Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз показників руху,складу та ефективності використання грошових ресурсів ДП ТРК «ТОП»

Аналіз показників руху,складу та ефективності використання грошових ресурсів ДП ТРК «ТОП»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз показників руху,складу та ефективності використання грошових ресурсів ДП ТРК «ТОП»

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                             
РОЗДІЛ 1.    Методика виявлення джерел формування грошових ресурсів підприємства в нових умовах хозяйнування. 
Основні джерела інформації для формування та руху грошових
ресурсів.                                                                                                         
1.1    Джерела формування та використання залучених грошових ресурсів підприємства.                                                                                             11
1.2    Методика розрахунку ефективності використання власних грошових ресурсів підприємства.                                                                               
1.3    Встановлення взаємозв’язку між рухом грошових коштів та прибутком                                                                                                  20
РОЗДІЛ 2.    Організація формування та використання грошових ресурсів на ДП ТРК «ТОП»                                           29
2.1.    Розрахунок показників дебіторської заборгованості.                           29
2.2.    Розрахунок показників забеспеченості запасами.                                 34
2.3.    Оцінка обіговості активів підприємства.                                                43
РОЗДІЛ 3.    Аналіз показників руху,складу та ефективності використання грошових ресурсів ДП ТРК «ТОП»                           63
3.1.    Аналіз складу грошових ресурсів підприємства                                        63
3.2.    Оцінка ефективності використання власних грошових ресурсів підприємства                                                                                              74
3.3.    Аналіз нормованих та ненормованих грошових ресурсів.                        85
ВИСНОВКИ                                                                                                                   91
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                     95
ДОДАТКИ                                                                                                                     

ВСТУП

Актуальність даної дипломної роботи полягає у тому, що неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття.
Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності формування та використання грошових ресурсів підприємств як державного так і приватного сектору економіки України.
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпритацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.   
Об’єктом дослідження є дочірнє підприємство телерадіокомпанії «Топ» приватна фірма «Топ»
Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу грошових ресурсів на підприємстві ДП ТРК «Топ»
В першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments