Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

ЗМІСТ
ВСТУП    3
І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ    5
1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ    5
ГЛИБИНА    7
1.2. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА    9
1.3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ    15
ІІ. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА БАЗОВОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ    28
2.1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА-ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ    28
2.2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА    41
2.3. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА    47
2.4. ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА    53
ЗАКЛЮЧЕННЯ    62
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    64
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….67

Вступ
Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції.    Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції.
Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді.
Мету даного дослідження полягає в розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту підприємства..
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
-    розгляд понять номенклатури та асортименту;
-    характеристика видів асортименту;
-    розгляд поняття перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства;
-    визначення методів формування товарного асортименту та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на підприємстві-об’єкті дослідження;
-    здійснення оцінки базового товарного асортименту підприємства та внесення пропозицій щодо формування перспективного товарного асортименту.
В якості об’єкту дослідження виступає київське Відкрите Акціонерне Товариство “Електроприлад”. В результаті політичних і економічних змін в державі підприємство отримало господарську самостійність і розпочало формування свого портфеля замовлень на випуск продукції на власний розсуд.
Теоретико-методологічною основою даного дослідження є положення сучасної економічної теорії, що відноситься до формування перспективного товарного асортименту підприємства. В ході дослідження  вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів формування перспективного товарного асортименту та засобів його розширення, а також данні статистичної звітності підприємства-об’єкта дослідження.
Структура роботи складається з вступу, двох розділів, заключення, списку літератури та додатків.
У вступній частині визначені актуальність дослідження, його мета та задачі, об’єкт дослідження, методологічна та інформаційна база.
В першому розділі розкрита суть понять номенклатури та асортименту, визначені методи формування перспективного товарного асортименту підприємства.
В другому розділі на основі даних по підприємству-об’єкту дослідження показано механізм формування перспективного товарного асортименту підприємства.
В заключенні сформульовано основні результати дослідження, узагальнено висновки та пропозиції

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments