Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ РАДОМИШЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ “АЛМАЗ”

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ РАДОМИШЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ “АЛМАЗ”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ РАДОМИШЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ “АЛМАЗ”

ЗМІСТ

ВСТУП    
РОЗДІЛ  1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ    6
1.1. Фінансовий стан підприємства й ознаки його стійкості    6
1.2. Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку    11
1.3. Ліквідності та платоспроможність підприємства і методика їх визначення    14
РОЗДІЛ  2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДОМИШЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ “АЛМАЗ”    19
2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства     19
2.2. Аналіз використання прибутку підприємства    27
2.3. Аналіз оборотного капіталу підприємства, його склад і джерела фінансування    40
2.4. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства     44
РОЗДІЛ  3. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ РАДОМИШЛЬСЬКОГО ЗАВОДУ “АЛМАЗ”    50
3.1. Ефективність управління капіталом підприємства    50
3.2. Рентабельність і ефективність роботи підприємства     60
3.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів мобілізованих в процесі емісії і розміщення облігацій    92
3.4. Зростання основних показників фінансової стійкості підприємства    98
ВИСНОВКИ     102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    104
ДОДАТКИ   


ВСТУП

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в сучасних ринкових в умовах на перший план виноситься проблема керування фінансовим станом підприємства і методикою проведення оцінки фінансового стану, аналізом результатів діяльності господарського суб'єкта.
Особливе значення в сучасних ринкових умовах здобуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства за виникненням різних форм власності.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання їм зобов'язань перед бюджетом, банком і іншими установами.
Вимоги ринку – це дати найбільш повну відповідність про фінансовий стан, фінансову стабільність підприємства. Це досягається на основі визначення системи фінансових показників і коефіцієнтів. Їхня сукупність дає можливість оцінити фінансовий стан підприємства, зробити об'єктивні висновки і намітити конкретні заходи щодо їх поліпшення. Метою фінансового аналізу є оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягненню рівня розвитку економіки, використання існуючих можливостей. За допомогою фінансового аналізу робиться обґрунтування бізнес-планів і їхнє об'єктивне дослідження, визначаються економічна ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів виявлення і вимір внутрішніх резервів, дослідження оптимальності управлінських рішень.
В умовах ринкових відносин система планування в середині підприємства зберігається проте змінюється його обсяг і деякі підходи. Економічний аналіз забезпечує необхідне обгрунтування планових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва і розтрачання ресурсів, з одного боку, попиту, ринкових цін і ефективності роботи – з іншого, є необхідною умовою планування діяльності підприємства.
У ході оцінки фінансового стану вивчаються наслідки діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їхнє відхилення для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва і реалізації, підвищення ефективності і стабільності їхньої роботи.
Предметом дослідження є організація проведення аналізу фінансового стану підприємства.
Теоретичною і методологічною основою дослідження є основні нормативні документи регламентуючі порядок розрахунку і виплати прибуткового податку, законодавчі акти України, Постанови уряду.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.
У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначені мети, основні задачі й об'єкти дослідження.
В першому розділі «Основні принципи та послідовність аналізу фінансової діяльності підприємств», дані основні принципи і послідовність оцінки фінансового стану підприємства і методика їхнього розрахунку.
В другому розділі «Аналіз фінансової діяльності Радомишльський завод “Алмаз”», розглядається аналіз фінансової діяльності Радомишльський завод “Алмаз”, у якому детально показаний оцінки використання прибутку, оцінка джерел фінансування власного капіталу і його структура, даний аналіз оборотного капіталу підприємства, а також оцінка ліквідності і платоспроможності.
В третьому розділі «Аналіз ділової активності ВАТ “Алмаз”», проведений аналіз ділової активності підприємства, в якому розглянуті питання: управління ефективністю капіталом підприємства; рентабельність і ефективність роботи підприємства та аналіз ефективності використання фінансових ресурсів мобілізованих в процесі емісії і розміщення облігацій.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments