Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В КБ “УКРСОЦБАНК”

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В КБ “УКРСОЦБАНК”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В КБ “УКРСОЦБАНК”

ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................................................    3

1.    ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ......................................   
6
1.1.      Порядок проведення кредитних і торгових операцій з векселями............    8
1.2.      Характеристика гарантійних і розрахункових операцій з векселями.......    17
1.3.      Зміст комісійних і довірчих операцій з векселями.....................................    25

2.    ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВЕКСЕЛЯМИ В КБ «УКРСОЦБАНК».........    35
2.1.     Загальні принципи організації роботи з векселями...................................    35
2.2.    Оформлення векселів Пенсійного фонду України......................................    45
2.3.    Організація проведення погашення виданих кредитів за рахунок коштів дебіторів, і погашення заборгованості  по різних податках для клієнтів банку..................................................................................................   

50
2.1.    Формування вексельного портфелю комерційного банку і оцінка його ефективності ..................................................................................................   
58

3.    АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В КБ “УКРСОЦБАНК”........................................................    
73
3.1.    Фінансовий аналіз оцінки прибутковості векселів.....................................    73
3.2.    Аналіз прибутковості кредитних операцій з векселями.............................    80
3.3.    Напрямки підвищення прибутковості операцій комерційних банків з
векселями........................................................................................................   
87

ВИСНОВКИ...................................................................................................    93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................    96
ДОДАТКИ.......................................................................................................    100

ВСТУП

Актуальність теми. Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, звичайно, самих грошей у всіх численних проявах їхніх економічних функцій, не може зрівнятися по своїй історії і значенню з векселем. Саме розвиток вексельного обігу привів до безготівкових  грошових розрахунків: витисненню з грошового обігу металів – золота і срібла, заміна еквівалентів мінового обігу паперовими символами.
Безумовність векселя, як боргового зобов'язання, строгість і швидкість стягнення по ньому, послужили основою створення інших видів платежів і розрахунків – банкнот, чеків, акредитивів. Розвиток різноманітних інструментів ринку цінних паперів – акцій, облігацій, депозитних сертифікатів і їхніх похідних, йшло так само на базі векселя.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Векселі активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу – бути засобом оформлення  і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських.
Вексель виконує дві головні функції: кредитну і розрахункову.
По суті, дозволяючи векселедавцю розраховуватися, випускати векселя в обіг, вексель виступає як засіб розрахунків, тобто заміняє гроші, найважливішою функцією яких є те, що вони можуть бути засобом обігу.
За допомогою векселя, як розрахунково-кредитного інструмента можна гасити взаємні борги по ланцюжку дебіторів і кредиторів, рятувати обігові кошти, забезпечувати цільове використання кредиту і т.д.
Вексель, будучи засобом оформлення кредиту в товарній формі, сприяє збільшенню швидкості обігу, зменшенню потреби в кредитних ресурсах і коштах у цілому, дозволяє господарським суб'єктам використовувати кошти у власних цілях.
Але в теж час широкому впровадженню в Україні вексельного обігу перешкоджає відсутність практичного досвіду в його організації. Вексельний обіг в Україні було ліквідовано в 30-і роки в ході кредитної реформи. Загублене ж за цей період відновити неможливо. Створення системи вексельного обігу і вексельного арбітражу починається заново. Відсутні фахівці, відсутні відпрацьовані організаційні і правові інститути, немає спеціальної літератури. Цим мається на увазі актуальність даної дипломної роботи.
Операції з векселями є для банків у значній мірі ризикованими. Ризик втрат зв'язаний не тільки з фінансовим положенням векселедавця, але визначається крім цього низкою інших факторів.
Зокрема, спостерігається інформаційна закритість ринку. Ця проблема найбільш гостра і зв'язана з важкоприступністю інформації про векселі, що знаходяться в обігу, процедурі випуску, погашення, фактах  втрати чи розкраданні векселів, зведених даних, фінансової звітності векселедавця.
Учасники ринку поки не можуть користатися загальноприйнятою технологією здійснення операцій. Це зв'язано з тим, що відсутній уніфікований порядок випуску і погашення векселів, перевірки їх на дійсність, сталого документообігу, і порядку розрахунків по чинених угодах на вторинному ринку.
Сьогодні відсутня і торгова система чи загальновизнана торгова площадка по операціях з векселями. Угоди з ними здійснюються на неорганізованому небіржовому ринку. Процедури складання угод, здійснення розрахунків, передача боргових зобов'язань визначаються індивідуально. Тому учасники вексельного обігу практикують різні способи виконання угод: на умовах  передоплати чи передпоставки паперів.
Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи є вивчення методів організації роботи банку з векселями, розгляд переваг застосування вексельних операцій, як виходу з кризи неплатежів і недоліку обігових коштів.
Об'єкт дипломної роботи – КБ «Укрсоцбанк», предмет – вексельні операції.
Задача роботи полягає в тому, що проблему неплатежів можна вирішити за допомогою вексельних операцій.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ даної дипломної роботи присвячений теоретичним аспектам усіх банківських операцій з векселями, можливих у даний момент в Україні, відповідно до діючого законодавства.
Другий розділ дипломної роботи присвячений організації проведення комерційним банком (у даній роботі КБ «Укрсоцбанк»), операцій з векселями.
У третьому розділі роботи висвітлені питання фінансового аналізу досліджуваної проблеми. Тобто, проведений аналіз прибутковості операцій з векселями.
У кінці роботи формуються основні висновки за результатами  виконаної роботи.
В даний час існує багато літератури на тему ознайомлення з поняттям векселя і вексельних операцій.
Усі автори згодні в одному – вексельний обіг одержав розмах в Україні, і став виходом з кризових ситуацій для багатьох підприємств. Актуальність даної теми безперечна.
Огляд джерел, що вкикористані в роботі. В роботі використані нормативні  документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали. Основу роботи складають матеріали, методики розрахунків та приклади таких видатних вчених-економістів в області фінансів і фінансового аналізу як Ковальова І.А., Савицької М.Я., Шеремета А.Д., Лахтіонової О.М. тощо.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments