Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз фінансового стану Основ’янської ди станції колії Південної залізниці

Зміст
Вступ
1 Основні  шляхи зниження собівартості
1.1 Склад, планування та облік витрат на ремонт та утримання колії
1.2 Структура і значення собівартості
1.3 Планування собівартості продукції
2 Аналіз техніко-економічних показників Основ’янської дистанції колії
2.1 Характеристика Основ’янської дистанції колії
2.2 Аналіз об’ємних показників
2.3 Аналіз якісних показникі роботи
2.4 Аналіз  виконання плану по  праці та  заробітній  платі
2.5 Аналіз експлуатаційних витрат
2.6 Аналіз фондовіддачі
2.7 Аналіз фінансових показників
2.8 Аналіз  і розрахунок собівартості
2.9 Аналіз підсобно-допоміжної діяльності
3    Шляхи зниження собівартості в колійному господарстві
3.1 Загальна характеристика собівартості на залізничному транспорті
3.2 Зниження собівартості 1 км колії шляхом модернізації ВПО-3000
Висновки
Список використаної літератури

Стоимость дипломной работы

Вступ
Протягом багаторічної історії завдяки своєму призначенню - бути сполучною ланкою між виробником і споживачем - залізничний транспорт сприяв виникненню, розширенню і поглибленню господарських зв'язків.
Негативна спадщина раннєдержавного устрою, що існував, і його планово - розподільної системи, приведення до структурної і територіальної незбалансованості економіки і технологічної відсталості, нерозвиненості ринкових інфраструктур і високого ступеня монополізації господарського життя, буде ще довго визначати загальноекономічний базис нової держави.
У зв'язку з падінням обсягу виробництва продукції в промисловості на залізничному транспорті також відбувся значний спад обсягів перевезень вантажів. В умовах, що створилися, від залізничників потрібен був перегляд традиційних і пошук більш ефективних форм господарської діяльності, спрямованої на стабілізацію економіки галузі.
Одним з напрямків є система організацій і керуванню діяльністю доріг і транспортних підприємств на основі комплексного вивчення ринку та попиту споживачів, що забезпечує повне задоволення нестатків користувачів послугами залізничного транспорту. Необхідність швидкого пристосовування залізниць до сучасних вимог динамічного транспортного ринку і забезпечення власних високих економічних показників вимагає, в першу чергу, надання дорогам права установлення вільних тарифів спочатку на послуги, що додатково робляться, по перевезенню вантажів і пасажирів, а потім і на самі перевезення. Необхідною умовою ефективного функціонування ринкової економіки є різке прискорення оборотності товарно - матеріальних ресурсів. підпорядкування сфери звертання вимогам виробництва.
Головні задачі органів залізничного транспорту - орієнтація експлуатаційної роботи з задоволення  існуючої  на ринку  потреби в перевезеннях вантажів і пасажирів, а також розширення ступеня охоплення ринку послугами залізниць і збільшення валового доходу.
Найважливішою умовою ефективної роботи залізничного транспорту є здійснення перевезень вантажів і пасажирів з мінімальними витратами трудових, матеріальних і грошових ресурсів. Забезпечення цього досягається за рахунок корінної реконструкції матеріально технічної бази, упровадження сучасної технології й організації експлуатаційної роботи, що сприяє поліпшенню економічних показників.
У плануванні економічної роботи залізничного транспорту крім показників обсягу перевізних робіт рухливого складу використовуються вартісні показники, найважливішими з який є фондовіддача і собівартість одиниці перевезень.
Підвищення фондовіддачі й економічної ефективності функціонування залізничного транспорту можна забезпечити за рахунок технологічних, організаційних і економічних заходів, тобто подальшого впровадження більш могутнього типу рухливого складу, прогресивної технології роботи.
При цьому важливе значення має зниження собівартості перевезень (усієї суми витрат на перевезення вантажів і пасажирів у грошовій формі).
Рентабельність є одним з найважливіших узагальнюючих показників, що характеризують економічні результати залізничного транспорту і його підприємств.
Метою дипломного проекту є підведення підсумків роботи  Основ’янської дистанції колії  за відповідний період на основі аналізу виконання плану виробничо-фінансової діяльності дистанції  за 2005 рік, у зіставленні з 2003 роком,розробка заходів щодо подальшого підвищення ефективності роботи.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments