Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Агресія - збройний напад однієї або кількох держав на іншу державу з метою загарбання її території, ліквідації або обмеження її незалежності.
Анексія - насильницьке приєднання всієї або частини території іншої держави чи народності, а також насильницьке утримування народності в межах чужої держави.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна вартість у ринкових цінах кінцевого продукту (продукції, товарів, послуг), створеного за рік у межах країни виробниками, які знаходяться на її території.
Валовий національний продукт (ВНП) - сукупний річний прибуток, створений національними виробниками як у країні, так і за її межами.
Вакуф - у мусульманських країнах рухоме і нерухоме майно, земля, передані державою та окремими особами на релігійні потреби, економічна основа впливу мусульманського духівництва.
Домініон - держава в складі Британської імперії, яка має самоуправління, але визнає главою англійського короля.
Екстериторіальність - непідсудність іноземців законам країни перебування.
Етатизм - політика зміцнення ролі держави і державного сектора в економіці країн, що розвиваються.
Інвестиція - довгострокове вкладення коштів у економіку всередині країни і за кордоном. Розрізняються фінансові (купівля цінних паперів) і реальні (вклади капіталів у промисловість, сільське господарство, будівництво та ін.) інвестиції.
Інфляція - надмірне збільшення кількості паперових грошей в обігу і в зв'язку з цим їх швидке обезцінювання.
Капітуляції - нерівноправні договори, нав'язані країнам Сходу капіталістичними державами, які забезпечували останнім особливі права (непідсудність місцевим судам, торгові привілеї та ін.)
Колонія - країна або територія, що знаходиться під владою іноземної держави (метрополії), позбавлена політичної та економічної самостійності і управляється на основі спеціального режиму.
Компрадорська буржуазія - частина буржуазії відсталих країн (як колоній, так і незалежних), яка здійснює посередництво між іноземним капіталом і національним ринком. Тісно пов'язана з колонізаторами та іноземними монополіями і підтримує їх, завдаючи шкоди національними інтересам.
Контрибуція - 1) платежі переможеної держави на користь держави-переможниці; 2) примусові грошові і натуральні побори з населення окупованих територій.
Конфесія - релігійна община.
Концесія - право на експлуатацію іноземною державою, компанією або окремою особою природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів протягом певного часу на підставі спеціального договору.
Мандатні території - загальна назва колишніх німецьких колоній та деяких територій Османської імперії, які були передані після Першої світової війни Лігою націй в управління дер-жавам-переможницям.
Націоналізм - ідеологія і політика, що розглядає націю як найвищу форму суспільної єдності, в рамках якої всі соціальні верстви зв'язані суспільними інтересами.
Протекторат - одна із форм колоніальної залежності, за якої одна держава передає іншій контроль над своєю зовнішньою політикою і захист своєї території.
Репарації - грошові платежі або матеріальне відшкодування за збитки, які здійснює переможена держава на користь дер-жави-переможниці.
Сіонізм - націоналістичний рух та ідеологія європейської національної держави в Палестині.
Субсидія - грошова допомога, яка не підлягає поверненню.
Суверенітет - повнота законодавчої, виконавчої і судової влади держави на її території.
Сетльменти - спеціальні іноземні квартали в деяких містах Китаю, які не підлягали місцевій владі, а управлялися адміністрацією капіталістичних держав.
Халіфат - форма організації державної влади в мусульманських країнах, коли в руках правителя зосереджені світські і релігійні функції.
Шаріат - система релігійно-етичних і правових норм ісламу, мусульманське право.


 

You have no rights to post comments