Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні

ЗМІСТ

Вступ     3
І. Поняття та види підприємницької діяльності     6
ІІ. Державне регулювання підприємницької діяльності    16
ІІІ. Легітимація суб’єктів підприємництва в Україні    25
3.1. Поняття легітимації суб’єктів підприємництва    25
3.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва    32
3.3. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності    51
3.4. Патентування деяких видів підприємництва    64
Висновок    81
Перелік літератури    85

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
Кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинний ясно усвідомлювати потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх одержання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.
У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, розташуванні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.
При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх галузях комерційної діяльності і для різних фірм, але необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися й обминути потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей.
Важливою задачею є проблема притягнення інвестицій, у тому числі і закордонних, у діючі і підприємства, що розвиваються. Для цього необхідно аргументувати й обґрунтувати оформлення проектів (пропозицій), що потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план.
Підприємство — основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).  Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.
Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України. Підприємство може бути створено в результаті виділення із складу діючого підприємства, організації одного або кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об’єднань за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним органу. Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із збереженням за новими підприємствами взаємозобов’язань та укладених договорів з іншими підприємствами.
Підприємству може бути передана у колективну власність або надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України. Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.
Держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства. Підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України. Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускається.
Сьогодні, в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства, особливого значення набуває питання легалізації підприємницької діяльності в Україні. Після переходу економіки країни від планової до ринкової крупні підприємства, такі як концерни та консорціуми втратили свою актуальність; підприємницька діяльність в Україні почала новий етап в своєму розвитку – створюються все нові і нові підприємства, переважно приватного сектору, діяльність яких часто є протизаконною. Саме тому обов’язком держави, як правового регулятора підприємницької діяльності є легітимація (узаконення) всіх видів  підприємств в Україні. Метою дослідження такої актуальної на сьогодні теми, як “Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні” є дослідження правових засад легітимації підприємництва в Україні в ринкових умовах. При цьому об’єктом нашого дослідження є підприємства всіх форм власності. В дипломній роботі ми розглянемо порядок, види (державна реєстрація, патентування, ліцензування) та особливості легалізації підприємницької діяльності в Україні. Дипломна робота базується на законодавчо-нормативній базі України станом на травень 2003 року.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments