Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Факторний аналіз прибутку на підприємстві в ринкових умовах

ПЛАН
Вступ    3
Розділ 1. Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства.    5
1.1 Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління.    5
1.2 Формування прибутку підприємства    12
1.3 Методичні аспекти управління прибутком підприємства    17
Висновки до першого розділу.   
Розділ 2. Аналіз управління прибутком на ДП “Арго”    25
2.1 Стисла характеристика ДП “Арго” та аналіз фінансово-господарського стану    25
2.2 Факторний аналіз прибутку ДП „Арго”    33
2.3 Організація процесу управління прибутком на підприємстві    39
Висновок до другого розділу   
Розділ 3. Шляхи та напрямки удосконалення процесу управління прибутком на ДП “Арго”   
3.1 Покращення ефективності господарювання як основа підвищення доходності підприємства   
3.2 Вдосконалення політики розподілення прибутку підприємства   
Висновки до третього розділу   
Висновок    58
Список використаної літератури    70

Стоимость дипломной работы

Вступ
Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Загальна економічна теорія визначає роль економіки так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний мотив товарного виробництва і ринкової економіки. Це головний стимул і основний показник ефективності будь-якого підприємства і фірми”. [1]  Дійсно, важко переоцінити значення прибутку в загальній системі вартісних інструментів управління підприємством.
Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції, в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах підприємства, тому розробка методології управління прибутком на підприємстві на сьогодення є однім з найбільш гострих теоретичних і практичних завдань для фахівців в галузі економіки і фінансів.   
Метою даної дипломної роботи є розгляд теоретичних, методичних та практичних питань щодо фінансового менеджменту управління прибутком підприємства.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
•    розкрити економічну суть такого поняття як прибуток підприємства;
•    виявити мотиваційний механізм здійснення управлінських заходів щодо прибутку підприємства;
•    вивчити і виявити методи управління прибутком, що застосовуються вітчизняними суб’єктами господарювання;
•    виробити практичні рекомендації щодо управлінням прибутком на підприємстві.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні проблеми організації управління прибутком на підприємстві.
Об’єктом дослідження є прибуток підприємства.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних вчених-економістів.
Інформативною основою дослідження є праці українських і закордонних фахівців в області економіки підприємства; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments