Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз використання ресурсів та управління витратами на комунальному підприємстві “Херсонкомунтранссервіс”

Аналіз використання ресурсів та управління витратами на комунальному підприємстві “Херсонкомунтранссервіс”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз використання ресурсів та управління витратами на комунальному підприємстві “Херсонкомунтранссервіс”

ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Теоретично-методологічна сутність поняття “управління витратами”
1.1.    Економічна характеристика витрат та їх класифікація на підприємстві
1.2.    Розподіл витрат на підприємстві
1.3.    Методика вивчення собівартості і ціни послуг на підприємстві
Розділ 2. Організація управління витратами на комунальному підприємстві “Херсонкомунтранссервіс”
2.1.    Розподіл затрат для визначення собівартості транспортних послуг
2.2.    Управління операційним прибутком та витратами
2.3.    Державне регулювання цін на підприємстві
Розділ 3. Аналіз використання ресурсів та управління витратами на комунальному підприємстві “Херсонкомунтранссервіс”
3.1.    Аналіз динаміки та структури витрат
3.2.    Аналіз взаємозв’язку “витрати – обсяг діяльності – прибуток”
3.3.    Аналіз нераціонального використання ресурсів у 2002 році
3.4.    Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


ВСТУП

Діяльність любого підприємства, яка здійснюється в різних галузях економіки та різних організаційно-правових формах потребує залучення певного капіталу для фінансування операцій, визначення обсягів реалізації.
Успіх здійснення операцій безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі господарських операцій наявних ресурсів. Відтак для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція – управління, яка забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності.
Головним елементом в управління є витрати, останніми роками простежується тенденція трактування виробничого обліку як джерела даних про витрати.
Такий підхід логічний, оскільки дані про витрати використовуються підприємствами як для оцінки запасів та визначення фінансових результатів, так і для прийняття управлінських рішень на різних стадіях і рівнях управління.
Предметом дослідження є витрати, їх динаміка та структура, а також політика управління на підприємстві.
Метою досліджень даної роботи є розгляд та вивчення наступних аспектів політики управління витратами:
•    економічна характеристика витрат та їх класифікація на підприємстві;
•    розподіл затрат для визначення собівартості транспортних послуг;
•    управління операційним прибутком та витратами;
•    державне регулювання цін на підприємстві;
•    аналіз використання ресурсів та управління витратами;
•    шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.
Об’єктом виступає комунальне підприємство “Херсонкомунтранссервіс”, головною метою якого є забезпечення транспортом населення Херсону.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments