Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Організація фінансування соціальних програм у регіоні

Організація фінансування соціальних програм у регіоні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація фінансування соціальних програм у регіоні

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3

1.Характеристика Фінансового відділу управління Верхньорогачицької
районної державної адміністрації.........................................................................4

2.Аналіз виконання районного бюджету за останні три роки ...........................10

3.Стадії бюджетного процесу ................................................................................13

4. Аналіз складу , структури і динаміки надходжень до районного бюджету...21

5. Аналіз видатків місцевого бюджету ..................................................................26

6.Планування і фінансування видків на соціальний захист населення...............30

7. Планування і фінансування видатків на соціальну сферу ................................33

8. Контроль за використанням бюджетних коштів ...............................................37

Висновки.....................................................................................................................3

Список використаної літератури..............................................................................40

Додатки........................................................................................................................4


Вступ

Успішне здійснення соціально-економічних перетворень в  Україні значною мірою залежить від ефективності діяльності не лише центральних , а й регіональних та місцевих органів самоврядування . Саме регіональне та місцеве керівництво знаходиться найближче до людських проблем . Управління на кожному рівні має виходити з можливостей територій з врахуванням ринкових механізмів та потреб.
На всіх рівнях територіальної організації управління – від сіл, селищ , міст та областей – потребує розв’язання широкого спектра проблем . До нього зокрема входять соціальний захист населення , організація освіти , охорони здоров’я , розвиток культури , спорту , охорона правопорядку , упорядкування населених пунктів тощо.
Важливу роль у формуванні доходів місцевого бюджету відіграють дотації , субсидії та субвенції.
Розглянемо організацію виконання районного бюджету  на прикладі структурного підрозділу Верхньорогачицької районної державної адміністрації – фінансового відділу.
На початку аналізу виконання бюджету визначимо етапи бюджетного планування , виконання бюджету та надання звітності , проведення контролю за використанням бюджетних коштів .
Проведемо горизонтальний , вертикальний та факторний аналіз для оцінки виконання бюджету , проведемо порівняння доходів і видатків попередніх періодів з доходами і видатками 2003 року , а також вплив факторів,   які впливають на виконання бюджету             

Реферат


В роботі розглянуті питання організації виконання бюджету на рівні району та шляхи вдосконалення бюджетної організації. З метою проведення аналізу використані дані фінансового відділу Верхньорогачицької районної державної адміністрації.
Результати проведеного аналізу виявили , що район не має достатньої ресурсної бази для формування власних доходів у бюджет , основою дохідної частини є бюджетні асигнування , недостатня організація роботи податкової служби , хоча можна виділити і позитивні моменти – бюджет району вже три роки є бездефіцитним.  
Дані пропозиції вдосконалення бюджетної організації. До них зокрема , відносяться :
запровадження  використання нових методів складання бюджету , приділяється увага бюджету розвитку , розвитку інфраструктури району, створенню умов для розвитку промислових і сільськогосподарських підприємств.
Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ.
Робота містить 15 таблиць , 4 рисунки , використано 35 джерел інформації. обсяг роботи 78 сторінок.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments