Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розробка та обґрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Зміст
Вступ                                       
І. Теоретико-методологічні основи оцінки
конкурентоспроможності підприємства                
1.1.     Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці                                    
1.2.     Оцінка конкурентоспроможності підприємства         
1.3.     Фактори, які впливають на конкурентоспроможность підприємства                               

ІІ. Аналітична оцінка діяльності ДП АТ «КиївХліб» «БУЛОЧНО-  КОНДИТЕРСЬКОГО КОМБІНАТУ»      
2.1.     Історична довідка                             
2.2.     Аналіз виробництва і реалізації продукції:  
а) аналіз виробничої прграми                
б) аналіз асортименту продукції                 
в) аналіз якості продукції                      
г) аналіз обсягу реалізації продукції              
д) аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів    
2.3.     Аналіз прибутку та рентабельності              
2.4.     Аналіз фінансового стану БКК           
2.5.     Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Аналіз конкурентного середовища       
2.6.     Висновки з аналізу виробничої діяльності БКК         
ІІІ. Заходи, що до підвищення конкурентоспроможності БКК, та розрахунок їх економічної ефективності лінії по виготовленню баранок     
3.2.     Розрахунок екомічної ефективності встановлення пакувально-фасувального апарату для
бараночних виробів                       
Висновки                                  
Перелік використаної літератури                    

Стоимость дипломной работы

В С Т У П
Важливим атрибутом ринковиї економіки є конкурентоспроможність підприємства.
Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по різному. Визначений авторитет в галузі конкуренції М.Портер, висновки якого обгрунтовуються на результатах багатьох досліджувань досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючих результати політики великих монополій в борьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.
Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 - 15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна организаційно-технологічна і соціальноекономічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідни на всіх ступенях позавиробничого процесу.
З вишесказаного можно зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується данна робота.
Метою дослідження є розробка та обгрунтування заходів, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості.
Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань:
•    вивчити теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства;
•    надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості;
•    провести аналіз виробничої та фінансової діяльності підприємства;
•    розробити та обгрунтувати захади щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства БКК.
Об`єктом дослідження обран ДП АТ «КиївХліб» «Булочно-Кондитерський Комбінат».

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments