Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Критерії розміщення виробничих об’єктів

Критерії розміщення виробничих об’єктів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Критерії розміщення виробничих об’єктів

Наступний крок у створенні операційної системи перед-бачає ухвалення рішень за розміром виробничих потужнос-тей, їх місцерозміщенням і проектуванням матеріально-технічних об'єктів, підприємств.
На цій стадії розроблення операційної системи виника-ють два взаємозв'язані питання: скільки об'єктів і яку потуж-ність намагається створити (іншими словами, чи створювати декілька великих підприємств або велику кількість дрібніших підприємств) і де розмістити кожний з об'єктів?
Рішення про кількість і продуктивність матеріально-технічних об'єктів, звичайно, визначаються чинниками ефек-тивності і маркетингу. Деякі цілком певні чинники вказують на користь створення великих централізованих підприємств, інші чинники – про перевагу невеликих, розсіяних підпри-ємств.
Чинником, що доводить користь великих централізова-них підприємств, найчастіше є велика капіталоємність пере-роблюючої підсистеми. Як приклади можна назвати електро-станції і госпіталі, де потрібне дороге спеціальне устаткуван-ня, або коли вимагається організований збір в одне місце ба-гато людей або різних виробів. Прикладами можуть бути ав-тоскладальні підприємства, аеропорти, регіональні склади мережі універсальних магазинів.
Найчастіша ситуація, що вказує на користь великої кі-лькості дрібних підприємств, це коли клієнти сильно розосе-реджені і вимагають забезпечити для них зручний доступ до підприємства. Як приклад назвемо банки, бістро, пожежні станції.
У деяких операційних системах береться комбінований підхід, де використовуються і великі, і дрібні підприємства. Типовими прикладами можуть служити фабрики хімічного чищення і лабораторії з обробки фотоматеріалів. У цих випа-дках, звичайно, є велика кількість маленьких розосереджених підприємств, що здійснюють безпосередній контакт з клієн-турою, і централізовані капіталомісткі виробничі центри, що виробляють обробку матеріалів.


 

You have no rights to post comments