Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Робочі будні юнатів

Робочі будні юнатів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Робочі будні юнатів

Херсонська область — це хліборобський край. Із покоління в покоління у юннатів виховується пошана до професії хлібороба, любов до сіль-ськогосподарської праці.
Сільськогосподарське дослідництво — один із основних напрямків роботи юних натуралістів Білозерської станції юннатів. Вони тісно спів-працюючи з науковцями Херсонських університетів (педагогічного та аг-рарного) проводять за їхніми рекомендаціями вивчення сортових різнома-нітностей сільськогосподарських культур, досліджують умови їх росту і розвитку, ефективні методи боротьби з шкідниками та хворобами, шляхи раціонального землекористування.
Результати дослідницької роботи знаходять застосування і на уроках в школах, і на полях та присадибних ділянках. Це свідчить про практичне спрямування дослідів.

Білозерський район розміщений північно-східній частині Херсонсь-кої області на однорідних за гранулометричним складом ґрунтах, головним чином, важко- та середньо суглинкових. Глибина гумусового профілю (Н+НР) коливається в межах 45-64 см. Тому бонітировочна оцінка цих ґру-нтів (за врожайністю зернових та технічних культур) складає за розрахун-ками Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н Соколовського 45 балів. Крім цього кліматичні умови сприяють також вирощуванню зернових культур.
І більш районованими в нашій місцевості є сорти пшениці, які посу-хостійкі високоврожайні. Серед них актуальні: Одеська-51, Істок, Скіф’янка, Ніконія, Херсонська остиста, Херсонська безоста, Одеська-267, Лада одеська, Вікторія одеська, Знахідка, а також «житниця» Розівська-6, Розівська-7.
Тому з 7 вересня  2003 р. до 8 липня 2004 р. учнем Білозерської се-редньої школи № 3, слухачем МАН секції «Сільське господарство» Капка-ном Валентином Павловичем на навчально-дослідній ділянці Білозерської районної станції було проведено дослід на тему: «Сортовивчення пшени-ці».
Дослідником проводилося спостереження за такими сортами, які най-більш районовані в Херсонській області: Розівська-7, Вікторія, Одеська-267, Знахідка.
Дослід закладався в двох варіантах трьома повторностями.
І варіант: насіння пшениці висівали 7 вересня.
ІІ варіант: насіння пшениці висівали 8 жовтня.
Збирали урожай 8 липня 2004 року з усіх ділянок одночасно, щоб не допустити обсипання зерна.
Під час дослідження було виявлено, що сорти: Вікторія і Одеська-267 дуже схожі за своїм розвитком та урожайністю — 50ц/га, менш урожайним показав себе сорт Знахідка—45ц/га, а найбільш цікавим і урожайнішим був сорт Розівська-7—70ц/га і це все незважаючи на те, що весною 2004 року два рази на розвиток рослин впливали заморозки, які пошкоджували коре-неву систему пшениці.
Сорт Розівська-7 має подовжений період вегетації, порівнюючи з Одеською-267, Вікторією, Знахідкою на 14-16 днів. Це помітно не тільки на фотографії, але й з якості обмолоту зерна з колоска. Тому при обмолоті та збору зерна комбайном збирати Розівську-7 слід через 14-15 днів після зби-рання пшениці сорту Вікторія, Одеська-267, Знахідка.
В дослідному господарстві «Копані» Білозерського району прово-диться випробовування нових сортів пшениці: Селянка, красуня, Донецька-48, а також перспективних сортів: Василина, Харус і Астет інституту ім. Юрьєва.
В 2004-2005 році на території агрофірми «Білозерський», що знахо-диться неподалік СЮН також було закладено дослідну ділянку по сортови-вченню пшениці: Донецької-48, Ніконія, Херсонська безоста, Василина, Харус і Астет, на якій в період наливу колоса можна було помітити суттєву різницю між сортами. Це зацікавило юннатів. Тому в 2005-2006 році ми плануємо провести дослідницьку роботу на навчально-дослідний ділянках станції юннатів по сортовивченню пшениці (сортів: Василина, Харус, Се-лянка і Астет),але без зрошення, тому що в господарстві дослідження про-водилосяв умовах зрошення.
А так як на сьогоднішній день зрошення в умовах Білозерського ра-йону майже не має, то сортовивчення нових сортів пшениці в богарних умовах може дати цінну інформацію для господарств, що займаються ви-рощуванням пшениці.
Досвід сільськогосподарських працівників показав, що в умовах Бі-лозерського району краще займатися вирощуванням не озимого, а ярого ячменю, так як озимий часто вимерзає в зимовий період, затримується з відновленням вегетації і в результаті дає менший урожай ніж ярий.
Попередньо непогано себе показали сорти ячменю дворучки Дружба, Россава та ярого сорту Прерія. На сьогоднішній день їх почали витісняти такі сорти ярого ячменю: Адапт, Поліден та Вакула, які відрізняються від попедників трохи довшим періодом вегетації, кращою посухостійкою і, відповідно, вищою врожайністю. Тому в 2005-2006 році юннати запланува-ли провести сортовивчення ячменю Адапт, Поліден і Вакула в умовах без зрошення з метою визначення більш та високоврожайного сорту.


Более старые статьи:

 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить