Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці

Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в ринковій економіці

Видатний вчений XIX ст., один із засновників економічного напряму інституціоналізму — Торстейн Веблен у своїй книзі "Теорія бездіяльного класу" присвячує частину розділу корпораціям та їх впливу на тодішнє економічне життя. На думку Веблена, "з розвитком капіталізму суперечність між виробництвом та бізнесом загострюється"11. Капіталіст все більше зацікавлюється різними спекулятивними операціями і все більше відходить від безпосередньої виробничої і підприємницької діяльності. Наслідком цього є націлення уваги капіталістів не на процес виробництва, а на вкладення капіталів у спекулятивні уго¬ди. На відміну від попередніх періодів, коли капіталісти регулювали виробничий процес, тепер капітали вкладаються у більш вигідні угоди. Веблен визначає основні риси монополістичного капіталізму: утворення та зростання корпорацій, величезні масштаби корпоративної власності, ліквідацію вільної конкуренції тощо. Головним недоліком корпорацій Веблен вважає не концентрацію виробництва, що призводить до створення монополії, а широке використання кредиту, а також утворення так званої абсентеїстсъкої власності, тобто "відсутньої власності", яку важко осягнути. Така власність відокремлюється від управління, і капіталіст займається вкладанням свого капіталу в прибуткові справи, обділяючи тим самим процес виробництва.
Залежно від міри поширення корпорацій все більше поглиблюються суперечності між індустрією та бізнесом. Яскравим прикладом цього є отримання прибутків фінансовою олігархією від купівлі-продажу "титулів власності" і все менше отримання доходів від безпосереднього процесу розширення виробництва та зростання його прибутковості. На думку автора, "корпорація — це завжди підприємство бізнесу; воно є засобом робити гроші, а не виробляти товари". У своїй праці Веблен вказує на відокремлення власності від контролю над нею, а також розповідає, як великі корпорації, які є власниками контрольного пакета акцій, підкорюють або здійснюють значний вплив на більш слабкі кор¬порації. Інтереси власників цих підприємств нечасто збігаються з інтересами суспільства. "Матеріальне виробництво перебуває під контролем людей, інтерес яких концентрується на зростанні цінності нематеріальних активів".
Веблен у цілому засуджує великий капітал, відповідно і акціонерний капітал, його панування в галузі, в якій здійснює діяльність корпорація. Таке панування може бути не лише економічним, а й політичним, тобто між фінансовою буржуазією та урядом часто існують персональні унії.


 

You have no rights to post comments