Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління

Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Установчі збори — початок формування внутрішньо фірмової системи корпоративного управління

У створенні акціонерного товариства важливу роль відіграють установчі збори. Так, засновники виконали усі вимоги законодавчо-нормативної бази — випустили акції, здійснили підписку і при цьому покрили як мінімум 60 % заявленого статутного фонду. Тепер акціонерне товариство як специфічна форма об'єднаного капіталу має починати повноцінну господарську  діяльність. Проте з погляду корпоративного управління та організаційного оформлення АТ потрібно здійснити ще ряд заходів. Оскільки АТ являє собою організаційно-економічну форму об'єднаного капіталу, воно починає діяльність після проведення установчих зборів.
Регулятивна система України 1991 р. містить певні вимоги щодо проведення установчих зборів. Так, вони скликаються у термін, зазначений у повідомленні, але не пізніше двох місяців з моменту завершення підписки на акції, і визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, що підписалися більш ; як на 60 % акцій, на які проведено підписку. Це положення діє в Україні, в інших країнах можуть існувати інші вимоги. Так, у Чехії для проведення установчих зборів достатньо зібрати 50 % акцій з правом голосу.
В Україні для проведення зборів потрібно більш як 60 % осіб, які підписалися. У такому разі АТ може бути здійснене і може провести установчі збори навіть за наявності значно меншої кількості голосів акціонерів, ніж було оголошено при початку підписки. Наприклад, передбачалось створити статутний фонд у розмірі 100 000 грн. При цьому виконується положення законодавчої бази України щодо вимоги "1 акція — 1 голос". Підпискою було покрито тільки 60 % , що становить 60 000 грн. Відповідно до чинного законодавства АТ виконало вимогу щодо підписки. Тепер для проведення установчих, а також загальних зборів потрібно "60 % плюс 1 акція", що становить від 60 000 голосів 36 001 голосів акціонерів. Хоча це лише трохи більш як 36% запланованих при оголошенні підписки голосів, вони мають повне право провести установчі збори з їх усіма повноваженнями.
Установчі збори є однією з форм загальних зборів акціонерів, Проте мають певні особливості. Установчі збори згідно з чинним законодавством 1991 р. вирішують такі питання:
а)    приймають рішення про створення акціонерного товариства і затверджують його статут;
б)    приймають або відхиляють пропозицію про підписку на акції, що перевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку (у разі прийняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на який було оголошено підписку, відповідно збільшується передбачений статутний фонд);
в)    зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений термін підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, наведена у повідомленні;
г)    обирають раду акціонерного товариства (спостережну раду), виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства;
д)    вирішують питання про схвалення угод, укладених засновниками до створення акціонерного товариства;
е)    визначають пільги, що надаються засновникам;
є) затверджують оцінку внесків, зроблених у натуральній формі;
ж)    інші питання відповідно до установчих документів.
Отже, на установчих зборах приймаються рішення, які на інших загальних зборах не розглядаються. Це, наприклад, рішення про створення АТ, затвердження його статуту (на інших загальних зборах приймаються, як правило, зміни до статуту або його нова редакція), вирішення питання про схвалення угод, укладених засновниками до створення АТ, визначення пільг засновникам. Такий підхід до ролі установчих зборів виправданий, хоч існують пропозиції зменшити кількість питань, що виносяться на установчі збори, проте посилити їх роль і значущість через вимогу одностайного прийняття рішень з деяких питань, наприклад про створення товариства, укладання установчого договору, затвердження статуту, грошову оцінку майна, що вноситься в оплату за акції.
Важливість установчих зборів полягає насамперед у тому, що на них формуються майбутні параметри функціонування акціонерного товариства, структура його управління. Особливістю їх є те, що якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, то протягом двох тижнів скликаються повторні установчі збори, а якщо і при повторному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, то акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося. Після цього настає довга, витратна та складна процедура роздачі внесків особам, які підписалися на акції.


 

You have no rights to post comments