Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Оцінка ефективності управління формуванням і використанням фінансових ресурсів ВАТ «Київський комбікормовий завод»

Оцінка ефективності управління формуванням і використанням фінансових ресурсів ВАТ «Київський комбікормовий завод»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка ефективності управління формуванням і використанням фінансових ресурсів ВАТ «Київський комбікормовий завод»

 

ЗМІСТ
ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА   

7
1.1. Склад і структура фінансових ресурсів підприємства    7
1.2. Методи управління фінансовими ресурсами підприємства    18
1.3. Методика обліку й аналізу фінансових ресурсів    26
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»   

38
2.1. Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства    38
2.2. Визначення прибутковості власного капіталу і
оцінка позикового капіталу   
47
2.3.Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства   
55
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВАТ «КИЇВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»   

66
3.1. Оцінка фінансової стійкості підприємства    66
3.2. Аналіз рентабельності підприємства    87
3.3. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства    93
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    105
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    114
ВИСНОВКИ    126
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    129
ДОДАТКИ    133

ВСТУП


Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання, зв'язані з аналізом управління фінансових ресурсів підприємства, з метою попередження банкрутства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків поліпшення його фінансового стану і перспектив розвитку безпосередньо зв'язані з проведенням аналізу ефективності управління фінансових ресурсів.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і ймовірного банкрутства. Виходячи з цього питання, дослідження фінансових ресурсів і їхнє використання відкритим акціонерним товариством «Київський комбікормовий завод» є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має теоретичне значення. Питання методології й інструментарію проведення аналізу фінансових ресурсів, з метою запобігання банкрутства підприємства є недостатньо розробленої в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика вимагає використання різноманітних ефективних способів аналізу використання фінансових ресурсів підприємства з метою збільшення ефективного його розвитку. До найбільш складних і малорозроблених проблем з даної теми відносяться:
- організація фінансової роботи на підприємстві;
- оцінка платоспроможності і фінансової стійкості підприємства;
- аналіз і оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства;
Ці й інші питання щодо діяльності об'єкта дослідження розглядаються в дипломній роботі.
Мета і задачі роботи. Головна мета дипломної роботи - проаналізувати проведення аналізу використання фінансових ресурсів ВАТ «Київський комбікормовий завод», виявити основні проблеми в організації його проведення і дати рекомендації з поліпшенню фінансового стану підприємства. До основних задач дослідження відносяться:
1. Оцінка управління фінансовими ресурсами підприємства.
2. Оцінка і прогноз фінансової стійкості підприємства.
3. Фінансова стратегія підприємства в поліпшенні його фінансового положення.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовуються в роботі, відносяться внутрішній і зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об'єкта дослідження. Розроблено систему показників, що відображають фінансовий стан і його динаміку.
Структура роботи. Виходячи з цілей і задач дослідження, структура роботи включає     п’ять розділів.
Перший розділ присвячується теоретико-методологічним основам управління фінансовими ресурсами. У ньому дається розробка цих методів і показників, що будуть використані в наступних розділах.
Другий розділ присвячується управлінню фінансовими ресурсами ВАТ «Київський комбікормовий завод», досліджуються питання, зв'язані з організацією фінансової роботи на підприємстві, оцінкою ефективності використання фінансових ресурсів і інше.
У третьому розділі дана оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства з метою запобігання банкрутства, шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.
Четвертий та п’ятий розділи розглядають основи охорони праці та цивільної оборони.
Характеристика об'єкта дослідження. Об'єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство «Київський комбікормовий завод».
Огляд джерел, використовуваних у роботі. У роботі використані нормативні документи України, наукові розробки, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську і фінансову діяльність об'єкта дослідження. У роботі використані наукові розробки наступних авторів: Василика О.Д., Єгакова І.І., Жукова Э.Ф., Золотогорова В.Г., Індрисова А.Б., Ланового В.Т., Поддерьогіна В.Г. та ін.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments