Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Формуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер"

Формуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер"
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Формуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер"

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Поняття витрат та собівартості продукції
1.2. Витрати виробництва та їх класифікацій
1.3. Функції та принципи управління витратами в умовах ЗЕД
1.4. Оцінка законодавчої та нормативно-довідкової бази з питань зниження собівартості продукції в умовах зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ „Брокер"
2.2. Аналіз собівартості виробництва продукції ТзОВ „Брокер"
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА
3.1. Обґрунтування заходів з формування механізму зниження собівартості продукції в умовах ЗЕД для ТзОВ „Брокер "
3.2. Формування напрямків зменшення витрат ТзОВ „Брокер" в умовах зовнішньоекономічної діяльності
3.3. Розробка пропозицій з впровадження інформаційної системи управління витратами в ТзОВ „Брокер "
3.4. Оцінка проектних рішень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Стоимость дипломной работы

ВСТУП

Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання завжди потребує витрачання певних коштів, а прибуткова реалізація виробленої продукції або певних послуг неможлива без обґрунтованої ціни на продукцію (послуги). Особливо це актуально для зовнішньоекономічної діяльності, оскільки конкуренція на світових ринках дуже жорстка і без ретельного планування своїх витрат підприємство просто не витримає цінового натиску крупних світових виробників аналогічного товару. Зараз Україна має реальні перспективи використати можливості створення дійсно відкритої економіки і її інтеграції у світове господарство.
Визначення шляхів зниження собівартості продукції повинно розпочинатися з визначення сутності та дослідження структури витрат. Крім того, слід вивчати чинники, які впливають на динаміку розміру поточних витрат підприємства. Беручи за базу такий показник як собівартість продукції необхідно докладно з'ясувати, яким чином витрати виробництва впливають на собівартість певного товару чи послуги. Дослідивши механізм формування та розрахунку розміру поточних витрат, необхідно перейти до багатоаспектної класифікації витрат на виробництво.
Дана дипломна робота мас на меті розглянути проблеми зниження собівартості продукції ТзОВ „Брокер" в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Об'єктом дослідження було вибрано саме це підприємство, оскільки його діяльність та проблеми є типовими для підприємств в Україні. Сектор підприємництва охоплює різні види виробничої діяльності і типи робіт, що відповідають широкому спектру потреб ринку. Дослідження проблем підприємництва ще більше ускладнюється відмінностями в офіційних визначеннях суб'єктів малого бізнесу та широко вживаної термінології.
У дипломній роботі передбачені гри основні розділи. У теоретичній частині здійснено огляд наукової та навчально-методичної літератури з проблем зниження собівартості продукції в умовах зовнішньоекономічної діяльності, розглянуто сутність та види витрат підприємства. Особлива увага приділена функціям та методам управління витратами та методам їх зменшення. Крім того в цій частині виконано оцінку законодавчої та нормативно-довідкової бази з питань визначення та визнання витрат підприємства, а також розглянуто основні аспекти правового регламентування зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств.
Аналітична частина містить загальну характеристику ТзОВ „Брокер", яка включає інформацію про організаційний, фінансовий, економічний та виробничий стан об'єкта дослідження. Розглянуто також перспективи розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, детально проаналізовано структуру витрат за різними напрямками діяльності.
На основі результатів досліджень виявлено основні проблеми зниження собівартості продукції підприємства та розроблено низку рекомендацій щодо її зниження. Основою зниження собівартості визнано економію всіх видів ресурсів. Особливо актуальним для ТзОВ „Брокер" є зниження трудомісткості продукції.
Рекомендаційна частина включає розробку шляхів удосконалення механізму зниження собівартості у ТзОВ „Брокер" в умовах зовнішньоекономічної діяльності та розраховано результати економічних рішень.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments