цей досвід, прилучається до культурно-історичних цінностей і надбань своїх пращурів.
Мислетворча функція полягає в тому, що мова є засобом формування думок, оскільки ми мислимо в мовних формах, поняттями, які позначені словами. Мислити - означає оперувати мовними поняттями, які дитина повинна засвоїти впродовж свого розвитку та спілкування з дорослими.
Естетична функція мови є знаряддям і матеріалом створення культурних цінностей. Ця функція пов'язана з художнім словом, художньою літературою, фольклором, мистецтвом. Ті ще називають ейдетичною (ейдос - образ), функцією образотворення. Через художні образи (тексту, картини) митець спілкується з читачем, слухачем, глядачем. Образність, поетичність мовлення є ознаками його досконалості, культури.
Культуроносна функція органічно пов'язана з попередньою, оскільки мова завжди є носієм культури кожної нації. Розвиток культури починається з розвитку ТІ мови: "за станом мови можна встановити стан культури" (В. Гумбольдт). Мова с засобом творення національної духовності і культури. Своєрідність і неповторність національно! культури забезпечується специфікою і багатством національної мови. Ось чому розвиток рідного мовлення слід пов'язувати з ознайомленням дітей з національною культурою.
Ідентифікаційна функція полягає в тому, що мова виступає засобом спілкування лише для носіїв цієї мови, для тих, хто її знає, вона ідентифікує носив мови в "межах певної спільності".
Контактовстановлювальна (фатична) функція - це функція, за допомогою якої мовець готує свого співрозмовника до сприйняття інформації.
Валюнтативна функція полягає у вираженні волі щодо співрозмовника (наказ, запрошення, пропозиція, прохання тощо).
Демонстраційна функція - функція вираження за допомогою мови своєї етнічної, національної приналежності.
Дейктична функція - вказівна, пов'язана з мовою жестів, рухів.
Усі ці функції мови тісно взаємопов'язані, поліфункціональність мови необхідно враховувати в навчально-мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку. З поліфункціональності мови випливають принципи організації мовленнєвої діяльності та розвитку мовлення дітей.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить