Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Функції соціального педагога

Функції соціального педагога
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Функції соціального педагога

Конкретизація діяльності соціального педагога виходить із його функцій:
1. Дослідницька функція передбачає вивчення соціальним педагогом особливостей групи, прошарку, особи, а також ступінь і направленість впливу на них макросередовища з тим, щоб визначити “соціальну ситуацію”.
2. Прогностична функцію реалізують шляхом передбачення розвитку подій, процесів, що відбуваються у сім'ї, групі людей, суспільстві та вироблення певних моделей соціальної поведінки. 
3. Запобіжно-профілактична або соціально-терапевтична функція дозволяє передбачити і привести у дію соціально-правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні заходи, попередження та подолання негативних явищ, організацію відповідної допомоги особам, які її потребують, забезпечити захист прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, молоді або підтримку груп ризику.
4. Правозахисна функція полягає в знанні та вмінні використовувати закони і правові акти, які спрямовані на надання допомоги і підтримки дітей та підлітків, їх захист.
5. Власне педагогічна функція передбачає виявлення інтересів та потреб дітей у різних видах діяльності культурної, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої творчості тощо і залучення до роботи з ними різних установ, організацій, громадських, творчих та інших спілок, спеціалістів.
6. Психологічна функція передбачає консультування та корекцію міжособистісних стосунків, допомогу у соціальній реабілітації всім, хто її потребує, сприяння соціальній адаптації особистості.
7. Соціально-медична функція спрямована на організацію роботи з профілактики здоров'я, на оволодіння першою медичною допомогою, культурою харчування, санітарно-гігієнічними нормами, основами трудотерапії, сприяння формуванню здорового способу життя.
8. Соціально-побутова функцію реалізують шляхом надання необхідної допомоги і підтримки різним категоріям дитячого населення особливо дітям-інвалідам, різним типам сімей та ін.
9. Комунікативна функція передбачає встановлення контактів з особами, які потребують тієї чи іншої допомоги, підтримки, організації обміну інформацією, сприяння включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних служб, допомоги у сприйнятті й розумінні іншої людини.
10. Посередницька функція передбачає встановлення взаємозв‘язку та спільної діяльності багатьох громадських, соціальних, державних структур для вирішення проблем дітей та підлітків, а таж соціальних груп ризику.
11. Морально-гуманістична функція соціальної роботи як своєрідна концентрація всіх інших функцій надає соціальній роботі високий гуманістичний сенс, гуманістичну спрямованість, створює умови для гідного існування людини, групи, прошарку.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить