Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор”

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор”

ВCТУП
Для нормального функціонування будь-якої ланки  ринкової економіки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і в партнерів. Таку  інформацію надає лише  система бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік як самостійна галузь знань формувався протягом тисячоліть (близько 8-9 тис.років).
Розвиток  класичних ринкових відносин змусив бухгалтерський облік  сформуватися науково та юридично (приблизно в XI — XIX    ст.) як засіб управління (керування) діяльністю торговельних компаній  і банків. Власників уже не задовольняв  примітивний облік у  прибутково-видаткових книгах, які були поширені  протягом тривалого часу. Для управління торговельними компаніями  та банками потрібний був суцільний  і безперервний облік, який давав би необхідну  інформацію і забезпечував  повсякденний контроль  за наявністю і рухом  вкладеного капіталу та визначення  стосунків з партнерами.
Відтак  постійно поглиблювалися  й удосконалювалися  управлінські функції  бухгалтерського обліку. Він став засобом розумового узагальнення  сучасного способу виробництва, перетворився  на об’єктивну необхідність.
Сфера застосування бухгалтерського обліку–підприємства, організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших видів діяльності, а через узагальнення даних  бухгалтерського обліку  та звітності - ті чи інші галузі, економіка окремих країн, світова економіка в цілому.
Бухгалтерський облік сьогодні - це система безперервного, суцільного  і  взаємозв’язаного спостереження за створенням (і грошовим вираженням) суспільного продукту і пов’язаними  з ним процесами обміну, розподілу та перерозподілу, за наявністю і рухом майна господарства, його майновими відносинами. Мета такого обліку – здобути та систематизувати інформацію, потрібну для управління діяльністю господарства будь-якого масштабу та рівня. Можна сміливо констатувати, що нині бухгалтерський облік  став невід’ємною складовою управлінської системи  світової економіки. Без нього неможливе управління  будь-якою її ланкою. Недарма бухгалтерський облік називають „мовою бізнесу”.
Бухгалтерський облік використовується в усіх сферах  підприємницької діяльності—виробничій, комерційній, банківській, страховій, у всіх галузях та підгалузях господарювання—промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо. У кожній сфері (виді) діяльності, у кожній галузі господарювання бухгалтерський облік має специфічні особливості. Проте вихідні положення  бухгалтерського обліку єдині, спільні для всіх видів діяльності і в усіх галузях господарювання.
Бухгалтерський облік як інформаційна система поділяється на  відкриту частину, тобто таку, що може бути опублікованою, та закриту, яка становить комерційну таємницю  підприємства. Перша формує  поняття фінансового обліку (економіко-правова система), друга-внутрішньогосподарського (управлінського), виробничого (виробничо-комерційна система) обліку. Що ж до вихідних положень, то вони єдині, спільні як для фінансового, так і для внутрішньогосподарського  бухгалтерського обліку.
Моїм завданням є розкрити тему ”Облік і аудит нематеріальних активів” ЗАТ „Лукор”, показати як ведеться облік на даному підприємстві, а також як відображається він у документах. Перевірити наскільки правильно ведеться бухгалтерський облік підприємства, правильність заповнення документів і так далі.

Стоимость дипломной работы

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments