Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості диспетчерування при різних типах виробництва

Особливості диспетчерування при різних типах виробництва
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості диспетчерування при різних типах виробництва

Методи і зміст диспетчерського регулювання багато в чому визначаються типом виробництва. На підприємствах одиничного і дрібносерійного виробництва основними об'єк-тами диспетчерського контролю є терміни виконання найва-жливіших робіт за окремими замовленнями і оперативна під-готовка до виконання поточних завдань. Диспетчерський ко-нтроль здійснюється на підставі планів-графіків виконання замовлень.
На підприємствах серійного виробництва основними об'єктами диспетчерського контролю є терміни запуску-випуску партій предметів праці, ступінь комплектного забез-печення складальних робіт. Контроль здійснюється на підста-ві планів-графіків роботи цехів і ділянок, міжцехових подач з урахуванням норм випереджень.
У великосерійному і масовому виробництві основними об'єктами диспетчерського контролю є дотримання встанов-лених тактів роботи потокових ліній і стан внутрішньоліній-них і міжлінійних заділів. Контроль здійснюється на основі змінно-добових і годинних графіків роботи.
На підприємствах будь-якого типу виробництва обов'яз-ковими об'єктами диспетчерського контролю є випуск товар-ної продукції відповідно до встановлених планом об'ємів і термінів, стан незавершеного виробництва, матеріально-технічна забезпеченість виробництва.


 

You have no rights to post comments