Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Розробка бізнес-плану МПП «СОФ»

Розробка бізнес-плану МПП «СОФ»
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розробка бізнес-плану  МПП «СОФ»

ВСТУП
1. ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.
2. ЗНАЧЕННЯ РАЗРОБКИ БИЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ.
3. ЗМІСТ БИЗНЕС-ПЛАНУ.
4. РОЗРОБКА РОЗДІЛІВ БИЗНЕС-ПЛАНА МПП “СОФ”.
4.1.РЕЗЮМЕ
4.2.СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МПП “СОФ”

4.3.ЗМІСТ ПРОЕКТУ
4.3.1Місцезнаходження Торгового комплексу
4.3.2.     Стислий опис Торгового комплексу
4.3.3.     Технологія фасування та пакування сипучих продуктів харчування

4.4.ПЛАН МАРКЕТИНГУ
4.4.1. Характеристика ринку
4.4.2. Конкурентне середовище
4.4.3. Місце Торгового комплексу на ринку
4.4.4. Маркетингова стратегія
4.4.5. Керівництво проектом

4.5.ФІНАНСУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ  ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
4.5.1. Вартість проекту
4.5.2. Основні етапи впровадження проекту
4.5.3. План фінансування проекту

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ  МПП “СОФ”

6.1.МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ.
6.1.1.Прості методи
6.1.2.Методи дисконтування
6.1.3.Метод індексу доходності
6.1.4.Метод внутрішньої норми рентабельності
6.2.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
6.2.1. Фінансові показники на 1999-2007год
6.2.2. Прогнозируемие прибули і збитки проекту
6.2.3. Розрахунок грошового потоку при реалізації проекту 
6.2.4. Оцінка ефективності проекту
6.2.5. Графік повернення кредиту і виплати відсотків

7.     МОЖЛИВІ РИЗИКИ ТА ЇХНЄ СТРАХУВАННЯ
8.     МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
8.1. Побудова сіткового графіку
9.ОХОРОНА ПРАЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
Становлення і розвиток ринкової системим господарювання в Україні потребують принципово нових підходівдо організації    управління підприемницькою діяльністю на всіх рівнях.
Практична реалізація будь-якого  комерційного проекту  значно ускладнюеться чи навіть стае неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише діцовим важелем управління підприемством, а й засобом  необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу.
В умовах ринкової системи господарювання жодне підприемство не може працювати прибутково без ретельно розробленого плану. Досвід організації підприемства свідчить, що планування діяльності підприемства набувае все більшого значення  в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприемства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим бідьше порядку має бути на самому підприемстві, тим більше уваги слід приділяти розробці  стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприемством. Успіх підприемницького проекту, незалежно від його маштабів, сфери діяльності,форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних оріентирів і реального плану господарювання.
Виникнення будь-якої підприемницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних питань: хто виступае як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприемства, які кошти потрібні для реалізації проекту, чи виправдае себе проект в економічному розрізі .Таким чином, бізнес-план предстае як спрямована модель діяльності підприемства,  яка використовуе всі напрацювання традиційного планування спрямованих до категорій риночної економіки : бізнесу, конкурентній боротьбі, діяльності маркетингових підрозділів, комерційного ризику, стратегії фінансування , досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісному обслуговуванню споживача. Для отримання відповідей на ці запитання й складаеться бізнес-план.
Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план це активний інструмент управління підприемтвом, відправний пункт усіеї планової та виконавчої діяльності підприемства, це документ, який визначае оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприемницького проекту.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments