Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВАТ «ТАВРІЯ»

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВАТ «ТАВРІЯ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВАТ «ТАВРІЯ»

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА    6
1.1. Фінансовий аналіз та його роль в сучасних умовах господарювання    6
1.2. Показники фінансової діяльності підприємства і методика їх розрахунку    13
1.3. Аналіз діючих нормативних і методичних матеріалів по вивченню фінансового стану підприємств    25
РОЗДІЛ 2.   АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ТАВРІЯ»    35
2.1. Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Таврія»    35
2.2. Аналіз оборотного капіталу підприємства, його склад і джерела фінансування    45
2.3. Оцінка доходності підприємства    56
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВАТ «ТАВРІЯ»    65
3.1.  Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства    65
3.2. Аналіз основних показників фінансової стійкості підприємства    74
3.3. Резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок удосконалювання використання оборотних коштів    81
ВИСНОВКИ    88
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    90
ДОДАТКИ   


ВСТУП

Актуальність теми. Динамізм подій, що відбуваються в економіці України, вимагає особливих, ретельно зважених рішень при фінансуванні інвестиційних планів підприємств. І тут особлива роль приділяється сучасним методам фінансового аналізу.
Будучи складовою частиною фінансового менеджменту, фінансовий аналіз базується на даних бухгалтерського обліку і оцінках майбутніх фактів господарського життя. Зв'язок бухгалтерського обліку з керуванням була відзначена вже давно. Керувати – значить приймати рішення. Але усвідомлені і виправдані рішення можна приймати тільки на основі достовірної інформації.
Таке розуміння ролі і можливостей облікових даних змінює роль бухгалтера на підприємстві, перетворюючи його з простого реєстратора фактів господарського життя у фінансового аналітика, чи консультанта менеджера. Бухгалтерська звітність стає не «кінцевим продуктом» праці бухгалтера, а інформаційною основою наступних аналітичних розрахунків, необхідних для прийняття управлінських рішень.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Практика фінансового аналізу потребує використання різноманітних методів та інструментів аналізу діяльності підприємства з метою підвищення ефективності його розвитку.
Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи є проведення аналізу фінансової діяльності ВАТ «Таврія» на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. До основних задач дослідження відносяться:
1.    Загальна оцінка коштів підприємства.
2.    Оцінка ефективності  діяльності підприємства.
3.    Аналіз платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовуються у роботі, відносяться зовнішній та внутрішній аналіз. Використовується коефіцієнтний метод аналізу. Розроблено систему показників, яка характеризує фінансову та господарську діяльність підприємства.
Структура роботи. Виходячи з мети та задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено визначенню поняття фінансового аналізу та його основних показників. У другому розділі подано оцінку господарської діяльності підприємства, проаналізовано структуру його коштів, оборотний капітал та рентабельність діяльності підприємства. Третій розділ містить аналіз ділової активності підприємства та пропозиції щодо покращення його фінансової діяльності.
Огляд джерел, що використані у роботі. Удосконалюванню    методів     фінансового     аналізу     підприємств присвячені роботи  видних  учених:  Баканова  М.И.,  Блатова  Н.А., ; Гальперина Я.М.,  Друди К.,  Єфімова О.В.,  Зудина А.П., Ковальова В.В., Крейніной М.Н. і багатьох інших.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments