Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ситуаційна вправа № 2 "Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві"

Ситуаційна вправа № 2 "Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві"
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ситуаційна вправа № 2 "Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві"


Закрите акціонерне товариство "Болівар", яке спеціалізується на виробництві меблів, засновано у квітні 1994 року. Будівництво розпочато у травні 1994 року. Протягом чотирьох років було інвестовано близько 3,5 млн. дол. США. На етапі планування будівництва, керівництво підприємства було впевнено, що вже через рік комплекс почне працювати, а через два роки витрати окупляться.
Проте внаслідок інфляції будівництво затягнулося майже на чотири роки, проводилось поетапно. Передусім було змонтовано пилораму, потім сушильну камеру тощо. Протягом перших років роботи підприємства прибуток було реінвестоване у виробництво, завдяки чому щомісячно обсяги випуску продукції зростали.
Виробничий процес організований за такою схемою: лісосіка — пилорама - сушильна камера - напівфабрикати - готова продукція. До складу компанії входить два деревообробних підприємства (ДОК 1 та ДОК 2). Високоліквідними виробами є меблеві заготовки, дерево-стружкові плити, паркет євростандарту.
Отже, можна зазначити, що протягом існування ЗАТ "Болівар" сформувало потужну промислово-технологічну базу з виробництва меблевої продукції.
З 2001 року ЗАТ "Болівар" розпочало виробництво продукції для реалізації на зовнішньому ринку. Клієнтами підприємства є провідні меблеві фірми Франції, Німеччини, Польщі, Угорщини. За рахунок поставок продукції на зовнішній ринок на підприємстві забезпечується стабільність продажу і доходів підприємства (понад 70% суми збільшення продажу за останні декілька років відбувається за рахунок експорту). Експорт для підприємства є джерелом зміцнення конкурентоспроможності продукції, у тому числі за рахунок впровадження новітніх технологій. Не менш важливим є те, що завдяки експорту підприємство забезпечує близько 20% рентабельності.
Висока якість продукції й тісні зв'язки зі споживачами формують позитивний імідж підприємства та сприяють розширенню клієнтури. Споживачів деревообробної продукції виробничого підприємства "Болівар" дуже багато. Іноді складається ситуація, коли надходить замовлень більше, ніж може виконати підприємство.
Керівництво підприємства використовує прямі контакти з іноземними виробниками і торговими компаніями. До вибору контрагентів начальник зовнішньоекономічного відділу Віталій Лансер підходить дуже виважено: досконало вивчається їх ділова репутація, платоспроможність тощо.
Сучасне високопродуктивне імпортне обладнання, новітні технології, чітка організація виробництва і постійний контроль забезпечують високу якість виробів та низькій рівень собівартості. Це створює умови для утримання відносно низьких цін, внаслідок чого підприємство не мало суттєвих проблем зі збутом продукції.
Слід відзначити, що підприємство застосовує агресивну маркетингову політику в освоєнні зовнішнього ринку. Відпускні ціни на продукцію підприємства на 15-20 % нижче середньоєвропейських. І, що характерно: підприємство на просування товару (у тому числі будь-яку рекламу) кошти не витрачає.
У 2003 році на ринку Угорщини, одному з потенційних зовнішніх ринків збуту продукції ЗАТ "Болівар" склалася ситуація незадоволеного попиту. Таким чином, вихід на новий ринок для ЗАТ "Болівар" виявився досить легким. У перший рік покупцями продукції були приватні підприємства. У 2003 році експорт зріс у 1,7 рази.
При цьому 25 % продукції закупила фірма "КАС" - провідний виробник меблевої продукції в Угорщині. Слід зазначити, що останнім часом фірма "КАС" через відсутність фахівців і власної розгалуженої збутової мережі має великі труднощі з реалізацією товарів.
На 2009 рік також передбачалися перспективи розширення продажу продукції угорським підприємствам. Проте, аналітики стверджують, що в сучасних умовах ринок Угорщини при зростанні конкуренції поступово починає насичуватись. Угорські приватні підприємства - покупці почали працювати в усіх районах країни,
вони професійно розбираються у питаннях збуту продукції і чутливо реагують на зміні в попиті. Урядом Угорщини з метою розвитку власної меблевої промисловості розроблено державну програму "Підтримки внутрішнього товаровиробника", яку планується запровадити в середині 2009 року.
З метою розв'язання зазначених проблем ЗАТ "Болівар" організувало в Угорщині виставку, де провідні фахівці могли ознайомитися з вже експортованими і новими фірмовими виробами. Виставка пройшла досить ефективно, виникла зацікавленість у підприємців Угорщини. У першій декаді цього місяця на адресу підприємства надійшов запит від фірми "Сован" (Угорщина) щодо поставок чорнових меблевих заготовок твердолистяних порід. Поставку пропонується здійснювати на умовах БАР (кордон України). Обсяг замовлення іноземного партнера становить 1800 м куб. за ціною 328 нім. марок/ м куб.
Згідно з інформацією, яку отримав Віталій Лансер від виробничого відділу підприємства замовлення можна реалізувати з однаковою ефективністю і на ДОК 1, і на ДОК 2. При цьому начальник цеху ДОК 1 наполягає на виконанні замовлення тільки на його виробничих потужностях. Віталій Лансер звернувся до начальника планово-економічного відділу за даними щодо порівняльної собівартості виробництва продукції на двох деревообробних підприємствах. Також він доручив спеціалістам свого відділу звести дані щодо витрат, пов'язаних з експортом продукції за кордон.
Питання для обговорення:
1.    У чому полягає позитивний досвід роботи підприємства на зовнішньому ринку? Охарактеризувати тенденції зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "Болівар" (на основі таблиці 2 та таблиці 3 додаткової інформації).
2.    Чи є, на Вашу думку, ефективною система збуту продукції підприємства на зовнішніх ринках? Яка форма виходу на зовнішні ринки буде найефективнішою для ЗАТ "Болівар"?
3.    Яке рішення слід прийняти В. Лансеру щодо завантаження ДОК 1 та ДОК 2 в умовах виконання експортного контракту на поставку деревообробної продукції за кордон? Який рівень ефективності експортного контракту?
4.    Яким чином найкраще побудувати систему просування продукції підприємства на міжнародних ринках?
5.    Які короткострокові та довгострокові цілі розвитку діяльності ЗАТ "Болівар" на зовнішніх ринках?

Орієнтовний графік роботи над ситуацією
І. Вступ (приблизно 10-15 хв на попередньому занятті)
1.    Викладач стисло характеризує ситуаційну вправу, її цілі. При цьому слід акцентувати увагу студентів на реальності ситуації і відсутності єдиного правильного рішення.
2.    Викладач проводить розподіл студентів на невеликі групи і пропонує учасникам зустрітись та обговорити завдання для домашньої роботи.
II. Завдання для домашньої роботи
1. Продумати відповіді та зробити письмові нотатки до таких запитань:
1.    Які основні показники стану зовнішньоекономічної діяльності підприємства?
2.    У чому полягає сутність економічних категорій "ефективність" та "ефект"?
3.    Які показники характеризують економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства? Яка методика їх розрахунків?
4.    Що таке збут? У чому особливості збуту продукції на зовнішніх ринках?
5.    Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування підприємства - суб'єкта ЗЕД? Розкрийте сутність основних методик факторного аналізу.
6.    Що таке "собівартість", яким чином її калькулюють?

2. У робочих групах обговорити та вирішити такі питання:
На основі даних завдання провести факторний аналіз та охарактеризувати стан зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві й визначити тенденції її розвитку;
Побудувати оптимальну організаційну структуру управління підприємством та оформи ти її на окремому аркуші паперу (формат А-4). Обгрунтувати свій вибір.
III. Обговорення ситуаційної вправи
Ситуацію необхідно обговорити за наведеними питаннями для дискусії. Обговорення проходить у групах. Кожна група висловлює свої думки та рекомендації щодо кожного проблемного питання.
1.    Викладач просить одного із студентів доповісти зміст ситуації, детально зупинившись на основних положеннях вправи. Після розповіді викладач подає можливість іншим учасникам доповнити доповідача.
2.    Розглядаючи питання № 1 "У чому полягає позитивний досвід роботи підприємства на зовнішньому ринку?" слід розглянути сильні, слабкі сторони підприємства, визначити можливості та загрози його функціонування. Студенти у робочих групах обговорюють питання, а викладач занотовує результати обговорення на дошці. Викладач просить представника однієї з команд охарактеризувати стан зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "Болівар". Послідовно доповідачі з кожної команди оголошують свою інформацію.
3.    Аналізуючи питання № 2 "Чи є, на Вашу думку, ефективною система збуту продукції підприємства на зовнішніх ринках?" слід пригадати відповідь на запитання для домашньої роботи "Що таке збут? У чому особливості збуту продукції на зовнішніх ринках?". Студенти повинні охарактеризувати діючу систему збуту на підприємстві та запропонувати шляхи її покращання. Питання "Яка форма збуту буде найефективнішою для ЗАТ "Болівар" при виході на зовнішні ринки?" є одним із найважливіших. Слід звернути увагу на те, що при виборі форм збуту продукції на зовнішніх ринках важливим є:
    аналіз факторів, що впливають на експорт;
    вибір організаційної форми та учасників каналів збуту;
    управління розподілом експортної продукції.
4.    Питання № 3 "Яке рішення слід прийняти В. Лансеру щодо завантаження ДОК 1 та ДОК 2 в умовах виконання експортного контракту на поставку деревообробної продукції за кордон?" потребує аналітичних розрахунків. Студенти у робочих групах на основі даних таблиці 1 розраховують собівартість виготовлення продукції на підприємствах компанії та визначають найбільш ефективний варіант їх завантаження (7-10 хв.). Питання "Який рівень ефективності експортного контракту?" є одним з найголовніших. Розрахунки слід проводити з використанням даних таблиці 4 додаткової інформації. Слід звернути увагу на те, що аналіз ефективності
"зовнішньоекономічної діяльності підприємства є складним та має кілька етапів. У процесі визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства слід розрахувати такі показники:
    абсолютний ефект від експорту;
    відносний ефект від експорту;
    рентабельність експорту;
    гранична експортна ціна.
5. Аналізуючи питання № 4 "Яким чином найкраще побудувати систему просування продукції підприємства на міжнародних ринках?", слід враховувати зовнішні чинники, що створюють умови для вибору методу просування продукції підприємства та його внутрішні мотиви і можливості.
6.    Викладач пропонує студентам обговорити питання № 5 "Які перспективи розвитку діяльності ЗАТ "Болівар"?". Студенти у робочих групах розглядають перспективи функціонування підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринках. Викладач викликає представників команд, які презентують свою доповідь (4-5 хв.), на запитання-відповіді відводиться до 5 хв.
7.    Висновок
Завершальний підсумок підбиває викладач.


 

You have no rights to post comments