Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Рентабельність підприємства

Рентабельність підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Рентабельність підприємства

Вступ   
1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності   
1.1. Формування прибутку підприємства   
1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації   
1.3. Розділ і використання прибутку   
1.4. Система показників рентабельності   
2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства   
2.1. Методи обробки економічної інформації в аналізі фінансової діяльності підприємства   
2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства   
2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства   
3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності   
3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємств   
3.2. Резерви збільшення прибутку   
3.3. Резерви збільшення рентабельності   
Висновок   
Список літератури   

Стоимость дипломной работы

Вступ

В дипломній роботі  висвітлюється рентабельність підприємства – котра невід'ємно залежить від прибутку.
Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівень ефективності господарювання.
Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.
По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робот, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.
По-друге,   витрати   можна   розглядати   як   авансовану   вартість (авансований   капітал)   для   забезпечення   виробничої   та   фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.
Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.
Рентабельність безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.
Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.
Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.
Класифікація показників рентабельності:
Госпрозрахункова рентабельність
-    рентабельність окремих видів продукції (робіт послуг):
-    прибуток від випуску, реалізації (собівартість);
-    прибуток від випуску, реалізації (собівартість за мінусом матеріальних витрат);
-    прибуток від випуску реалізації (вартість за оптовими цінами).
-    рентабельність підприємств, організації установ:
-    балансовий прибуток (авансова вартість);
-    прибуток від основної діяльності (поточні витрати, собівартість);
-    прибуток від основної діяльності (обсяг реалізації за оптовими цінами);
-    рентабельність галузей економіки:
-    прибуток галузі (головний капітал);
-    прибуток галузі (поточні витрати);
-    прибуток галузі (обсяг реалізації).
Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може групуватися на показниках прибутку від їхнього випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість (виробнича або повна); собівартість за виключенням матеріальних витрат (рентабельність щодо заново створеної вартості; вартість в оптових цінах (вартість за мінусом непрямих податків).
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: балансовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі.
Для розрахунку рентабельності галузей береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами, об'єднаннями,
іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній
низькорентабельних і збиткових підприємств.
В даній дипломній роботі розглянуто рентабельність виробничо-комерційної фірми "Консалекс", яка створена в січні 1997 р. По організаційно-правовій формі - це товариство з обмеженою відповідальністю.
ТОВ ВКФ "Консалекс" є комерційною організацією, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом виробничо-комерційної діяльності.
Це мале підприємство займається виготовленням консервів на орендованих лініях. ТОВ ВКФ "Консалекс" працює в селищі Кохнівка Кременчуцького району.
Виробнича структура управління складається з:
Генерального директора:
1. Виконавчий директор.
-    замісник виконавчого директора:
-    по технологічним питанням – головний інженер; інженер механік, інженер по технологічному обладнанню, ремонтно-інструментальний відділ; відділ контролю якості.
-    по виробництву – технолог; рибо роздільний відділ; фасовочний відділ; автоскладальне відділення.
-    по загальним питанням – складський відділ; транспортний відділ, підсобне господарство; канцелярія:
-    головний бухгалтер:
-    бухгалтер
-    бухгалтер касир.

Структура дипломної роботи викладена в трьох розділах. Перший розділ – теоретичне дослідження. В цьому розділі здійснюється аналіз макроекономічних показників рентабельності, що є відображенням економічного стану фірми "Консалекс", її розвиток, фінансова діяльність підприємства.
Другий розділ – аналітичний. Цей розділ виключає наслідки аналізу використані для виявлення тенденції, недоліків у фінансовій діяльності фірми, узагальнення результатів аналізу.
Третій розділ має про позиційно-впроваджувальний характер.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments