Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи надання послуг

Методи надання послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи надання послуг

Характеристики, властиві підприємствам сфери послуг, утрудняють забезпечення ефективності операцій, проте, існує ряд методів підвищення продуктивності, які необхідно тут розглянути. Ці методи направлені на зростання не тільки ефе-ктивності, але і конкурентоспроможності шляхом внесення різноманітності в послуги, що надаються споживачам.
Метод самообслуговування. Деякі фірми добилися успі-ху на ринку за рахунок посилення участі споживача у вироб-ництві послуг. Організація продажу товарів по поштових за-мовленнях, бензозаправні станції самообслуговування, кафе-терії – ось приклади застосування цього принципу. Він же ви-користовується і в організації роздрібного продажу товарів, «які треба самому зібрати». Відзначимо проте той факт, що, пропонуючи споживачу самому виконати якусь частину пос-луги, що надається, ми фактично змінюємо і саму природу цієї послуги.
Метод потокової лінії. Багато років вважалося, що ос-новна сфера застосування нової техніки і технології – це ви-робництво, перш за все, оброблювальне. Керівники у сфері надання послуг повинні усвідомити помилковість цього твер-дження і шукати можливості заміни праці технікою там, де це вигідно. Торгові автомати, що прочитують пристрої в касах продовольчих магазинів, автоматичні станції миття автома-шин. Прямий набір в міжміському телефонному зв'язку, ав-томати для обробки чеків у банках виявляють собою прикла-ди одночасного застосування обох вищеназваних принципів.
Метод індивідуального підходу. У багатьох випадках для завойовування переважного положення на ринку можна вдатися до спрощення або усунення частини процесу за по-данням послуги. Прикладом може служити завчасна «випис-ка» з готелю. Клієнт наперед заповнює платіжні документи і указує дату виїзду, що економить працю працівників і час клієнта.


 

You have no rights to post comments