Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Загальна методика розрахунку виробничої потужності

Загальна методика розрахунку виробничої потужності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Загальна методика розрахунку виробничої потужності

Виробнича потужність залежить від таких чинників, як кількість і склад устаткування, прийнятий режим роботи устаткування, продуктивність устаткування або трудоміст-кість продукції, що випускається на цьому устаткуванні.
Резерви зростання і використовування виробничої по-тужності бувають:
•    екстенсивні; виявляються в збільшенні кількості вста-новленого устаткування, що забезпечує продуктивне використання всього технічного устаткування і потен-ційного фонду часу його роботи (наприклад, збіль-шення кількості встановленого устаткування, збіль-шення режимного фонду часу роботи);
•    інтенсивні – резерви зниження трудомісткості продук-ції або збільшення продуктивності праці (наприклад, введення нових технологій, поліпшення конструкції виробів, модернізація устаткування, застосування про-гресивних інструментів, застосування економії сиро-вини і матеріалів).
Резерви поліпшення використовування виробничої по-тужності поділяються на:
•    екстенсивні (ліквідація втрат часу в роботі устатку-вання);
•    інтенсивні (ступінь оволодіння всіма працівниками діючою новою технікою і технологіями).
Фактичне використовування виробничих потужностей у ринкових умовах визначається такими чинниками, як кон’юнктура ринку, конкурентоспроможність товару, матері-ально-технічне забезпечення виробництва, забезпеченість ро-бочою силою.
Рівень використання виробничих потужностей на 60–70% вважається нормальним, оскільки завдання виробництва полягає не в максимальному завантажуванні устаткування, а у випуску конкурентоспроможної продукції і збереженні ре-зервної потужності для додаткових замовлень.


 

You have no rights to post comments