Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК РАДОМИШЛЬСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК РАДОМИШЛЬСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК РАДОМИШЛЬСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ КАРТИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКАХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ    7
1.1. Історія розвитку і сутність електронних платіжних карток    7
1.2. Банківська платіжна картка, як інструмент розрахунків і кредитування    15
1.3. Переваги і недоліки використання платіжних карток    28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК РАДОМИШЛЬСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»    32
2.1. Основні принципи й операційні процедури застосування платіжних карток у банку    32
2.2. Емісійні операції Радомишльського АППБ «Аваль»    44
2.3. Організація роботи банку по проведенню еквайрингових операцій    59
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК РАДОМИШЛЬСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»    65
3.1. Аналіз емісійної і еквайрингової діяльності банку    65
3.2. Оцінка ефективності впровадження зарплатних проектів і використання банкоматів    80
3.3 Перспективи розвитку системи розрахунків електронними     платіжними картками Радомишльського АППБ «Аваль»    89
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    97
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    106
ВИСНОВКИ    119
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ    122
ДОДАТКИ     126

ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні ринок платіжних систем з використанням банківських платіжних карток є одним із самих динамічних напрямків банківської діяльності.
По оцінках фахівців, на руках у населення нашої країни знаходяться мільярди наявних гривень і доларів, що просто вилучені зі звертання. Для будь-якого комерційного банку становить великий інтерес залучення деякої частини цих засобів у свої інвестиційні і кредитні потоки. Один з можливих шляхів – це впровадження банком електронних платіжних карт. Грамотна побудова платіжної схеми є найважливішим чинником ефективності карткової програми.
Виходячи з цього проведення аналізу ефективності використання платіжних карт Радомишльський АППБ «Аваль» є важливим у забезпеченні прибутковості роботи банку.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології й інструментарію проведення аналізу ефективності використання електронних платіжних карток є недостатньо проробленими в нашій фінансовій науці в зв'язку з відносною новизною даного виду банківських послуг. Разом з тим, практика вимагає використання різних ефективних засобів аналізу ефективності карткового бізнесу з метою підвищення прибутковості банку.
У цілому, організація роботи банку з платіжними картками, у достатній мері забезпечує керівництво зведеннями, необхідними для прийняття управлінських рішень, зв'язаних із проведенням програми по впровадженню системи пластикових карт. При цьому схема розрахунків завжди відкрита для будь-яких змін і доповнень методичного і технічного характеру.
Запропоновані в дипломі  підходи і деякі практичні рекомендації з проведення економічних розрахунків ефективності системи пластикових карт приведені на прикладі Радомишльський АППБ «Аваль».
Однак, автоматизованої системи, що дозволяє розраховувати ефективність усієї системи пластикових карт банку у всім її різноманітті, у даний час ще не мається, хоча практична можливість цілком реальна.
Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи з'явилося проведення аналізу ефективності використання електронних платіжних карток у системі безготівкових розрахунків Радомишльський АППБ «Аваль» на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і закордонних банків. Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій, спрямованих на підвищення прибутковості  банку.
До основних задач дослідження відносяться:
1.    розширений опис економічної суті електронних грошей – пластикових карт;
2.    порядок організації роботи з платіжними картками в Радомишльському АППБ «Аваль»;
3.    проведення аналізу ефективності використання електронних платіжних карток у комерційному банку.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, використовуваного в дипломній роботі, відноситься внутрішній і зовнішній аналіз. При цьому використовується аналіз прямих і непрямих результатів використання пластикових карток об'єкта дослідження. Розроблено систему показників, що відбивають ефективність використання карт і вплив окремо узятого фактора на загальний показник. 
Структура роботи. Виходячи з цілей і задач дослідження структура роботи включає три розділи. У першому розділі розглядаються електронні платіжні картки і їхнє використання в безготівкових розрахунках комерційних банків. Другий розділ присвячений організації проведення розрахунків з використанням платіжних карток Радомишльський АППБ «Аваль», розглядаються питання по організації емісійних і еквайрингових операцій. Третій розділ присвячений аналізу ефективності використання електронних платіжних карток у Радомишльський АППБ «Аваль», досліджуються питання прибутковості застосування міжнародних пластикових карт систем VISA, EUROPAY International, зарплатних проектів і банкоматів. Окремо виділене питання перспективи розвитку електронних платіжних карт у банку.
Характеристика об'єкта дослідження. Радомишльський АППБ «Аваль» був зареєстрований у 1995 році як комерційний банк з обмеженою відповідальністю. У 2001 він був реорганізований у закрите акціонерне товариство. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам на території України.
АППБ “Аваль” - найбільший український універсальний комерційний банк, орієнтований на комплексне обслуговування корпоративних клієнтів усіх форм власності і фізичних осіб, що входить до складу восьми системних банків України.
За період свого існування банк домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових карт і величині депозитів фізичних осіб.
Огляд джерел, що використані в роботі. У роботі використані нормативні документи України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріал, що відображає фінансову діяльність банку. У роботі використовуються наукові розробки таких авторів: Жукова Е.Ф.,  Кириченко О.А., Лаврушина О.И., Липис А.,  Маршалл Т., Мороз А. М., Панова Г.Р.,  Специвцева А.В., Спицин И. О., Усоскин В. М. і інших.Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments