Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Розвиток рекламних агентств на Україні

Розвиток рекламних агентств на Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розвиток рекламних агентств на Україні

Зміст.
1      Рекламні агентства на Україні……………………………………….
1.2    Поняття рекламного агентства, його задача і функції……………...
1.3        Види рекламних агентств……………………………………………..
1.3.1    Рекламні агентства з повним циклом послуг……………………
1.3.2    Спеціалізовані агентства………………………………………….
1.3.3    Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних меншостей………………………………………….
1.3.4    Творчі майстерні…………………………………………………...
1.3.5    Агентства усередині фірм і віртуальні агентства………………..
1.4        Структура рекламного агентства………………………………………
1.4.1    Основні принципи структури рекламних агентств………………
1.4.2    Люди і їх функції в структурі рекламних агентств………………
1.5    Шляхи розвитку рекламних агентств на Україні і їхні види діяльності……………………………………………………………….
1.6    Прибутки й оплата послуг рекламного агентства……………………
1.7    Політика рекламного агентства……………………………………….
2      Аналіз роботи рекламного агентства……………………………….
2.1    Аналіз організації роботи рекламного агентства…………………….
2.2    Аналіз упорядкування рекламних програм і висновок договорів між учасниками рекламного процесу………………………………...
2.3    Аналіз вибору рекламного агентства рекламодавцем……………….
2.4    Аналіз роботи рекламодавця з рекламним агентством……………...
2.5    Аналіз взаємовідносин між рекламним агентством і клієнтом……..
2.6    Аналіз послуг наданих рекламними агентствами в Internet………...
2.7    Аналіз сплати податків рекламного агентства……………………….
2.8    Аналіз роботи рекламного агентства яке займається метрорекламою…………………………………………………………
2.9    Аналіз бюджету рекламних агентств на Україні…………………….
3    Удосконалення розвитку рекламних агентств на Україні………….
3.1    Проблеми удосконалення рекламних агентств на Україні………….
3.2       Рекомендации по усовершенствованию развития рекламных агентств на Украине……………………………………………………
4        Охорона праці на робочому місці рекламіста…………….
Заключення. ………..………………………………………………………………….
Додаток А………………………………………………………………………..………..
Додаток Б………………………………………………………………………..………..
Додаток В………………………………………………………………………..………..
Додаток Г………………………………………………………………………..………..
Література………………….…………………………………………………………

Стоимость дипломной работы

Вступ.
В умовах ринкової економіки діяльність підприємств - рекламодавців пов'язана з проблемою створення, розробки і розміщення реклами в засобах реклами, для того, щоб знайти покупців для своїх товарів або послуг. У таких умовах найбільше успішним шляхом діяльності рекламодавців, різних організаційно-правових форм господарювання є розвиток рекламних агентств.
Розвиток рекламних агентств є дуже ефективною справою. Рекламні агентства дозволяють Україні виходити на європейський ринок реклами і рекламного бізнесу. Чим більше розвивається рекламних агентств у країні, тим більше її престиж на світових ринках реклами, серед інших набагато потужних рекламних організацій.
Ефективність рекламних агентств для держави складається ще в тому, що дозволяє вітчизняним виробникам реклами залучати інвестиції з інших країн, тим самим сприяє розвитку держави.
-    Розвиваючи рекламні агентства, рекламодавець виконує ряд задач: підвищується платоспроможність; розвиток рекламодавців;
-    задоволення потреб споживачів і підняття їхнього життєвого рівня;
-    зміцнення бізнесу рекламодавця, зберігання і розширення робочих місць.
Виходячи з цього можна визначити, що значення розвитку дуже велико, особливо для самого рекламодавця. Саме рекламні агентства дозволяють рекламодавцю затвердитися на ринку.
Розвиток рекламних агентств я вважаю дуже перспективною справою, і тому в якості свого дипломного проекту я взяв цю тему: «Розвиток рекламних агентств на Україні». дипломному проекті докладно розкривається вся технологія роботи, розвиток, ідеї рекламного агентства і пов'язані з цим проблеми.
-    У перший «теоретичної» частини дипломного проекту я роздивився рекламне агентство як об'єкт рекламного ринку, як-от: поняття рекламного агентства, його види, задачі і функції;
-    шляхи розвитку рекламних агентств на Україні.
Теоретично я запропонував напрямки розвитку рекламних агентств, їхнє впровадження і модифікацію.  На закінчення теоретичного розділу дипломного проекту я висловив свою оцінку необхідності розвитку рекламних агентств.
В другий, «аналітичної» частини дипломного проекту, проаналізоване все сказане в «теоретичній» частини. Проведено аналіз роботи і взаємовідносини між агентством і рекламодавцем. А так само я аналізував множину питань, що стосуються рекламних агентств, але самі основні - це питання пов'язані з організацією рекламних агентств і аналізом деяких видів діяльності.
У третьої, «практичної» частини, удосконалюється усе те, що аналізував у другому розділі. У третьому розділі дані свої рекомендації по розвитку діяльності рекламних агентств і роботи їх на рекламному ринку. Також я привів приклади того, яке значення має маркетинг і яку роль він грає в розвитку і роботі рекламного агентства.
Таким чином, усі три розділи мого дипломного проекту тісно пов`язані між собою. По черзі я роздивився всю технологію розвитку агентств і всі етапи, що передують цьому.
Четверта частина мого дипломного проекту називається «охорона праці і техніка безпеки на робочому місці рекламіста». У ній я розробив свою охорону праці для робітників рекламних агентств і міри техніки безпеки, що вони повинні виконувати. У ній розкриті методичні рекомендації по охороні праці.
При виконанні дипломної роботи я використовував літературу вітчизняних і закордонних авторів.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments