Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва

Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Суть і завдання диспетчерського регулювання виробництва

Диспетчерське регулювання виробництва є завершаль-ним етапом оперативно-виробничого планування. Завданням диспетчерування є систематичний безперервний контроль за виконанням планів-графіків виготовлення продукції, коорди-нація всіх взаємозв'язаних виробничих процесів і попере-дження відхилень від плану. Диспетчерування здійснюється тим успішніше, чим краще організоване календарне плану-вання.
Диспетчерування, що є органічною частиною оператив-ного планування виробництва, включає:
1    Безперервний облік і поточну інформацію про фактич-ний хід робіт з виконання встановленого графіка виро-бництва і змінно-добових завдань.
2    Вживання оперативних заходів з попередження і усу-нення відхилень від плану і перебоїв у ході виробниц-тва.
3    Виявлення і аналіз причин відхилень від встановлених планових завдань і календарних графіків виробництва і вживання оперативних заходів з ліквідації цих при-чин.
4    Координацію поточної роботи взаємозв'язаних ланок виробництва в цілях забезпечення ритмічного ходу роботи по встановленому графіку.
5    Організаційне керівництво оперативною підготовкою всього необхідного для виконання змінно-добових і календарних графіків виробництва.
Таким чином, диспетчерування є централізованим опера-тивним контролем і оперативним регулюванням ходу вироб-ництва з метою забезпечення рівномірного і комплектного виконання плану випуску продукції.


 

You have no rights to post comments