Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Національна валюта України та шляхи її стабілізації

Національна валюта України та шляхи її стабілізації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Національна валюта України та шляхи її стабілізації

ЗМІСТ
ВСТУП                                                      4
1.    ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ           
1.1.    Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси 6
1.2.    Методи дослідження національної валюти і її ролі в розвитку національного господарського комплексу                        9
1.3.    Роль грошово-валютного регулювання у становленні та стабілізації національної валюти у період незалежності       
2.    ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ                 
2.1.    Чинники введення національної валюти в Україні після виборення незалежності і українська міжбанківська валютна біржа          28
2.2. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку Украї-    ни                
2.3. Українська національна валюта і міжнародна валютно-фінансова система               
3.    ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ 72
3.1. Інфляція – основний показник нестабільності валюти              72
3.2. Антиінфляційна політика уряду України як основний метод зміцнення національної валюти України   
3.3. Інші шляхи та методи подальшого зміцнення української національної валюти                 
ВИСНОВКИ                                         99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                    102
ДОДАТКИ                                            106

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою.  Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того,  рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Україна має  платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою. В Україні є грошові знаки чужоземних держав, найпоширенішими з яких є американський долар. Ці знаки – теж валюта. Існують і інші види  валюти. Режим функціонування всіх видів валюти в країні є також потужним фактором її подальшого соціально-економічного розвитку.  Ось чому питання валюти є завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів держави. Враховуючи незгасаючу актуальність валютних проблем, питання національної валюти і вибране для написання дипломної роботи.
Дана дипломна робота написана в результаті опрацювання   літературних джерел, низки законодавчих та урядових матеріалів, даних, отриманих з міжнародної інформаційної системи INTERNET.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є національна валюта, предметом – економічні і фінансові аспекти стабілізації національної валюти України.
Мета даної дипломної роботи – визначення ролі національної валюти України у розвитку національного господарського комплексу та дослідження шляхів її стабілізації в період реформування економіки.
Для досягнення поставленої мети при виконанні дипломної роботи необхідно було розв'язати низку завдань:
-  підібрати методи дослідження національної валюти;
-    визначити фактори введення національної валюти;
-    виявити сучасні особливості функціонування національної валюти;
-    проаналізувати сучасні валютні відносини;
-    дослідити антиінфляційну політика уряду України на етапі становлення національної валюти;
-    виявити шляхи та методи подальшого зміцнення національної валюти.
Дипломна робота має обсяг 111 сторінок комп'ютерного набору. Вона містить 8 таблиць і  6  рисунків.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments