Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Розробка напрямків фінансової стабілізації Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу ім. Комінтерну

Розробка напрямків фінансової стабілізації Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу ім. Комінтерну
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розробка напрямків фінансової стабілізації Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу ім. Комінтерну

Зміст
Вступ
Розділ 1 Теоретично-методологічні основи аналізу фінансового
стану підприємства
1.1 Значення та необхідність аналізу фінансового стану підприємства
1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
1.3 Методика визначення коефіцієнтів фінансового аналізу
Розділ 2 Організація роботи по аналізу фінансового стану Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу ім. Комінтерну
2.1 Аналіз динаміки складу і структури актів і пасивів підприємства
2.2 Аналіз руху грошових коштів
2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Розділ 3 Розробка напрямків фінансової стабілізації Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу ім. Комінтерну
3.1 Розрахунок механізму фінансової стабілізації
3.2 Розроблення і складання фінансових бюджетів підприємства з метою фінансової стабілізації
3.3 Розрахунок моделі стійкого економічного росту підприємства
Розділ 4 Цивільна оборона
Розділ 5 Охорона праці
Висновок
Список використаних джерел
Додатки

Вступ
Актуальність теми. В умовах переходу до ранкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосереднього пов’язанні з проведенням фінансового аналізу.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу Ім.. Комінтерну є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналіз фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних проблем даної теми відносяться:
-    аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
-    оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості;
-    аналіз використання не оборотних і оборотних активів підприємства;
-    розробка засобів зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Ці питання стосовно діяльності об’єкта дослідження розглядаються в роботі.
Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи є проведення аналізу фінансового стану Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу Ім.. Комінтерну на основі використання відповідних методів дослідження з
урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності. Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення господарської діяльності об’єкта. До основних  задач дослідження відносяться:
1.    Проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства.
2.    Оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості.
3.    Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.
4.    Оцінка стану та напрямків погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Методи дослідження. До основних методів аналізу що використовується в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується  вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об’єкта дослідження. Особлива увага звертається на методи оцінки платоспроможності Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу Ім.. Комінтерну.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено дослідженню методики аналізу фінансового стану підприємства. Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу Ім.. Комінтерну, досліджуються питання пов’язані з формуванням і використанням його активів, забезпечення платоспроможності підприємства його ліквідності та іншим. В третьому розділі містяться пропозиції і рекомендації щодо покращення фінансової діяльності Херсонського суднобудівного-судноремонтного заводу Ім.. Комінтерну. Такі пропозиції обґрунтовуються відповідними розрахунками.
Характеристика об’єкта дослідження.  Херсонський суднобудівний-судноремонтний завод Ім.. Комінтерну має свій баланс, який є складовою частиною балансу свого засновника АСК «Укррічфлот», свої фонди та обігові кошти. Предметом діяльності філії є: виконання всіх видів ремонтів, суднобудування, машинобудування, розвиток науки і техніки.
Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використання нормативні документи України періодична література, навчальні посібники, а  також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкта дослідження. В роботі використовують наукові розробки таких авторів: Павлова Л.М., Лялин В.О., Родіонова В.М., Стаянов Е.А., Бланк І.А.


 

You have no rights to post comments