Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ВСТУП

1.Актуальність, план дослідження

Місцеві бюджети е невід’ємною ланкою Державного бюджету України. Кожна область, район, місто, сільська та селищна Рада мають власний місцевий бюджет, який затверджується відповідною радою народних депутатів.
Як і Державний  бюджет, місцеві бюджети представляють собою основний фінансовий план відповідного району на поточний рік.
В місцевих бюджетах накопичується частина національного багатства держави, яка направляється на розвиток промисловості, сільського господарства, соціально-культурної сфери, покращення рівня населення і т.д.
Слід зазначити, що на даний момент місцеві бюджети мають ряд проблем, які залишаються невирішеними. Зокрема, до цього часу не повною мірою враховано розв’язання між бюджетних відносин. ”Ненормальним” е те, що всі райони держави, за виключенням міста Києва та Автономної Республіки Крим є дотаційним.
Відсутня стабільність в формуванні доходної частини бюджету, ефективний механізм міжрегіонального перерозподілу  загальнодержавних доходів.
Відсутня стабільність в формуванні доходної частини бюджету, ефективний механізм міжрегіонального перерозподілу загальнодержавних доходів.
При цьому райони мають значні відмінності в рівні економічного розвитку і умов життя.
Відповідно, наслідком цього є виникнення соціальних конфліктів і політичної стабільності.
На період формування місцевих бюджетів 2002 року припав ряд визначальних для соціально-економічного життя країни подій, насамперед Послання голови держави до Верховної Ради “Україна: поступ у ХХІ століття”, затвердження Парламентом діяльності Уряду, прийняття бездефіцитного бюджету на нинішній рік,  успішна реструктуризація зовнішніх боргів.


2. Ціль і задача дослідження

Тему дипломної роботи “Місцеві бюджети, їх структура, порядок формування доходів і використання видатків” я обрала з метою дослідження та визначення  позитивних і негативних моментів в системі формування місцевих бюджетів, їх вплив на виконання Державного бюджету.
Крім того, цікавим моментом дослідження цього питання є структура доходної частини місцевих бюджетів, доля власних та закріплених доходів, обсяг передбачених дотацій з Державного бюджету і їх вплив на формування відповідних бюджетів. Теоретична частина дипломної роботи побудована на матеріалах підручників, періодичної преси, посібників, Законів України “Про бюджетну систему України” та “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.
В ній висвітлені питання стосовно формування доходної частини місцевих бюджетів та використання залучених коштів. Наведена структура доходної та видаткової частини місцевих бюджетів.


3. Предмет і об’єкт дослідження

Предметом і об’єктом дослідження був бюджет Генічеського району Херсонської області. На підставі даних звітності та інших матеріалів, які для дослідження були представлені Генічеським фінансовим управлінням райдержадміністрації, підготовлені 2 та 3 розділи дипломної роботи.
Предметом дослідження були кошти місцевих бюджетів Генічеського району та процес їх використання.
Об’єктом вивчення були річні звіти про виконання бюджетів району за 2000-2001 роки, бюджет на 2002 рік, кошториси витрат бюджетних установ.
При цьому слід зазначити, що виконання та складання бюджету забезпечує фінансове управління Генічеської райдержадміністрації, штат якого налічує 15 штатних одиниць, в тому числі 12 спеціалістів.


4.    Методологія і методика дослідження

Для вивчення теми було використано 34 джерела, включаючи нормативні документи. Дослідження проводилися за 2000-2001 роки. За вище вказаний період була вивчена структура місцевих бюджетів, проаналізована доходна та видаткова частина бюджету. Досліджено бюджет Генічеського району на 2002 рік та його відміну від затверджених бюджетів попередніх років.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments