Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Виробничо-торговельна діяльність підприємства

Виробничо-торговельна діяльність підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Виробничо-торговельна діяльність підприємства

Зміст

Перелік графічного матеріалу.  9
Вступ.   10
Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення
виробничо-торговельної діяльності підприемства.   11
1.1. Наукові підходи до розв'язання проблем, що стоять перед
підприємством.  11
1.2. Стратегічні напрямки удосконалення торгово-виробничої
діяльності  підприемства громадського харчування.   16
1.3. Етапи планування асортименту продукції.   21
Розділ 2. Дослідження  внутрішнього і зовнішнього середовища.   23
2.1. Загальна характеристика підприємства.     24
2.1.1. Характеристика об'єкту.  24
2.1.2. Організаційно-правові основи функціонування підприємства.  26
2.2. Аналіз виробничо-технічного рівня підприємства.  29
2.2.1. Асортиментна структура продукції та послуг.   29
2.2.2. Аналіз організації виробничого процесу та технічного рівня
підприємства.    36
2.2.3. Аналіз організації обслуговування.    42
2.3. Аналіз ефективності використання виробничої потужності.   44
2.3.1. Аналіз показників по праці в ПГХ "Енергетик".    44
2.3.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.  46
2.4. Аналіз та оцінка економічних показників ПГХ "Енергетик".   50
2.4.1. Аналіз структури та складу товарообігу.   50
2.4.2. Аналіз витрат виробництва ПГХ "Енергетик".   54
2.4.3. Аналіз валового доходу та прибутку ПГХ "Енергетик".  56
2.4.4. Аналіз та оцінка економічних показників їдальні
ПГХ "Енергетик".  60
2.5. Вивчення платоспроможного попиту.   62
2.6. Аналіз постачальників.   70
2.7. Аналіз конкурентів.   74
Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення виробничо-торгової діяльності
досліджуваного підприємства   78
3.1. Удосконалення асортименту продукції за рахунок використання
нових видів сировини.   80
3.2. Організація дієтичного харчування.  90
3.3. Перепрофілювання буфету на бар.  93
3.4. Максимізація зручностей при проведенні бенкетних обслуговувань.  97
Розділ 4. Визначення соціально-економічної ефективності роботи їдальні
"Енергетик" після впровадження заходів удосконалення її
торгово-виробничої діяльності.   100
4.1. Прогнозування обсягу виробництва їдальні "Енергетик"  100
4.2. Прогнозування витрат виробництва та обігу їдальні    104
4.3. Визначення валового доходу та прибутку їдальні   107
4.4. Соціально-економічна ефективність заходів по удосконаленню
торгово-виробничої діяльності їдальні   109
Висновки та пропозиції   115
Список літератури.   117
Додатки.   118Вступ

Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання платних послуг населенню в формі громадсько організованого харчування.
В умовах тривалої економічної кризи в Україні підприємство громадського харчування при підприємствах виконує скоріше соціальну функцію - забезпечує продуктами харчування свій контингент споживачів.
Своєчасне надання споживачам збалансованого по своєму складу харчування сприяє збереженню здоров'я  людей, росту продуктивності праці, підвищенню якості навчання, раціонального використання вільного часу.
Дослідження проводилось на діючому підприємстві. Підприємство громадського харчування "Енергетик" є підрозділом Державного підприємства Національної Енергетичної компанії "Укренерго".
Підприємство здійснює такі напрямки діяльності:
- організація громадського харчування;
- виробництво та реалізація власної кулінарної продукції;
- надання платних послуг населенню;
- виконання святкових та ритуальних замовлень співробітників НЕК "Укренерго" та інших замовників.
В даній роботі ми маємо за мету проаналізувати виробничо-технічний рівень їдальні ПГХ "Енергетик", використання виробничої потужності, економічний стан досліджуваного підприємства, а також розробити пропозиції щодо удосконалення виробничо-торговельної діяльності, яка б дозволила йому перейти до упевненого розвитку в майбутньому.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments