Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Комплексна оцінка результатів діяльності господарчого суб’єкта

Комплексна оцінка результатів діяльності господарчого суб’єкта
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Комплексна оцінка результатів діяльності господарчого суб’єкта

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
6
РОЗДІЛ 2. Основні принципи та послідовність оцінки фінансового стану підприємства

2.1. Експрес-аналіз фінансового стану
18
2.2. Деталізований аналіз фінансового стану
21
2.3. Методика факторного аналізу прибутку в системі Дірект-костінг
27
РОЗДІЛ 3. Комплексна оцінка результатів діяльності господарчого суб’єкта

3.1. Баланс нетто-необхідна передумова аналізу фінансового стану підприємства
40
3.2. Аналіз стану і структура майна та джерел його утворення
42
3.3. Аналіз забезпечення оборотними засобами    45
3.4. Ліквідність та платоспроможність балансу і методика їх визначення    47
3.5. Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості    51
3.6. Аналіз використання капіталу    53

Висновки     60
64
Список використаної літератури
68
Додатки   ВСТУП

В сучасних ринкових умовах на перший план виноситься проблема управління фінансовим станом підприємства та методика проведення оцінки фінансового стану, аналізу результатів діяльності господарського суб’єкта, цим і обумовлена актуальність вибраної теми.
Особливого значення в сучасних ринкових умовах набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства за виникненням різних форм власності.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком і іншими установами.
Вимоги ринку – це дати найбільш повну відповідність про фінансовий стан, фінансову стабільність підприємства. Це досягається на основі визначення системи фінансових показників і коефіцієнтів. Їх сукупність дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства, зробити об’єктивні висновки і намітити конкретні заходи щодо їх покрашення. Ціллю фінансового аналізу є оцінка результатів діяльності підприємства по виповненню планів, досягненню рівня розвитку економіки, використання існуючих можливостей. За допомогою фінансового аналізу робиться обгрунтування бізнес-планів та їх об’єктивне дослідження, визначаються економічні ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів виявлення і вимір внутрішніх резервів, дослідження оптимальності управлінських рішень.
В умовах ринкових відносин система планування в середині підприємства зберігається проте змінюється його обсяг і деякі підходи. Економічний аналіз забезпечує необхідне обгрунтування планових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва і витрачення ресурсів, з одного боку, попиту, ринкових цін та ефективності роботи – з іншого, є необхідною умовою планування діяльності підприємства.
В ході оцінки фінансового стану вивчаються наслідки діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу чинників на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

РЕФЕРАТ

Випускна робота написана на тему “Оцінка фінансового стану” і складається з трьох основних розділів: вступу; висновків; додатків та списку використаних джерел.
В І розділі розкривається сутність, необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства. Основні принципи та послідовність оцінки фінансового стану підприємства, експрес – аналіз фінансового стану, деталізований аналіз та методика факторного аналізу прибутку в системі Дірект-костінг детально розглядається в другому розділі. В третьому розділі розкрита комплексна оцінка результатів діяльності господарчого суб’єкта, проведено аналіз стану і структури майна та джерел його утворення, аналіз забезпеченості оборотними засобами, ліквідність та платоспроможність балансу і методика їх визначення, аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості, аналіз використання капіталу.
Розрахунки велися на матеріалах ЗАТ “Красень”, яке є сучасним з високовиробничим технологічним обладнанням по пошиву чоловічих костюмів, брюк, піджаків та іншого.
Випускна робота написана на 67-ми сторінках з застосуванням таблиць, рисунків, схем, а в додаток внесена звітність підприємства та його баланс.
Впродовж питання роботи були використані роботи багатьох економістів, таких як Шеремет А.Г., Козак Г.Я., Герасимович А.М., підручник під редакцією А.М. Поддєрьочіна “Фінанси підприємств”, Коробова М.Я. та інші. Також використовувалися законодавчі акти, закони України, Укази Президента та періодичні видання.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments