Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ КАРТИ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКАХ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ    7
1.1. Історія розвитку і сутність електронних платіжних карток    7
1.2. Банківська платіжна картка, як інструмент розрахунків і кредитування    15
1.3. Переваги і недоліки використання платіжних карток    28
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»    32
2.1. Основні принципи й операційні процедури застосування платіжних карток у банку    32
2.2. Емісійні операції Новоград-Волинського АППБ «Аваль»    44
2.3. Організація роботи банку по проведенню еквайрингових операцій    59
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО АППБ «АВАЛЬ»    66
3.1. Аналіз емісійної і еквайрингової діяльності банку    66
3.2. Оцінка ефективності впровадження зарплатних проектів і використання банкоматів    83
3.3 Перспективи розвитку системи розрахунків електронними     платіжними картками Новоград-Волинського АППБ «Аваль»    90
ВИСНОВКИ    98
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ    101
ДОДАТКИ    
ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні ринок платіжних систем з використанням банківських платіжних карток є одним із самих динамічних напрямків банківської діяльності.
По оцінках фахівців, на руках у населення нашої країни знаходяться мільярди наявних гривень і доларів, що просто вилучені зі звертання. Для будь-якого комерційного банку становить великий інтерес залучення деякої частини цих засобів у свої інвестиційні і кредитні потоки. Один з можливих шляхів – це впровадження банком електронних платіжних карт. Грамотна побудова платіжної схеми є найважливішим чинником ефективності карткової програми.
Виходячи з цього проведення аналізу ефективності використання платіжних карт Новоград-Волинський АППБ «Аваль» є важливим у забезпеченні прибутковості роботи банку.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології й інструментарію проведення аналізу ефективності використання електронних платіжних карток є недостатньо проробленими в нашій фінансовій науці в зв'язку з відносною новизною даного виду банківських послуг. Разом з тим, практика вимагає використання різних ефективних засобів аналізу ефективності карткового бізнесу з метою підвищення прибутковості банку.
У цілому, організація роботи банку з платіжними картками, у достатній мері забезпечує керівництво зведеннями, необхідними для прийняття управлінських рішень, зв'язаних із проведенням програми по впровадженню системи пластикових карт. При цьому схема розрахунків завжди відкрита для будь-яких змін і доповнень методичного і технічного характеру.
Запропоновані в дипломі  підходи і деякі практичні рекомендації з проведення економічних розрахунків ефективності системи пластикових карт приведені на прикладі Новоград-Волинський АППБ «Аваль».
Однак, автоматизованої системи, що дозволяє розраховувати ефективність усієї системи пластикових карт банку у всім її різноманітті, у даний час ще не мається, хоча практична можливість цілком реальна.
Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи з'явилося проведення аналізу ефективності використання електронних платіжних карток у системі безготівкових розрахунків Новоград-Волинський АППБ «Аваль» на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і закордонних банків. Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій, спрямованих на підвищення прибутковості  банку.
До основних задач дослідження відносяться:
1.    розширений опис економічної суті електронних грошей – пластикових карт;
2.    порядок організації роботи з платіжними картками в Новоград-Волинському АППБ «Аваль»;
3.    проведення аналізу ефективності використання електронних платіжних карток у комерційному банку.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, використовуваного в дипломній роботі, відноситься внутрішній і зовнішній аналіз. При цьому використовується аналіз прямих і непрямих результатів використання пластикових карток об'єкта дослідження. Розроблено систему показників, що відбивають ефективність використання карт і вплив окремо узятого фактора на загальний показник. 
Структура роботи. Виходячи з цілей і задач дослідження структура роботи включає три розділи. У першому розділі розглядаються електронні платіжні картки і їхнє використання в безготівкових розрахунках комерційних банків. Другий розділ присвячений організації проведення розрахунків з використанням платіжних карток Новоград-Волинський АППБ «Аваль», розглядаються питання по організації емісійних і еквайрингових операцій. Третій розділ присвячений аналізу ефективності використання електронних платіжних карток у Новоград-Волинський АППБ «Аваль», досліджуються питання прибутковості застосування міжнародних пластикових карт систем VISA, EUROPAY International, зарплатних проектів і банкоматів. Окремо виділене питання перспективи розвитку електронних платіжних карт у банку.
Характеристика об'єкта дослідження. Новоград-Волинський АППБ «Аваль» був зареєстрований у 1992 році як комерційний банк з обмеженою відповідальністю. У 2000 він був реорганізований у закрите акціонерне товариство. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам на території України.
Новоград-Волинський АППБ “Аваль” - найбільший український універсальний комерційний банк, орієнтований на комплексне обслуговування корпоративних клієнтів усіх форм власності і фізичних осіб, що входить до складу восьми системних банків України.
За десятилітній період свого існування банк домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових карт і величині депозитів фізичних осіб.
Огляд джерел, що використані в роботі. У роботі використані нормативні документи України, наукові розробки і навчальні посібники, періодична література, а також матеріал, що відображає фінансову діяльність банку. У роботі використовуються наукові розробки таких авторів: Жукова Е.Ф.,  Кириченко О.А., Лаврушина О.И., Липис А.,  Маршалл Т., Мороз А. М., Панова Г.Р.,  Специвцева А.В., Спицин И. О., Усоскин В. М. і інших.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments