Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР

Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу на прикладі Полтавського ВБР

Зміст
Вступ    7
1 Загальна характеристика підприємства.  
1.1. Особливості діяльності підприємства та виконуваних робіт                 
1.2 Характеристика району робіт 
1.3 Матеріально-технічна база Полтавського ВБР                                            
1.4 Виробнича структура ПВБР                                                            
2 Теоретичні та методологічні основи мотивації трудової діяльності    17
2.1Теоретичні основи мотивування    17
2.2 Стратегія керування людськими ресурсами фірми    27
2.3 Причини пасивності працівника    30
2.4 Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей та методи поліпшення параметрів роботи    33
2.5 Мотиваційні аспекти діяльності керівника    41
2.6 Економічна мотивація    45
2.7 Мотивація-досвід закордонних країн    48
3. Аналіз мотиваційної системи у Полтавському ВБР    50
3.1 Загальна характеристика та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності Полтавського ВБР   
3. Аналіз мотиваційної системи у Полтавському ВБР 
3.1 Аналіз матеріальної мотивації на ПВБР    53
3.2 Аналіз нематеріальної мотивації на ПВБР    66
3.4 Кореляційно – регресійний аналіз ефективності використання мотиваційної системи    76
3.5 Класифікація та загальна характеристика резервів підвищення ефективності мотиваційної системи    80
4 Розробка заходів щодо підвищення ефективності мотиваційної системи ПВБР  
4.1 Запровадження посади фахівця з мотиваційного моніторингу   
4.2 Вдосконалення мотиваційної системи на підприємстві за допомогою матеріальних факторів   
4.3 Вплив нематеріальних факторів на підвищення мотивації працівників підприємства  
4.4 Вплив запропонованих заходів на основні техніко-економічні показники діяльності підприємства  
4.5 Охорона праці і навколишнього середовища у Полтавському ВБР 
4.5.1 Стан охорони праці на ПВБР 
4.5.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей виробничого середовища  
4.5.3 Забезпечення нормальних умов праці
4.5.4 Пожежна безпека у ВБР  

Висновок 
Перелік посилань та джерела
Бібліографічна довідка 
Додатки

Стоимость дипломной работы

Вступ
Проведення в Україні економічної реформи та особливості перехідного періоду, що випливають звідси, зумовлюють поглиблене вивчення проблем головної продуктивної сили суспільства – людини. Оскільки вона одночасно є виробником і споживачем матеріальних благ та послуг, стрижень реформ має бути спрямований на задоволення потреб людини та ефективного використання її в усіх сферах суспільного життя з врахуванням змін, які відбуваються в системі “людина – праця”. Процеси у сфері праці мають особливе значення в нинішній кризовій ситуації, оскільки саме трудова діяльність людини є обов’язковою і необхідною умовою життя суспільства.
Оцінити ситуацію, специфіку і глибину змін, які відбуваються в сфері праці, необхідно для визначення можливих шляхів виходу з кризи. Вихід України з глибокої системної кризи суспільства можливий лише на шляху системного аналізу складної ситуації, причин, що призвели до цього, та пошуку надійних варіантів порятунку держави. Немає сумніву в тому, що за всієї корисності іноземної допомоги, покладатися лише на неї нерозумно. Рятівні засоби слід шукати у себе вдома, і першим таким засобом є підняття економіки на грунті посилення дієвості складових механізмів мотивації і стимулювання праці.
Взятий нашою країною курс на демократизацію суспільного життя і підвищення самостійності трудових колективів актуалізує дослідження механізмів поведінки людей, формування мотивів до продуктивної праці. Щоб забезпечити мотивацію, треба знати інтереси людей, визначити структуру потреб та інших елементів мотиваційного процесу.
Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації.
У теперішній час, при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою.
Водночас, на ринку праці з'являються працівники, що володіють достатнім професіоналізмом і новою трудовою свідомістю, тобто люди з гарною моральною основою і розумінням праці. Однак шансів найти гарну роботу в них мало через віковий бар'єр (до і більш 50 років) або відсутності рекомендацій (в основному в молодих фахівців).
Таким чином, і потреби, і мотивація більшості працівників набувають надалі вивченні і систематизації. Слідуючи з усього, що сказано вище, можна зробити висновок, що не знаючи відповідь на такі питання як - що таке мотивація? Як заохотити працівників працювати більш продуктивно? Які методи мотивації існують і використовуються в сучасній практиці фірм? – неможливо більш-менш вдало працювати на будь-якому ринку, з будь-якою фірмою. Саме тому кожний керівник повинен знати все це.
Метою даного дипломного проекту є комплексний аналіз стану мотиваційної діяльності у Полтавському відділенні бурових робіт, і, враховуючи загальну соціально-економічну ситуацію в Україні, відображення стану правового забезпечення підприємницької діяльності, а також внутрішньої ситуації на підприємстві, окреслення системи заходів, спрямованих на покращення техніко-економічних показників діяльності підприємства на основі підвищення продуктивності праці, яке відбулося внаслідок якісного покращення мотиваційної системи на цьому підприємстві.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments