Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ”

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі ТОВ”ТРАНС-ЗАФТ”

ЗМІСТ
Вступ    3
Розділ 1. Теоретичні засади  підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортних підприємств.    5
1.1.Розвиток транспортної галузі в аспекті міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори і Україна.    5
1.2. Економічна суть і загальна методологія визначення ефективності діяльності транспортних підприємств.    13
1.3.Чинники зростання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств її класифікація та загальна характеристика.    24
Висновки до розділу 1    33
Розділ 2. Економічна оцінка діяльності «Транс-Зафт»    35
2.1.Загальна характеристика ТОВ «Транс-Зафт»    35
2.2.Організаційна структура підприємства та зовнішньоекономічні партнери ТОВ «Транс-Зафт»    2.3.Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства ТОВ    41
«Транс-Зафт»    41
Висновки до розділу 2    50
Розділ 3.Напрямки підвищення ефективності функціонування транспортних підприємств.    51
3.1.Чинники підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств.    51
3.2.. Регулювання транзитних перевезень на державному рівні. Порядок проходження митного контролю.   
3.3.Дослідження факторів, які впливають на розвиток транспортної системи.    60
Висновки до розділу 3    77
Висновки    78
Анотація    80
Summary    80
Перелік використаних джерел    81
Додатки    84

Стоимость дипломной работы

Вступ
Приватні транспортні підприємства, які надають послуги з міжнародних перевезень – це досить нове явище в новітній історії України.
Адже за часів СРСР виняткове монопольне право на такий вид діяльності мала лише держава. З переходом до ринкової економіки, з розвитком ринку транспортних послуг, появою акціонерних компаній і інших комерційних структур сталися радикальні зміни – як наслідок, постали задачі стабільного самофінансування автопідприємств, а викликало гостру необхідність в подальшому перетворенні системи ціноутворення на надання послуг з міжнародних перевезень вантажів.
Мета роботи полягає у дослідженні факторів впливу на  підвищення рівня функціонування підприємств, які займаються міжнародними перевезеннями. А також в оптимізації поєднання цих факторів. У виборі правильної стратегії підвищення ефективності діяльності підприємств.
Для досягнення поставленої перед нами мети потрібно розв’язати такі завдання:
•    по-перше, визначити, які фактори економіки найбільше впливають на підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств;
•    по-друге, дослідити дані фактори та визначити їхні слабкі місця, які не дозволяють українським підприємствам розвиватись належним чином;
З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема підвищення рівня ефективності діяльності транспортних підприємств є актуальним питанням, вирішенню якого і присвячується данна робота.
Актуальність теми полягає в тому, що показники ефективності діяльності транспортних підприємств мають неабияке значення для характеристики позиції підприємства у світовому економічному співтоваристві. До того ж, їхнє значення постійно зростає. І лише правильно вибрана стратегія управління ефективності діяльності транспортних підприємств, у тому числі і України, дозволить досягти успіху у цьому глобалізованому світі.
Об’єктом дослідження даної роботи є ТОВ «Транс-Зафт» і ті фактори, що мають вплив на  розвиток міжнародних транспортних перевезень.
Обсяг та структура роботи: 87с.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments