Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов СТРУКТУРНО АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС ВАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ”

СТРУКТУРНО АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС ВАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

СТРУКТУРНО АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС ВАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ      КОМБІНАТ”

ЗМІСТ

ВСТУП
1. НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ  АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА,
ЙОГО ЗНАЧЕННЯ І МІСЦЕ У ФІНАНСОВОМУ
АНАЛІЗІ
Поняття, значення і задачі аналізу фінансового
стану підприємства
1.2. Аналіз фінансового стану – комплексний підхід до
аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства
2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХЕРСОНСЬКИЙ
БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ”
2.1. Характеристика фінансово-господарської
діяльності підприємства
2.2. Оцінка майнового стану
2.3. Оцінка фінансової стійкості
2.4. Оцінка ефективності діяльності
3.  СТРУКТУРНО АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС
ВАТ “ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ
КОМБІНАТ”
3.1. Показники структури балансу
3.2. Показники динаміки балансу
3.3. Показники структурної динаміки балансу
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Вихід суспільства з системи планової економіки і вхід в ринкові відносини докорінно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявляти ініціативу та обережність з тим, щоб підвищити ефективність виробництва. В протилежному випадку вони можуть опинитися на межі банкрутства.
В ринкових умовах запорукою успіху і основою стабільного положення підприємства слугує його фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневрує грошовими засобами, здібне шляхом ефективного використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрат на його розширення і відновлення.
Визначення меж фінансової стійкості підприємства відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до відсутності у підприємства засобів для розвитку виробництва, їх платоспроможності і, в кінцевому рахунку, до банкрутства, а надмірна стійкість буде заважати розвитку. 
Тому для оцінки фінансового стану підприємства так необхідний фінансовий аналіз, а особливо поглиблений, тому що він дозволяє детально дослідити фінансовий стан підприємства і зробити відповідні висновки. В цьому і полягає актуальність даного дослідження.
Мета та завдання курсової роботи полягають у встановленні, оцінці та аналізу фінансового стану підприємства, результати якого дають відповідь на запитання, які найважливіші способи покращення фінансово-господарської діяльності підприємства в конкретний період.
Разом з тим, фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішній сфері. Він визначає кнкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловій співпраці, оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів по фінансовим і іншим відносинам. Тому система показників оцінки, яка використана в роботі, має за ціль показати його стан для зовнішніх споживачів. Умовно їх можна поділити:
лиця, які безпосередньо пов’язані з підприємництвом, тобто менеджери і працівники управління підприємництвом;
лиця, які можуть не працювати безпосередньо на підприємстві, але мають прямий фінансовий інтерес – акціонери, інвестори і продавціпродукції, різні кредитори. Так, наприклад, фінансовий стан підприємства являється головним критерієм для банків при вирішені питання про доцільність або не доцільність видачі йому кредита, а при задовільному рішенні цього питання – під який відсоток і на якій строк;
лиця, які мають не прямий фінансовий інтерес, - податкові служби, різні фінансові інститути, органи статистики і інші.
Всі ці користувачі ставлять собі за завдання провести аналіз стану
підприємства і на його основі зробити висновки про напрямки своєї діяльності по відношенню до підприємства.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments