Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ

ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ПІДПРИЄМСТВОМ     7
1.1. Основні види банківських кредитів, наданих підприємству    7
1.2. Етапи розробки проекту залучення підприємством позикових коштів      14
1.3. Оцінка вартості фінансового кредиту і його ефективність    22
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ-ІІ ФАБРИКА»    29
2.1. Оцінка власної кредитоспроможності     29
2.2. Вивчення й оцінка основних  кредитних умов у процесі залучення банківського кредиту     39
2.3. Оцінка умов ефективного використання банківського кредиту    47
РОЗДІЛ 3. ВИБІР БАНКУ Й ОРГАНІЗАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЇ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ     64
3.1. Оцінка фінансової надійності і визначення класу позичальника     64
3.2. Оцінка умов кредитування і вибір банку     32
3.3. Погашення підприємством банківського кредиту     82
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    93
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    102
ВИСНОВКИ    115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ     118
ДОДАТКИ    121


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах переходу до ринкової економіки питання зв'язаний з використанням, залученням і амортизацією банківського кредиту мають важливе практичне значення. Визначення умов  діяльності підприємства, напрямків поліпшення  його фінансового положення і перспектив розвитку безпосередньо пов'язано з проведенням фінансового аналізу.
Недостатнє фінансове положення підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансового стану. Тому щоб одержати кредит у першу чергу необхідно вивчити кредитоспроможність підприємства, для того щоб виявити резерви, що підвищують фінансове положення і збільшують рівень його кредитоспроможності. Виходячи з цього, питання по залученню і використанню банківського кредиту ВАТ «ХБК-ІІ фабрика» є важливими для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології залучення і використання підприємством банківського кредиту досить розроблені в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика вимагає використання різноманітних ефективних засобів оцінки основних кредитних умов у процесі залучення банківського кредиту з метою підвищення фінансового положення підприємства. До найбільш складним і мало розроблених проблем  з даної теми в нашій теорії відносяться:
•    Оцінка вартості фінансового кредиту і його ефективність;
•    Оцінка власної кредитоспроможності  і ділової активності підприємства;
•    Умови ефективного використання банківського кредиту.
Ці питання щодо діяльності об'єкта дослідження розглядаються в роботі.
Мета і задачі роботи. Метою роботи є залучення, використання й амортизація банківського кредиту  ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат-ІІ фабрика» на підставі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і закордонних суб'єктів господарської діяльності. Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій спрямованих на поліпшення господарської діяльності об'єкта. До основних задач дослідження відносяться:
1.    Порядок залучення банківського кредиту підприємством.
2.    Оцінка власної  кредитоспроможності.
3.    Оцінка умов ефективного використання банківського кредиту.
4.    Вибір банку й організація амортизації позикових коштів.
Методи дослідження. До основних методів залучення і використання банківського кредиту, що використовуються в роботі відносяться  оцінка кредитоспроможності, оцінка основних кредитних умов, оцінка умов ефективного використання банківського кредиту. Використовуються необхідні показники, що відбивають фінансовий стан підприємства.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячується порядку залучення банківського кредиту підприємством. У ньому розглядаються  основні види банківських кредитів, наданих підприємству; етапи розробки проекту залучення підприємством позикових коштів; оцінка вартості фінансового кредиту і його ефективність. Другий розділ присвячений розробці проекту залучення і використання банківського кредиту. Досліджуються питання зв'язані з вивченням і оцінкою основних кредитних умов у процесі залучення банківського кредиту. У третьому розділі містяться пропозиції і рекомендації зв'язані з організацією амортизації позикових коштів і вибору банку підприємством. Такі пропозиції улаштовуються відповідними розрахунками. У четвертому розділі розглянуто загальні положення про охорону праці, гарантії прав на охорону праці, організація охорони праці на даному підприємстві. У п’ятому розділі розкрито цивільну оборону на підприємстві.
Головною метою підприємства є  прискорене одержання сучасного   чи устаткування модернізації  основних засобів, за рахунок наданого банківського кредиту.
До  задачі  дослідження  відноситься розробка пропозицій  щодо підвищення фінансового стану підприємства за рахунок залучення банківського кредиту.
Список джерел які використані в роботі. У роботі використані нормативні документи України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську і фінансову діяльність об'єкта досліджень. У роботі використані наукові дослідження таких авторів:Артамонова Т.А., Баканів М.И., Бандурка А.М., Билуха М., Бланк И.А., Витлинский В.В., Грузинов В.П.,  Калініна А.В., Коробів М.Я.,  Савицка Г.В., Шеремет А.А. і інших.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments