Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ БЮДЖЕТУ РАДОМИШИЛЬСЬГО РАЙОНУ

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ БЮДЖЕТУ РАДОМИШИЛЬСЬГО РАЙОНУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ БЮДЖЕТУ РАДОМИШИЛЬСЬГО РАЙОНУ

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РАОНУ    7
1. 1. Особливості формування, та використання місцевих
бюджетів    7
1. 2. Структура і принципи формування, та використання місцевих фінансових ресурсів    17
1. 3. Розрахункові показники видаткової частини бюджету, їх розподіл по функціональній та економічній класифікації    26
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ БЮДЖЕТУ РАДОМИШИЛЬСЬГО РАЙОНУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ    43
2.1. Управління формуванням, та виконанням доходної частини районного бюджету    43
2.2. Розрахунок та виконання видатків районного  бюджету    52
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ БЮДЖЕТУ РАДОМИШИЛЬСЬГО РАЙОНУ    68
3.1 Аналіз планування доходів бюджету згідно з соціально-      економічним розвитком регіону    68
3.2. Аналіз стану фінансових ресурсів місцевих бюджетів    71
3.3. Напрямки збалансування місцевих бюджетів    78
ВИСНОВКИ    87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    90
ДОДАТКИ   

ВСТУП

Актуальність, план дослідження. Місцеві бюджети е невід’ємною ланкою Державного бюджету України. Кожна область, район, місто, сільська та селищна Рада мають власний місцевий бюджет, який затверджується відповідною радою народних депутатів.
Як і Державний  бюджет, місцеві бюджети представляють собою основний фінансовий план відповідного району на поточний рік.
В місцевих бюджетах накопичується частина національного багатства держави, яка направляється на розвиток промисловості, сільського господарства, соціально-культурної сфери, покращення рівня населення і т.д.
Слід зазначити, що на даний момент місцеві бюджети мають ряд проблем, які залишаються невирішеними. Зокрема, до цього часу не повною мірою враховано розв’язання між бюджетних відносин. ”Ненормальним” е те, що всі райони держави, за виключенням міста Києва та Автономної Республіки Крим є дотаційним.
Відсутня стабільність в формуванні доходної частини бюджету, ефективний механізм міжрегіонального перерозподілу  загальнодержавних доходів.
Відсутня стабільність в формуванні доходної частини бюджету, ефективний механізм міжрегіонального перерозподілу загальнодержавних доходів.
При цьому райони мають значні відмінності в рівні економічного розвитку і умов життя.
Відповідно, наслідком цього є виникнення соціальних конфліктів і політичної стабільності.
На період формування місцевих бюджетів 2003 року припав ряд визначальних для соціально-економічного життя країни подій, насамперед Послання голови держави до Верховної Ради “Україна: поступ у ХХІ століття”, затвердження Парламентом діяльності Уряду, прийняття бездефіцитного бюджету на нинішній рік,  успішна реструктуризація зовнішніх боргів.
Ціль і задача дослідження. Тему дипломної роботи “Місцеві бюджети, їх структура, порядок формування доходів і використання видатків” я обрала з метою дослідження та визначення  позитивних і негативних моментів в системі формування місцевих бюджетів, їх вплив на виконання Державного бюджету.
Крім того, цікавим моментом дослідження цього питання є структура доходної частини місцевих бюджетів, доля власних та закріплених доходів, обсяг передбачених дотацій з Державного бюджету і їх вплив на формування відповідних бюджетів. Теоретична частина дипломної роботи побудована на матеріалах підручників, періодичної преси, посібників, Законів України “Про бюджетну систему України” та “Про Державний бюджет України на 2003 рік”.
В ній висвітлені питання стосовно формування доходної частини місцевих бюджетів та використання залучених коштів. Наведена структура доходної та видаткової частини місцевих бюджетів.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом і об’єктом дослідження був бюджет Радомишильсьго району Житомирської області. На підставі даних звітності та інших матеріалів, які для дослідження були представлені Генічеським фінансовим управлінням райдержадміністрації, підготовлені 2 та 3 розділи дипломної роботи.
Предметом дослідження були кошти місцевих бюджетів Радомишильсьго району та процес їх використання.
Об’єктом вивчення були річні звіти про виконання бюджетів району за 2001-2002 роки, бюджет на 2003 рік, кошториси витрат бюджетних установ.
При цьому слід зазначити, що виконання та складання бюджету забезпечує фінансове управління Радомишильської райдержадміністрації, штат якого налічує 15 штатних одиниць, в тому числі 12 спеціалістів.


Методологія і методика дослідження. Для вивчення теми було використано 34 джерела, включаючи нормативні документи. Дослідження проводилися за 2001-2002 роки. За вище вказаний період була вивчена структура місцевих бюджетів, проаналізована доходна та видаткова частина бюджету. Досліджено бюджет Радомишильсьго району на 2003 рік та його відміну від затверджених бюджетів попередніх років.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments