Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні принципи роботи диспетчерської служби

Основні принципи роботи диспетчерської служби
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні принципи роботи диспетчерської служби

Основними принципами оперативного регулювання ви-робництва і роботи диспетчерської служби є: оперативність, централізованість і профілактика.
Оперативність ґрунтується на постійній всебічній обі-знаності про хід виробництва, яка досягається інформацією про дані оперативного обліку, спадкоємністю в роботі диспе-тчерів і постійній дії на виробництво на основі отриманої ін-формації.
Централізованість досягається організацією диспет-черської служби на заводі, оперативною підлеглістю цехових диспетчерів заводським, передачею всіх основних оператив-них виробничих розпоряджень через центральний диспетчер-ський пульт.
Профілактика диспетчерування полягає в попереджен-ні прояву дефіциту шляхом контролю не тільки забезпечення виробництва на поточну добу, але і на 2-3 дні вперед. Попе-редження можливих відхилень полягає також у контролі і пі-дтримці нормативних заділів. Профілактичний контроль ви-конання плану вимагає спостереження не тільки за випуском, але і за запуском у виробництво.
Разом із профілактикою диспетчерська служба займа-ється виявленням і ліквідацією виникаючих відхилень протя-гом поточної доби (зміни).


 

You have no rights to post comments