Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Система маркетингового планування на підприємстві

Система маркетингового планування на підприємстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система маркетингового планування на підприємстві

ЗМІСТ
Вступ.   
І розділ. Сутність планування.       
1.1. Характеристика планування діяльності підприємства.           
1.2. Планування ділових відносин та управлінське розуміння планування.   
1.3. Необхідність та вигода від планування в мікроекономіці.           
1.4. Особливості планування в економіці України.                                  
1.5. Принципи та типи планування в організації.   
1.6. С    истема планів організації.   
ІІ розділ. Рекламна стратегія у плануванні виробництва.   
2.1.    Цілі та види реклами.   
2.2.    Критерії оцінки реклами при плануванні.   
2.3.    Методи формування бюджету.   
2.4.    Стратегія реклами.   
2.5.    Фактори рекламного планування.   
ІІІ розділ. План роботи маркетингового відділу фірми Seagram’s.   
3.1. Маркетингові дослідження.
3.2. Реклама.    
3.3. Mass Media. TV.   
3.4. Press advertorials.   
3.5. Аналіз ринку.   
3.6. Аналіз товару.   
3.7. Марчендайзінг.
3.8. Внутрішня реклама.   
3.9. Зовнішня реклама.   
3.10. Promotion.   
Висновки та пропозиції   
Список використаної літератури   
Додатки   


Вступ.
Мета та завдання об’екту досдідження:
1. Показати необхідність  та  вигоди планування,незважаючи на нестабільність економіки України.Викласти основні методологічні положення і вимоги ,щодо планування на підприємстві та у приватній фірмі.
2. Розглянути основні принципи планування.Зупинитися на їх сутності.Навчитися застосовувати певні типи планування в залежності від мети, що ставить перед собою фірма (підприємство).
3. Підкреслити роль планування ,як уміння передбачати або прогнозувати ситуацію.
4. Відслідкувати відмінності, що існують між системою планування на державному та приватному підприємстві. Порівняти зростаючу роль колективу  і зростання принципу участі та єдності у плануванні на приватному підприємстві у порівнянні з державним. Вміти відрізняти стратегічне планування від тактичного,а також неможливість існування одне від одного.Адже основне призначення стратегічного планування це - те “чого хочемо досягти “ завдяки плану,а тактичного  це  - “як досягти”. Фактично  різниця між стратегічним та тактичним плануванням полягає у  цілях та засобах. На конкретному прикладі  (План маркетингового відділу фірми “Seagram’s”) втілити у практику усі методологічні подложення, щодо планування,викладені у розділі  три. Показати, як спрацьовує принцип наступності, адже план маркетингового відділу є складовою загального плану підприємства.
Актуальність роботи - сьогодні відсутність чіткого плану, а також тактичних дій на шляху до досягнення певної мети фірми або підприємства,  може бути причиною для загрози існуванню фірми.
А тому в цій роботі розглянуті методологічні положення щодо складання стратегічного та тактичного планів.
Мета  - розглянути систему маркетингового планування на підприємстві та визначити особливості для української економіки.
Система планування на підприємстві займає одну з найважливіших частин політики компанії. А тому в одному з перших пунктів плану буде викладено про сутність планування в мікроекономіці, як найважливішої частини менеджменту. Необхідно розглядати планування як вміння передбачити майбутне    підприємства   та  використати це   передбачення. Всі
суб’єкти господарювання варто розглядати, як учасників ринкової системи в цілому, яка підпорядкована ціновому механізму.
Особлива увага приділяється плануванню ділових відносин. Адже планування становиться можливим лише тоді,коли відносини між фірмами  перетворюються із випадкових, одноразових у більш стійкі та тривалі. А це в свою чергу може статися лише за умови чіткої уяви своїх відносин зі своїми партнерами по бізнесу.
Крім того в окремому розділі буде розглянуто ті вигоди, що дає планування нашим підприємствам сьогодні, коли досить висока рухливість внутрішніх та зовнішніх процесів.
Особливості планування  в економіці України займає також чільне місце. Це пов’язано з нестабільністю економіки України сьогодні. А тому в данному випадку особливу роль при складанні плану починає відігравати “інтуіція” підприємця.
Вміння передбачити результати діяльності фірми та її ресурси – це також складові планування, що є основою у розумінні цього процесу.
Принципи планування. (єдність, гнучкість, безперервність, участь, точність,) Всього їх п’ять, але вони тісно пов’язані між собою.
Плани можуть бути довгостроковими, середньостроковими та короткостроковими. (Періоди планування).
Окремий розділ присвячений  виробленню стратегії фірми, як функції напрямку. Стратегія  не просто діє на якомусь періоді часу, а включає у себе сукупність глобальних ідей розвитку фірми. Тактичне планування  є предметом турбот   середнього та нижнього керівницького персоналу, на відміну від стратегічного плану, який є  піклуванням найвищого керівництва підприємства.
При складанні плану бажано зосередитися на наступних моментах: чим повинна займатися організація, яка мета при цьому переслідується, рекламна політика, та правильність її складу, цілі реклами, методи пладнування бюджету де організація знаходиться в теперішній час, які результати її попередньої діяльності, куди вона збирається рухатись, як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнені цілі організації, аналіз ефективності проведеноі роботи. Слід також пам’ятати, що планування – це не тільки вміння передбачати усі необхідні дії, це також здатність передбачати усі непередбачені ситуації. 
Як приклад,  планів наводиться складання  плану рекламного відділу. У пункті “Рекламна стратегія” розглядаються основні завдання реклами та її складові, а також основні види реклами   (поюяснвално-пропагандиська, реклама марки, престижна, реклама розпродажу, рубрична реклама). Наводиться відома формула вираження  механізму реклами :
Увага, інтерес, бачення, мотив, дія. Обов’язково при плануванні реклами, необхідно звернути увагу на критерії оцінки реклами, а також на методи формування рекламного бюджету.
Робота має 78 сторінок та два додатки.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments