Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу

ЗМІСТ
ВСТУП............................................................................................................................    4
1.     ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОГОРОДЧАНСЬКОГО
ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ..........  5
1.1.     Особливості виробничої діяльності БВУПЗГ....................................................   5
1.2.     Виробнича структура БВУПЗГ..........................................................................    6
1.3.     Матеріально-технічна база і структура ремонтного господарства.......... .......   9
2.      ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИМ
ОБСЛУГОВУВАННЯМ......................................................................................    11
2.1.      Завдання та функції ремонтного обслуговування............................................    11
2.2.     Системи ремонтів.................................................................................................    12
2.3.     Форми організації ремонтів.................................................................................    13
2.4.      Методи організації ремонтів................................................................................    14
2.5.      Способі; організації ремонтів.................................................................…..........   15
2.6.    Ремонтне господарство БВУПЗГ та фактори, які впливають на його
формування.......................................................................................................... ..   16
2.7.     Методика розрахунку показників ряду динаміки..............................................   19
2.8.     Показники для оцінки рівня організації виробництва на підприємстві ..........   20
2.9.     Методика розрахунку показників  ефективності   ремонтного
обслуговування.......................................................................................................  21
3.         АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НА БОГОГОДЧАНСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ УПРАВЛІННІ
ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ...................................................................  21
3.1.      Динаміка основних техніко-економічних показників підприємства...............   24
3.2.    Аналіз та оцінка рівня організації виробництва на Богородчанському
виробничому управлінні підземного зберігання газу......................................   28
3.3.    Динаміка обсягів ремонтних робіт на Богородчанському виробничому
управлінні підземного зберігання газу...............................................................    30
3.4.     Динаміка обсягів ремонтних робіт з точки зору об'єктів ремонтів..................    32
3.5.     Динаміка    обсягів    ремонтного    обслуговування    в    залежності   
від виконавців........................................................................................................    34
3.6.     Аналіз затрат часу та коштів при ремонті свердловин.....................................     35
3.7.       Аналіз   ефективності  функціонування     ремонтного  господарства 
на Богородчанському виробничому управлінні підземного
зберігання газу.......................................................................................................    37
3.8.     Аналіз відповідності організації ремонтного обслуговування
особливостям виробництва..................................................................................    40
4.        ЗАХОДИ   ПО   УДОСКОНАЛЕННЮ   ОРГАНІЗАЦІЇ   РЕМОНТНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ..........................................................................................    43
4.1.    Скорочення кількості ремонтів ГПА шляхом попередження їх поломки
встановленням системи захисту і діагностики ремонтів...................................   43
4.2.        Скорочення   тривалості   ремонту   свердловин   шляхом   модернізації
спуско-піднімальних операцій насосо-компресорних труб (НКТ)..................   46
5.        ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ   АНАЛІЗ   ОБСЯГІВ  
РЕМОНТНИХ РОБІТ..........................................................................................    49
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.....................................................................................    51
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.............................................................................................. ..    53

 

Стоимость дипломной работы


ВСТУП
На протязі багатьох років газова промисловість розвивається швидкими темпами і в даний час є однією з провідних галузей енергетики України. Забезпечення України паливно-енергетичними матеріалами, в числі яких є нафта і газ - необхідна умова для нормального функціонування галузей народного господарства.
Для того, щоб забезпечити безперервність процесу видобутку, транспортування, закачування/відкачування газу необхідні: правильна експлуатація, своєчасна організація ремонтного обслуговування і регулярний догляд за обладнанням, забезпечення підприємства і робочих місць матеріальними ресурсами, всіма видами енергії, транспортом.
Технічний прогрес приводить до збільшення допоміжних робіт, до посилання їх значимості, підвищуються вимоги по нагляду за обладнанням, його ремонту і налагодження.
В умовах інтенсифікації виробництва результати діяльності підприємств газової промисловості залежать не тільки безпосередньо від основного виробництва, а й від систем його обслуговування. В цьому плані великого значення набуває забезпечення раціональної експлуатації основних виробничих фондів підприємства при мінімальних затратах. З цією метою на підприємствах створюється ремонтне господарство. Проте воно потребує удосконалення. Напрямками такого вдосконалення можуть бути: подальша спеціалізація ремонтних робіт по окремих видах, вивільнення підприємств основного виробництва від організацій капітальних і середніх ремонтів, виготовлення запасних частин, нестандартного обладнання.
Метою написання даного курсового проекту є висвітлення організації ремонтного господарства на Богородчанському виробничому управлінні підземного зберігання газу.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments