Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Проектування сервісних організацій

Проектування сервісних організацій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Проектування сервісних організацій

При розробці системи надання послуг необхідно врахо-вувати ряд вельми важливих чинників:
1 Місцерозташування підприємства по наданню послуг в основному визначається місцерозташуванням споживачів, а не початкових матеріалів або якими-небудь іншими чинника-ми.
2 Потреби і бажання споживачів звичайно йдуть попе-реду міркувань ефективності.
3 Календарне планування робіт залежить в основному від споживачів.
4 Визначення і вимірювання якості може виявитися скрутним.
5 Працівники повинні володіти гарними навиками спіл-кування із споживачами.
6 Виробничі потужності, звичайно, розраховуються по «піковому» попиту з боку споживачів, а не по середньому рі-вню попиту.
7 Створення запасів продукції в періоди низького попи-ту для їх використовування при «піках» попиту, звичайно, не представляється можливим.
8 Ефективність роботи службовця важко піддається ви-мірюванню, оскільки низька продуктивність може бути обу-мовлена відсутністю попиту з боку споживачів, а не поганою роботою службовця.
9 Великі підприємства у сфері послуг не типові.
10 Маркетинг і виробництво іноді важко відрізнити один від одного.


 

You have no rights to post comments