Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Cитуаційна вправа № 4 "Економічна ефективність створення та функціонування спільного підприємства"

Cитуаційна вправа № 4 "Економічна ефективність створення та функціонування спільного підприємства"
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Cитуаційна вправа № 4 "Економічна ефективність створення та функціонування спільного підприємства"


Перехід до ринкової економіки поставив багато підприємств України в дуже складне становище. Багато підприємств існували на межі зникнення, тому що ніколи не були досить розвиненими, щоб вижити в нових умовах. Проте, існували підприємства, становище яких було набагато краще, включаючи грамотний і кваліфікований персонал, високоякісну продукцію, і, більше того, вони мали адаптивний потенціал. Однак, цим підприємствам необхідно опановувати нові навички й методи роботи, щоб повністю використати свої сильні сторони в зовсім інших умовах.
Одним з таких підприємств є приватна компанія з виробництва шкіряної продукції "Лезер" (с. Вишневе), створене у 1998 році. Очолює підприємство Сергій Вахно. Сергій Вахно народився у 1951 році у селі Вишневе. Був заступником голови колгоспу "Світлий путь" протягом 7 років. Сьогодні Сергій Вахно — власник і генеральний директор провідного виробничого підприємства з виробництва шкіри.
Сергій Вахно заробив свій капітал на виготовлені шкіряної сировини. Проте він не був зацікавлений приватизацією, а вирішив створити власне виробництво. Сергій Вахно був впевнений, що ефективним може стати лише новий виробничий об'єкт із новітніми технологіями та сильним власником.
Будівництво виробничого комплексу С. Вахно розпочав у березні 1998 року. Протягом трьох років підприємець інвестував у будівництво близько 3,5 млн. дол. США. Кошти С. Вахно отримував у партнерів з бізнесу, використовував банківські кредити.
В 2000 р. керівництво "Лезера" прийшло до розуміння того, що настав час переглянути системи фінансового планування й контролю, а також свою стратегію розвитку й бізнес-плани.
Підприємству була потрібна допомога, і воно звернулося до Європейської мережі провідних консультантів (ЕЗБІЧ) - однієї з організацій Європейського Союзу. В ЕЗБИ у Європі є велика кількість досвідчених експертів, які готові попрацювати на короткостроковій основі в країнах СНД. В основному, їхні зусилля спрямовані на надання допомоги малим і середнім підприємствам. ЕЗБИ направила свого експерта з Фінляндії Хельсінкі з компанії "Нестор-Партнерс ОЙ", Юхани Валконена, що прибув в "Лезер" у жовтні 2000 р.
Ю. Валконен з'ясував, що в ряді областей "Лезер" функціонує досить добре, включаючи тих, у яких підприємство мало намір підвищити ефективність із зовнішньою допомогою. Незважаючи на тривалий термін використання, технологічне устаткування було в гарному стані й продовжувало працювати. Якість продукції - досить високою, і керування технологічним процесом здійснювалося грамотно. Працівники були молоді й моторні; заробітну плату одержували своєчасно і регулярно.
У підприємства є мережа із семи власних магазинів у районі та області, виробничі витрати були не вище, ніж у конкурентів; запаси були невеликими, що не зв'язувало коштів (хоча вони, може і були занадто малими, що знижувало гнучкість виробництва); і в нього не було боргів, які загрожували б активам. Воно було просто прибутковим.
Ю. Валконен виявив багато слушного з погляду підприємництва, однак відзначив, що невелика реструктуризація все-таки була потрібна. Не весь персонал був безпосередньо зайнятий у виробництві. Ефективність виробництва становила лише половину можливої. Виробництво не було повністю завантажене. Турбувала його й номенклатура виробів. Незважаючи на те, що устаткування було призначено для масового виробництва, на практиці спостерігалася тенденція до випуску виробів за спеціальним замовленням. Вибір сировини був досить обмеженим.
Але, можливо, найслабкішою ланкою були відділи зовнішньоекономічної діяльності й маркетингу. У підприємства не було ніякого досвіду й знань в галузі зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу.
Таким чином, за оцінками незалежних експертів, успіх приватної компанії "Лезер" зумовлений здебільшого тим, що у національній шкіряній промисловості рівень конкуренції незначний, тому що на вітчизняних підприємствах активно не впроваджуються процеси технічного та технологічного переоснащення. Не менш важливим є і те, що (". Вахно винайшов перспективний ринок, де на найближчі роки підприємство не матиме конкуренції. І особливу роль відіграє те, що у приватного підприємця якісний менеджмент, нижчі накладні витрати та вища здатність до переорієнтації на високоякісну конкурентоспроможну продукцію.
Особливим для С. Вахно був минулий рік - він отримав пропозицію від фірми "Сево" (Німеччина) про створення спільного підприємства "Возко". Наприкінці року планується підписання протоколу намірів і у першому кварталі наступного року спільне підприємство почне виготовляти продукцію. Згідно з планом спільне підприємство "Возко" спеціалізується на виробництві високоякісної натуральної шкіри.

Особливе занепокоєння у С. Вахно викликає той факт, що за умови організації СП "Возко" обов'язковим буде децентралізація влади. Будуючи виробничий комплекс, С. Вахно одночасно створював і систему менеджменту. За його переконанням, фірмовий менеджмент повинен відповідати принципу: "Все тримати в одних руках". Це передбачає максимальну концентрацію виробничих, фінансових, комерційних функцій.

Додаткова інформація:
Ціна 1 м кв. виробу на внутрішньому ринку - 575 грн. Ціна 1 м.кв. виробу на зовнішньому ринку - 125 дол. США (на умовах EXW) Згідно з прогнозними даними ціна на внутрішньому ринку буде збільшуватись щорічно на 3,5 %, а ціна на зовнішньому ринку залишиться незмінною.
Вклад вітчизняного учасника в статутний фонд - 2 млн.грн. Вклад іноземного учасника в статутний фонд - 400 тис. дол. США.
Строк діяльності підприємства - 5 років.
У разі ліквідації спільного підприємства "Возко" ціна можливого продажу його окремого майна на кінець останнього року діяльності становить 750 тис. грн. Додаткові витрати, пов'язані з проведенням процедури ліквідації - 420 тис. грн.
Підприємство за рахунок прибутку формує такі фонди:
1.    резервний фонд (5% від чистого прибутку);
2.    фонд розвитку виробництва (15% від чистого прибутку);
3.    інші фонди (20% від чистого прибутку).
Середньорічний курс національної валюти України (протягом першого року діяльності спільного підприємства):
100 дол. США - 795,3100 грн. .
Згідно з прогнозними даними середньорічний курс національної валюти України щорічно буде зменшуватись на 8,5 %.
Додатково проведений аналіз ринку показав можливість починаючи з четвертого року діяльності спільного підприємства збільшити обсяги збуту в Україні на 30%, за кордоном - на 10%. Для відповідного збільшення потужності необхідно у четвертому році здійснити додаткові капіталовкладення в статутний фонд спільного підприємства на загальну суму 300 тис. грн. Сторони домовилися провести збільшення статутного фонду шляхом внесення додаткових внесків пропорційно їх часткам у статутному фонді.

Питання для обговорення:
1.    Які основні засади бізнес-плану нового спільного підприємства "Возко"?
2.    Яка ефективність реалізації проекту по створенню спільного підприємства "Возко"?
3.    Які має пан С.Вахно, на Вашу думку, підстави для підписання протоколу намірів щодо створення спільного підприємства "Возко"?
4.    Які можливі загрози (зовнішні та внутрішні) існують для майбутнього спільного підприємства "Возко"?
5.    Які заходи можна запропонувати керівництву підприємства для мінімізації ризиків, удосконалення діяльності підприємства та підвищення її ефективності?
6.    Які цілі можна покласти в основу тактичних та оперативних планів спільного підприємства "Возко?"

Орієнтовний графік роботи над ситуацією
І. Вступ (приблизно 10-15 хв. на попередньому занятті).
1.    Викладач стисло характеризує ситуаційну вправу, її цілі. При цьому слід акцентувати увагу студентів на реальності ситуації і відсутності єдиного правильного рішення.
2.    Викладач проводить поділ студентів на невеликі групи і пропонує учасникам зустрітись та обговорити завдання для домашньої роботи.
II. Завдання для домашньої роботи
1.    Продумати відповіді та зробити письмові нотатки до таких запитань:
1.    Що таке спільне підприємство?
2.    Що таке бізнес-план? Яка його структура?
3.    Які види планів існують на підприємстві?
4.    Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування спільного підприємства?
5.    У чому полягає сутність окремих етапів створення спільного підприємства?
6.    Які ризики існують у діяльності спільного підприємства?

2. На основі даних таблиці 1 провести аналіз ефективності створення та функціонування спільного підприємства.
III. Обговорення ситуаційної вправи
План обговорення ситуаційної вправи наведено у формі переліку запитань до вправи. Кожне питання розглядається спочатку у робочих групах, а потім кожна група висловлює свої думки та пропозиції.
1.    Під час розгляду питання № 1 "Які основні засади бізнес-плану нового спільного підприємства "Возко" згадайте відповіді на завдання домашньої роботи " Що таке бізнес-план? Яка його структура?" Також необхідно з'ясувати, що таке процес планування, які його головні етапи.
Викладач просить одного із студентів розкрити сутність ситуації, що склалась на підприємстві та зробити висновок щодо особливості функціонування приватної компанії "Лезер". Після доповіді студента надається право іншим учасникам на доповнення.
2.    Питання № 2 "Яка ефективність реалізації проекту по створенню спільного підприємства "Возко"?" є одним з найголовніших. Слід звернути увагу на те, що аналіз ефективності створення спільного підприємства є складним та мас кілька етапів. У процесі визначення ефективності діяльності спільного підприємства слід розрахувати такі показники:
    грошовий потік за роки реалізації проекту;
    чисту теперішню вартість проекту;
    рентабельність проекту;
    строк окупності інвестицій;
    внутрішню норму рентабельності проекту;
    суми та частки чистого прибутку учасників спільного підприємства;
    рентабельність капітальних вкладень вітчизняного та іноземного учасників та їх інтегральні економічні ефекти від створення та діяльності спільного підприємства;
    інтегральний економічних ефект від діяльності спільного підприємства;
    бюджетну ефективність спільного підприємства.
Розрахунки необхідно проводити на основі даних таблиці 1 даної ситуаційної вправи та інформації, що наведена у додатковій інформації. Один із студентів готує виступ щодо основних моментів розкриття сутності питання із застосуванням дошки та відповідних підготовлених у робочій групі розрахунків згідно з домашнім завданням. Обговорення здійснюється всією групою.
3.    Питання № 3 "Які має пан С.Вахно, на Вашу думку, підстави для підписання протоколу намірів щодо створення спільного підприємства "Возко"?" тісно пов'язане з попереднім питанням. Викладач пропонує протягом 7-10 хв. обговорити питання у робочих групах, особливу увагу звертаючи на розраховану ефективність створення та функціонування спільного підприємства. Також необхідно проаналізувати чинники, що можуть стримувати С. Вахно від підписання протоколу намірів щодо створення спільного підприємства "Возко". Отже, увагу слід приділити аргументам як "за", так і "проти". Послідовно доповідачі з кожної команди оголошують свою інформацію, викладач її коментує.
4.    Викладач пропонує студентам обговорити питання № 4 "Які можливі загрози (зовнішні та внутрішні) існують для майбутнього спільного підприємства "Возко"?", фіксуючи відповіді на дошці. Розглядаючи це питання,' обов'язково слід проаналізувати середовище функціонування спільного підприємства за чотирма головними групами факторів: економічні, політичні, правові, культурні. Можна запропонувати студентам змоделювати стан зовнішнього середовища та визначити ступінь його впливу на діяльність спільного підприємства "Возко".
5. Аналізуючи питання № 5 "Які заходи можна запропонувати керівництву підприємства для мінімізації ризиків, удосконалення діяльності підприємства та підвищення її ефективності?", доцільно звернутись до питання для домашньої роботи "Які ризики існують у діяльності спільного підприємства?". Викладач пропонує студентам у робочих групах обговорити питання (7-10 хв.), занотувати результати обговорення на окремих аркушах паперу. Представники від груп біля дошки аргументовано доводять свої пропозиції.
6. Обговорюючи питання № 6 "Які цілі можна покласти в основу тактичних та оперативних планів спільного підприємства "Возко"?", слід виходити зі сутності тактичних та оперативних планів, їх підпорядкованості та взаємозв'язку із стратегічним планом.
7.    Висновок.
Остаточні підсумки підбиває викладач.


 

You have no rights to post comments